Homo sowieticusy w odwrocie

Żołnierze Niezłomni odważnie i godnie realizowali w skrajnie trudnych warunkach rację stanu niepodległej Rzeczypospolitej.

Dlatego za bohaterów uważają ich wszyscy, którzy narodowe imponderabilia uczynili wyznacznikami swojej aktywności publicznej, a nieudolnie usiłują zniesławić sieroty po PRL nawykłe do zginania karków pod jarzmem okupantów.

Na szczęście na śmietnik historii szybko odchodzą ostatni spadkobiercy wysługujących się Sowietom zdrajców Polski, a o jej przyszłości decydują od kilku lat patrioci ponad wszystko stawiający dobro Ojczyzny.

I niech tak pozostanie!

Jerzy Bukowski