Jerzy Bukowski: Kościół, wybory - i wrogowie Ojczyzny - zdjęcie
15.10.18, 07:20

Jerzy Bukowski: Kościół, wybory - i wrogowie Ojczyzny

Trwa dyskusja, czy proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Kostki w Tarnowie naruszył zasadę rozdziału Kościoła od państwa umieszczając na jej stronie internetowej poniższe sformułowanie:

Za tydzień wybory. Głosujmy zgodnie z sumieniem. Jednak popieranie wrogów Ojczyzny i Kościoła jest poważnym nieporządkiem moralnym.

W wyborach na prezydenta tego miasta startuje pięciu kandydatów: Sławomir Błaszczak (Sojusz Lewicy Demokratycznej-Lewica Razem), Roman Ciepiela (Koalicja Obywatelska), Kazimierz Koprowski (Prawo i Sprawiedliwość), Tomasz Olszówka (Nasze Miasto Tarnów), Seweryn Partyński (Kukiz'15).

Gdyby proboszcz konkretnie wskazał, na którego z nich należy głosować lub komu nie wolno zaufać, byłby powód do zaniepokojenia. Przypomnienie wiernym, że nie powinni popierać wrogów Ojczyzny i Kościoła nie jest jednak niczym nagannym. Każdy wyborca sam bowiem zdecyduje, kogo należy obdarzyć zaufaniem, a kogo na pewno nie.

Jerzy Bukowski