Odmawia się na Różańcu


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga...
Ojcze nasz..., (3 razy) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

I. Na dużym paciorku: O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od mojej osoby. Na 10 małych paciorkach: W Imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz szatanie!

Zamiast Chwała Ojcu: Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas!

II. Na dużym paciorku: O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów z mojego mieszkania, od mojej rodziny!
Na 10 małych paciorkach: W Imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz szatani!
Zamiast Chwała Ojcu: Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas!

III. Na dużym paciorku: O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od bliskich mojemu sercu!
Na 10 małych paciorkach: W Imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz szatani!
Zamiast Chwała Ojcu: Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas!

IV. Na dużym paciorku: O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od mojej parafii, miasta, Polski – Ojczyzny mojej!
Na 10 małych paciorkach: W Imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz szatani!
Zamiast Chwała Ojcu: Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas!

V. Na dużym paciorku: O Trójco Przenajświętsza, przez miłość Twoją do stworzeń rozumnych, wyrzuć precz szatanów od Kościoła Świętego i całego świata!
Na 10 małych paciorkach: W Imię Trójcy Przenajświętszej, Matki Najświętszej, Aniołów i Świętych – idźcie precz szatani!
Zamiast Chwała Ojcu: Święty Michale Archaniele – strzeż nas i broń nas!

Na zakończenie (3 razy): Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Źródło: Grupa Facebookowa Jezus jest naszym Panem