Jerzy Bukowski: Oburzenie i zażenowanie decyzją Andrzeja Dudy - zdjęcie
19.04.18, 07:05

Jerzy Bukowski: Oburzenie i zażenowanie decyzją Andrzeja Dudy

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Krakowie z dezaprobatą, oburzeniem i zażenowaniem przyjęła decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy degradacyjnej oraz uzasadnienie przez niego tej decyzji.

„Rzeczpospolita Polska nie odcięła się dotychczas od ciemnych kart historii z lat 1939-1990, od mocodawców oraz spadkobierców tamtego okresu - pępowina łącząca z Magdalenką i okrągłym stołem nadal funkcjonuje! Środowisko Działaczy Opozycji Antykomunistycznej <Dumni, Hardzi, Niepokorni>, drugie i trzecie pokolenie spadkobierców ZWZ, AK WlN i NSZ wiązało i nadal wiąże z Panem Prezydentem, uczniem śp. Prof. Lecha Kaczyńskiego, nadzieję na odcięcie się od wrażych kart historii w dziejach Rzeczypospolitej. Brak moralnego i prawnego rozliczenia z PRL i jego mocodawcami: bandytami, zdrajcami, grupami czy też związkami zbrojnymi w polskich mundurach oficerskich (a za taki mały krok postrzegaliśmy właśnie zawetowaną ustawę degradacyjną) podtrzymuje w naszym środowisku bardzo negatywne nastawienie i emocje - a trwa ten stan bez mała już 30 lat (pokolenie mija bezpowrotnie). Sprawiedliwość ma nadal blask zaschniętej krwi i szarości cmentarnych szarych wieńców, a zbrodnia czerwonych katów i ich spadkobierców - blask złota i zaszczytów” - czytamy w uchwale Rady, która zaapelowała do głowy państwa o niezwłoczne podjęcie skutecznej inicjatywy ustawodawczej w zakresie przynajmniej moralnego rozliczenia okresu 1939-1990 w obszarach LWP, milicji, służb specjalnych, szkolnictwa w pełnym jego zakresie, biznesu, spółdzielczości, itd.

Zdaniem autorów uchwały, aby odbudować zaufanie społeczne Kancelaria Prezydenta RP winna przygotować ustawę uznająca PZPR i jej satelity za organizacje przestępcze.

„Nie może być znaku równości pomiędzy katami i oprawcami a ludźmi domagającymi się wolności. Pragniemy zapewnić, że jesteśmy jako przedstawiciele środowiska niepodległościowego zdeterminowani, aby trwać w prawdzie oraz sprawiedliwym osądzie czasu PRL i tego samego oczekujemy od prezydenta Wolnej, Suwerennej, Niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej w A.D. 2018 - roku stulecia odzyskania niepodległości” - brzmią ostatnie zdania uchwały Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Krakowie podpisanej przez jej przewodniczącego Ryszarda Majdzika oraz członków: Stanisława Brzeźniaka, Krzysztofa Bzdyla, Piotra Hlebowicza, Janusza Januszewskiego, Antoniego Lisa, Jacka Smagowicza, Zdzisława Szczura i Andrzeja Szkaradka.

Uchwałę tę w pełni poparło w liście do Prezydenta RP Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie od dawna domagające się symbolicznego rozliczenia zdrajców Polski w wojskowych mundurach poprzez pozbawienie ich stopni.

Jerzy Bukowski