Jan Bodakowski: Oto, jak wyglądała nienawiść nazistów wobec Kościoła katolickiego - zdjęcie
01.09.20, 07:30Fot. via Wikipedia, CC 0

Jan Bodakowski: Oto, jak wyglądała nienawiść nazistów wobec Kościoła katolickiego

92

W dniu wybuchu II wojny światowej warto przypomnieć, wbrew kłamliwej antykatolickiej propagandzie ateistów, antyklerykałów i innowierców, że Kościół katolicki nie był sojusznikiem nazistów, a jedną z głównych ofiar nazistowskich represji.

Chrześcijaństwo zostało zaatakowane przez narodowych socjalistów z pozycji socjalistycznych, rasistowskich i neopogańskich. Narodowi socjaliści, kultywując dziedzictwo reformacji i antysemity Lutra, organizowali nowe zbory, negowali istnienie Boga i ubóstwiali rasę nordycką. Stworzeni przez nazistów Niemieccy Chrześcijanie wyznawali odromanizowane i antysemickie pseudo chrześcijaństwo. Neo poganie czcili Woltana, słońce, witalność i agresję. Protestanci propagowali szowinizm, antysemityzm i antykatolicyzm, prowadzili dialog ekumeniczny z neo poganami. Naziści powołali nowy państwowy zbór protestancki. Hans Kerrl minister odpowiedzialny za sprawy religijne głosił w 1937, że narodowy socjalizm to pozytywne chrześcijaństwo, wola boga objawiona w niemieckiej krwi. Nabożeństwa protestantów były areną propagowania narodowego socjalizmu.

Dzięki demokratycznym procedurom w zborach protestanckich narodowi socjaliści zdołali przejąć władzę w radach parafialnych a przez to w samych zborach. Członkiem Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego mógł być tylko Aryjczyk. Ideolog narodowego socjalizmu Alfred Rosenberg w książce „Mit XX wieku” zajadle atakował chrześcijaństwo (o czym katolik nie może się dziś w Polsce przekonać, bo ta i inne książki stanowiące klasykę narodowego socjalizmu obok „Mojej walki” są nieprzetłumaczone — zapewne dlatego, by nie ukazać wspólnego światopoglądu lewicy i NSDAP). „Mit XX wieku” znalazł się w kościelnym indeksie ksiąg zakazanych od 1939 roku, za głoszenie tez o potrzebie stworzenia nowego chrześcijaństwa bez Starego Testamentu i Listów św. Pawła. Nowe chrześcijaństwo Rosenberga miało być wspólnotą krwi rasy i ziemi, ubóstwieniem rasy nordyckiej, połączeniem eugeniki, rasizmu i religii.

NSDAP uważała katolików za większe zagrożenie dla nazistów niż zachodnie demokracje. Naziści dążyli do wyeliminowania chrześcijaństwa z życia społecznego. Powodowane było to tym, że prasa katolicka zwalczała narodowych socjalistów nawet po dojściu NSDAP do władzy.

W czasie rządów NSDAP od 1933 (kiedy to Adolf Hitler na drodze demokratycznych wyborów doszedł do władzy) do 1937 władze skutecznie zastraszyły rodziców, powodując spadek uczęszczania do szkół katolickich z 65% do 3%.

W 1933 Hitler wymusił, grożąc zamknięciem szkół parafialnych i powołaniem kościoła narodowego, zawarcie przez Watykan i Niemcy konkordatu. W tym też roku w Niemczech zostały rozwiązane partie chadeckie i wprowadzono rozporządzenie „O ochronie narodu i państwa” ograniczające wolność słowa, druku, zebrań, stowarzyszeń, zamieszkania i korespondencji. Zgodnie z tym rozporządzeniem karano śmiercią za zdradę stanu, podpalenia, sabotaż, zamachy, rozruchy. Narodowi socjaliści karali za krytykę narodowego socjalizmu i posiadanie odmiennych poglądów o partii rządzącej. W 1933 roku pod kierownictwem Hermana Geringa powstała Tajna Policja Państwowa Geheime Staatspolizei Gestapo, utworzono pierwsze obozy koncentracyjne i więzienia specjalne np. Dachau. Rozpoczęto systematyczną likwidację prasy katolickiej, w 1933 z 435 tytułów ostało się 124.

Nazistowskie represje wobec katolików nie ograniczały się do zastraszania, w 1934 w czasie Nocy Długich Noży zabito wielu polityków i działaczy katolickich, w tym i E. Klausnera przywódcę niemieckiej Akcji Katolickiej, wielu innych wysłano do obozów koncentracyjnych.

W związku z prześladowaniami biskupi niemieccy w liście pasterskim zakazanym przez władze potępili mentalność pogańską i żądali wolności religijnych dla chrześcijan. Krytyka ta spotkała się z ostrą reakcją państwa i partii, wielu księży pod zarzutem oszczerstw zostało aresztowanych. Narodowi socjaliści w Niemczech, pomimo że w większości byli ateistami, zaangażowali się w tworzenie własnej rasistowskiej religii.

Od 1935 narodowi socjaliści zwalczali Kościół nie poprzez czynienie księży męczennikami, ale poprzez bezpodstawne oskarżanie ich o czyny kryminalne, przestępstwa dewizowe i zboczenia seksualne (w tym i o pedofilię). Księża stawali się ofiarami bandyckich napadów ze strony nazistowskich bojówek. Niechęć NSDAP do kleru brała się też z tego, że biskupi odmawiali współpracy z NSDAP. Protestanci inaczej niż katolicy akceptowali anty chrześcijańskie rządy narodowych socjalistów.

Od 1935 roku NSDAP zlikwidowała obowiązek modlitwy w szkołach, zwolniła duchownych z pracy w szkołach, usunęła krzyże z gmachów publicznych, cenzurowała kazania, uniemożliwiła działalności organizacjom katolickim w tym i takim, które niosły pomoc potrzebującym, zakazała rozporządzeniem publikacji przez pisma codzienne artykułów o treści religijnej. Czasopisma katolickie niszczono też cenzurą, brakiem papieru, narzucaniem prasie katolickiej artykułów anty katolickich, których nieopublikowanie wiązało się z zamknięciem tytułu. W 1935 roku w życie weszły ustawy norymberskie zakładające upowszechnienie sterylizacji.

Od 1 Września 1936 roku władze obowiązkowo wcielały młodzież do Hitlerjugend, ofiarą tej praktyki był papież Benedykt XVI.

Od 1937 roku karano za rozpowszechnianie i druk encykliki „Mit brennender sorge” głoszącej niemożliwość pogodzenia chrześcijaństwa z ubóstwieniem narodu, rasy, głowy państwa i odrzuceniem Starego Testamentu, negującej stawianie interesu narodu ponad moralność. Działania te uzupełniały nazistowską praktykę zakazu rozpowszechniania krytycznych wobec nazizmu listów pasterskich, likwidacje prasy katolickiej, rozwój prasy antyreligijnej, usuwanie krzyży ze szkół i propagandę anty religijną w szkołach.

Od 1938 roku partia wprowadziła neutralność światopoglądową szkół. Zakazano śpiewania kolęd i organizowania widowisk jasełkowych. Wprowadzono nowe germańskie nazwy miesięcy i nowe znaczenie tradycyjnych świąt. Usuwano krzyże z miejsc publicznych. Świętokradczo plugawiono Jezusa Chrystusa. Masowo aresztowano kapłanów potępiających neopoganizm i korzystających ze Starego Testamentu sprzecznego z rasistowską polityczną poprawnością nazistów. Młodzież w szkołach podawana była anty chrześcijańskiej indoktrynacji. Zlikwidowano naukę religii w szkołach. Po aneksji Czech i Austrii otwarcie prześladowano katolików na terenach zaanektowanych.

W 1939 ostatecznie zlikwidowano inne niż nazistowskie organizacje młodzieżowe, ukończono likwidacje szkół katolickich i zlikwidowano wydziały teologiczne na uniwersytetach.

Podczas II wojny światowej w Polsce narodowi socjaliści zabili kilka milionów katolików, resztę sprowadzili do statusu niewolników. Prowadzili planowa akcje mordowania polskiej inteligencji (w tym i księży katolickich), rabunku polskiej własności, zniemczania polskich dzieci. Podczas wojny naziści w całej Europie zabili kilkanaście milionów chrześcijan, kobiet i dzieci, miliony innych wypędzili z domów, masowo popełniali gwałty, zmusili 2 miliony Polaków (od 14 roku życia) do pracy niewolniczej, znacjonalizowali mienie Kościoła, sprofanowali miejsca kultu, ograniczyli prawo do swobód religijnych (zakazali odprawiania mszy poza niedzielą i bicia w dzwony, deportowali księży z terenów przyłączonych do Rzeszy, likwidowali domy zakonne, usunęli krzyże z budynków publicznych, zabronili społecznej aktywności Kościoła, wprowadzili zakaz udziału dzieci w praktykach religijnych), ograniczyli prawo zawierania małżeństw, rozwiązali organizacje katolickie.

W 1941 w Niemczech ostatecznie zlikwidowano resztki prasy katolickiej. Surowo karano katolików sprzeciwiających się eutanazji. Zakazano działalności religijnej poza murami kościołów. Gestapo skonfiskowało rejestry parafialne. Zawieszono działalność konwentów i seminariów. Zamknięto katolickie wydawnictwa. NSDAP prowadziło nieustanną kampanię anty katolicką. Na przełomie 1940-1941 roku władze skonfiskowały ponad 100 domów zakonnych. Narodowi socjaliści więzili, internowali w domach i obozach koncentracyjnych, oraz mordowali, księży katolickich. Księża za rządów NSDAP aż do upadku III Rzeszy mordowani byli w Dachau.

Jan Bodakowski

Komentarze (92):

antoni.s2020.09.3 10:43
W akcie zemsty kościół w1945r.wyrobił zbrodniarzom watykańskie paszporty dyplomatyczne.
Anonim2020.09.2 10:05
Znowu się powtarzają teorie Goebbelsa. Należy Niemców, jak ktoś już wcześniej zdefiniował należy resetować co 25 lat to znaczy że jesteśmy mocno spóźnieni biorąc pod uwagę że dwa razy tego resetu nie było rok 2020 to rok w który ten reset powinien być. A nie tak że bandyci, złodzieje za wyrządzone szkody nie chcą zapłacić to jeszcz w niektórych starych rodzinnych niemieckich domach to istne muzea z dziełami sztuki zrabowanymi w czasie 2 Wojny Światowej.
Dam2020.09.2 6:45
A jednak KK aż do początku XXI wieku nie miał problemu z np księdzem Tiso: Jozef Tiso (ur. 13 października 1887 w Veľkiej Bytčy, zm. 18 kwietnia 1947 w Bratysławie) – słowacki ksiądz katolicki, doktor teologii, polityk i lider Słowackiej Partii Ludowej, prezydent Słowacji w latach 1939–1945, państwa-satelity nazistowskich Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej Tiso został skazany i powieszony za zbrodnie wojenne. Nie płaczcie jaki to KK był prześladowany, skoro jego część z nazistami współpracowała (nie mówiąc już o współpracy z faszyzmem włoskim i hiszpańskim)
Marek Piotrowski2020.09.2 12:06
Myli się Pan - jak najbardziej Kościół "miał problem" z ks.Tiso. BYŁY ksiądz Tiso niestety nie słuchał Watykanu. Watykan usiłował interweniować, za pośrednictwem kardynała Maglione, w sprawie gminy żydowskiej u premiera (W.Tuka) oraz odwoływać się do chrześcijaństwa księdza Tiso – niestety na próżno. Jeszcze robił problemy - 11 czerwca 1943 Meir Touval–Weltmann (członek Komisji Pomocy Żydom Europejskim) kieruje na ręce arcybiskupa Angela Roncallego podziękowanie za pomoc Stolicy Apostolskiej w ratowaniu Żydów na Słowacji i w Chorwacji. Premier nazistowskiego rządu, były ksiądz Tiso uznaje to za niedopuszczalne mieszanie się Watykanu w sprawy jego kraju.
Darek2020.09.2 12:31
Przepraszam jaki BYŁY ksiądz Tiso? Kiedy został niby wydalony ze stanu kapłańskiego? W parlamencie nazistowskiej Słowacji ponad 1/4 stanowisk obsadzali katoliccy duchowni. Także nie słyszałem aby ktokolwiek z nich został przez Watykan ekskomunikowany czy choćby pozbawiony stanu kapłańskiego. Możesz podać jakieś konkrety, bo temat ciekawy.
Dam2020.09.2 12:54
Może się mylę, ale nawet Hitler chyba nie został ekskomunikowany.
Darek2020.09.3 10:27
No też nie został, ale Hitler choć w dzieciństwie pragnął być księdzem to jednak do seminarium nie trafił, w odróżnieniu od Stalina, który swoje pragnienie nieomal spełnił, tylko go z seminarium wyrzucili bo był za biedny. Wydalenie ze staniu kapłańskiego nie wymagałoby ekskomuniki, bo to decyzja administracyjna - ksiądz Tiso jak i inni zbrodniarze w sutannach nigdy godności kościelnych nie zostali przez Watykan pozbawieni, często nawet awansowali w strukturach tej zbrodniczej organizacji.
les2020.09.2 16:33
o co ci jeszcze chodzi? przeciez zostal skazany. Mieli go ichni katolicy co 3 lata wykopywac i wieszac na drzewie na 24godziny, czy jak to sobie wyobrazasz?
Anonim2020.09.3 6:15
Został skazany przez władze świeckie. KK odciął się od niego dopiero niedawno. No i trochę to przeczy tezie o wielkiej nienawiści nazistów do KK, skoro jego przedstawiciele mogli tak dobrze z nimi współpracować.
AntySzwab2020.09.1 20:57
niemcy to hiv
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.1 18:21
Słuchajcie póki czas, bo nie będę dwa razy powtarzał! Mam teraz rzadką chwilę przytomności, ale to się zaraz skończy. Otóż wyznam wam, że należę do płci – wg Profesor Magdaleny Środy – nr 198, tzw. důpelcův. Płeć ta, dość rzadka na szczęście, charakteryzuje się tym, że zaspokojenie seksualne osiąga wtedy, gdy wściekle, w amoku bluzga na Kościół, kler i Polskę. Nic na to nie poradzę. Oho, chyba mnie znowu weźmie. No to na razie.
Bez żadnego trybu2020.09.1 20:09
• katolicka kretynizacja Polski lub • Jarek • Jアレk • lady chapel • Po 11 NIE BADZ OBOJETNY • Bez żadnego trybu • SramNaKszysz • Janusz Pawilon 3a • śmiech już od samego rana • Shame on you Fronda • Cool • racjonalnie myślący człowiek • Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka • Akolita z tybetańskiej misy w połowie napełnionej • KiedySitcomZSeminariumPodOpiekąPaetza • aaa_kotki_dwa • pocalujcie mnie w d... • Akolita z tybetańskiej misy w połowie napełnionej • MordaGłódziaWTęczowychRzygowinach • lola • PłakałemZeŚmiechuNaFilmieKlerGdzieGłódźGraŚwinię • Janusz Pawilon 3a • demon drugiego rodzaju 0/8/15 • przyganiał kocioł garnkowi • KleruchyUwięziliDzieckoŻebyPrzyjechałPolicjantZed • Niejestemrobotem • nie ksiądz • PrzepisyNaPieczysteZMisjonarzaSiostryPrukwencji • UśmiałemSięWKinieKiedyGłódźRobiłZSiebieŚwinię • bogdanus bis • DlaForsyGłódźWłożyDresADydyczWlezieNaHulajnogę • Dorosły Polak • vanitas vanitatum et omnia vanitas • Czege Wara • Saki Faki • UbraćWStrojeZEpokiPrzypasaćSzpadyDokleićWąsy • PaliłoSięWaliłoAPambukDłubałWNosieNaChmurce • qwerty • Daria_Danilczyk • Matwiej Łagodny • Hak Ci w smark
oburzony2020.09.1 18:13
ZSSR - to ludzie. LGBT - to ludzie! NSDAP - to ludzie. NKWD - to ludzie. ETA - to ludzie. PZPR to ludzie. KuKluksKlan - to ludzi. Wszystkim należy się szacunek i honorowa flaga ( - co wy na to?)
Anonim2020.09.1 16:54
Nazisci byli psycholami, ale przynajmniej wiedzieli co powinno robic się z pedofilami
Ewela2020.09.1 22:13
Tak "anonimie"- Lechu!... Wiedzieli co z takimi jak ty zrobić!... Ciesz się że żyjesz w tych latach!.... Doceń to...! A nie non-stop- nadajesz jad nienawiści i siejesz obelgi! ... Wtedy już by cię skrócili....!
Tymczasem w prawdziwym świecie.2020.09.1 16:52
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/10/12/ilu-niemieckich-duchownych-sluzylo-hitlerowi/
Ninel2020.09.1 21:09
Tymczasem w realnym świecie: Ilu Żydów służyło w armii Hitlera? Około 150 tys. Co to byli za ludzie? Używając terminologii niemieckiej: 60 tys. pół-Żydów, 90 tys. ćwierć-Żydów. Do tego od 5 do 10 tys. pełnych Żydów, czyli takich, których oboje rodziców było Żydami. Wśród nich było co najmniej 21 generałów, siedmiu admirałów i jeden feldmarszałek. Wielu spośród tych żołnierzy walczyło niezwykle dzielnie, wielu z nich poległo za Niemcy. https://dorzeczy.pl/39112/zydowscy-zolnierze-hitlera.html
@Antysemita modlący się do Żydówki.2020.09.1 21:59
150 tys. Żydów i ani jednego cebulaka?
Jan Bodakowski:2020.09.1 15:13
Oto, jak wyglądała nienawiść nazistów wobec Kościoła katolickiego W dniu wybuchu II wojny światowej warto przypomnieć, wbrew kłamliwej antykatolickiej propagandzie ateistów, antyklerykałów i innowierców, że Kościół katolicki nie był sojusznikiem nazistów, a jedną z głównych ofiar nazistowskich represji. Chrześcijaństwo zostało zaatakowane przez narodowych socjalistów z pozycji socjalistycznych, rasistowskich i neopogańskich. Narodowi socjaliści, kultywując dziedzictwo reformacji i antysemity Lutra, organizowali nowe zbory, negowali istnienie Boga i ubóstwiali rasę nordycką. Stworzeni przez nazistów Niemieccy Chrześcijanie wyznawali odromanizowane i antysemickie pseudo chrześcijaństwo. Neo poganie czcili Woltana, słońce, witalność i agresję. Protestanci propagowali szowinizm, antysemityzm i antykatolicyzm, prowadzili dialog ekumeniczny z neo poganami. Naziści powołali nowy państwowy zbór protestancki. Hans Kerrl minister odpowiedzialny za sprawy religijne głosił w 1937, że narodowy socjalizm to pozytywne chrześcijaństwo, wola boga objawiona w niemieckiej krwi. Nabożeństwa protestantów były areną propagowania narodowego socjalizmu. Dzięki demokratycznym procedurom w zborach protestanckich narodowi socjaliści zdołali przejąć władzę w radach parafialnych a przez to w samych zborach. Członkiem Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego mógł być tylko Aryjczyk. Ideolog narodowego socjalizmu Alfred Rosenberg w książce „Mit XX wieku” zajadle atakował chrześcijaństwo (o czym katolik nie może się dziś w Polsce przekonać, bo ta i inne książki stanowiące klasykę narodowego socjalizmu obok „Mojej walki” są nieprzetłumaczone — zapewne dlatego, by nie ukazać wspólnego światopoglądu lewicy i NSDAP). „Mit XX wieku” znalazł się w kościelnym indeksie ksiąg zakazanych od 1939 roku, za głoszenie tez o potrzebie stworzenia nowego chrześcijaństwa bez Starego Testamentu i Listów św. Pawła. Nowe chrześcijaństwo Rosenberga miało być wspólnotą krwi rasy i ziemi, ubóstwieniem rasy nordyckiej, połączeniem eugeniki, rasizmu i religii.
Pola...2020.09.1 22:18
PO co to kopiujesz? To jest we wstawionym artykule!... Nie udawaj Lechu, mądraka, bo nim nie jesteś!
Szybka Randka2020.09.1 14:55
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.erooo.pl
Marian2020.09.1 14:45
Nawet obecnie, kiedy zbrodnie Hitlera są powszechnie znane, większość Niemców to narodowi szowiniści. Wtedy, to była pod tym względem prawdziwa katastrofa. Prawie wszyscy byli zaczadzeni hitleryzmem, niestety także wielu księży katolickich, tylko to nie ma nic wspólnego z Watykanem. Papież i kościelna hierarchia mieli świadomość niemieckich zbrodni wojennych ale co mogli zrobić? Takie panstwa jak USA czy W.Brytania mieli dużo większe możliwości działania a tez byli bezradni. Władze KK czesto milczały by jeszcze bardziej nie pogarszać i tak już katastrofalnej sytuacji katolików na terenach okupowanych, zresztą Watykan w każdej chwili mógł też paść ofiarą "katolika" Hitlera. Ucieczkę niemieckich zbrodniarzy z Europy zaczęto organizować jeszcze przed zakończeniem działań wojennych i robili to wysocy rangą funkcjonariusze SS a nie Watykan. To tylko część, nawet bliżej nie znana skorzystała z pomocy skorumpowanych urzędników watykańskich z których tylko jeden był duchownym. Oskarżanie Watykanu o zorganizowanie tego procederu to zwykła podłość, to powtarzanie stalinowskich kłamstw .Ci którzy to robią tu na Frondzie są nam znani nie tylko jako wrogowie KK ale też jako wrogowie Polski. Nie wiem z jakich mniejszości narodowych się wywodzicie, pewne jest ze Polakami nie jesteście tylko polskojęzycznymi obywatelami Polski. Ch... wam na grób, zamiast krzyża.
Darek2020.09.1 10:57
Jak tak się Kościół bardzo sprzeciwiał, to czemu księża katoliccy święcili karabiny SS, czemu szli na tyłach Wehrmachtu i przejmowali polskie diecezje oraz majątki? Czemu armia księdza Tiso 1 września 1939 roku wspólnie z Hitlerem napadła na Polskę? No i czemu Watykan zorganizował przerzut nazistów do Ameryki Południowej, czemu wyrabiał im fałszywe dokumenty i uchronił przed odpowiedzialnością za zbrodnie, zamiast potępić?
Cool2020.09.1 12:11
Może dlatego, że wszędzie znajdzie się garstka oszołomów ... Tak jak dzisiaj, taki Lemański czy Boniecki broni przecież oficjalnie przestępców.
Darek2020.09.1 13:06
Zatem według Ciebie Niemcy nie odpowiadają za zbrodnie II wojny światowej, bo była ona wynikiem działań ledwie garstki oszołomów. Cóż... pozwolę sobie zachować zdanie zgoła odmienne w tej materii.
Cool2020.09.1 13:12
Niemcy odpowiadają za wywołanie wojny i jej skutki ponieważ naziści zdobyli władzę w demokratycznych wyborach. Niemcy ponadto potwierdzali swój wybór, do ostatniego dnia, broniąc Hitlera i ukrywajac a nawet awansując zbrodniarzy po jej zakończeniu! .
Darek2020.09.1 13:43
Rozumiem zatem, że konklawe na którym Kościół wybrał Piusa XII zostało sfałszowane i nie wygrał on demokratycznie, w odróżnieniu od Hitlera?
Cool2020.09.1 14:35
Konklawe to nie są wybory bezpośrednie w rozumieniu demokratycznym.
Darek2020.09.1 14:53
To prawda, podobnie jak wybory prezydenckie w USA, ale co to ma niby do rzeczy?
Cool2020.09.1 15:42
"co to ma niby do rzeczy" dobre pytanie! ... ale to ty zacząłeś o to pytać..
Darek2020.09.1 16:06
Spytałem, bo stwierdziłeś że Niemcy odpowiadają w całości jako państwo, bo ich przywódcy zostali wyłonieni w demokratycznych wyborach, a Watykan nie odpowiada jako państwo za poczynania swoich przywódców i urzędników ani jako Państwo, ani jako organizacja, stąd moje pytanie o Twoje wątpliwości co do prawowitego obsadzenia urzędów w Watykanie. Stwierdziłeś że problemem jest demokracja przedstawicielska a nie bezpośrednia, a ja nie bardzo rozumiem co to ta bezpośredniość do rzeczy, czy jak USA jutro by zrzuciły atomówkę na Warszawę to Amerykanie za to nie odpowiadają jako kraj bo nie maja bezpośrednich wyborów?
Aleksander2020.09.1 22:34
Darek" ...! cienki cwaniaczku...! "Odwracasz kota ogonem"...! Przecież to widać!... "Cool" ma rację! Tylko jest za uprzejmy względem ciebie....! Mieszasz temat!.... Chcesz koniecznie zejść z Niemiec , a zacząc pisać o Watykanie!.... NO CÓŻ LECHU,-"DARKU"! ...TAKI TYP JAK TY, TAK MA!... "Cool" ....nie ....daj.... się, to pedzio, Lecho!... On nie umie wytrzymać, jak nie poleje szambem na... KK!... Dziwne, że swojego pedalstwa nie widzisz i krzywdzenia dzieci...! Do tej pory nie napisałeś ile razy siedziałeś za to!.. Tyle tu o tym czytam, tyle razy pytają!... Chyba się nie wstydzisz napisać, dzieci nie wstydziłeś się przecież krzywdzić????
Darek2020.09.3 10:24
No tak, jakie to u was sodomitów typowe - brak argumentów i przyłapanie was na błędach logicznych lub oczywistym kłamstwie zawsze wywołuje u was taka samą reakcję - chamstwo i agresję. Nie wybiłeś się widać ani na milimetr, ale mimo wszystko potwierdziłeś swoją małość - także czegoś faktycznie dowiodłeś. Brawo Ty!
Sticky Notes2020.09.1 10:29
Biała Róża. Nie komentuje, ze względu na szacunek.
JPIII2020.09.1 10:23
Ten dureń bodakowski pomija zdjęcia gdzie wysocy rangą katole krzyczeli Heil Hitler z łapskiem w górze a drugim łapskiem w majtkach dziecka. My takich zdjęć nie możemy tu pokazać i przypomnieć katolom jaka to z nich swołocz.
verizanus2020.09.1 9:45
Niektórzy pogubieńcy mówią że Hitler był katolikiem. Był takim samym katolikiem jak wszyscy inni socjaliści w dzieciństwie ochrzczeni a potem...wiadomo... jak ktoś przytomnie i trzeźwo patrzy to widzi ;)
Darek2020.09.1 15:01
Hitler był katolikiem nie tylko dlatego, że wychował się w katolickiej rodzinie i został ochrzczony, był u pierwszej komunii, a w 1904 przystąpił do sakramentu bierzmowania, ani nie tylko dlatego, że śpiewał w chórze kościelnym i udzielał się w życiu parafii, ale dlatego że do końca życia uczestniczył regularnie w nabożeństwach i powoływał się na Ewangelie w swoich wystąpieniach, w których czynny udział brali przecież wysocy rangą przedstawiciele Kościoła. Fakt, że w początkach istnienia NSDAP Kościół reprezentowany przez chadeków stanowczo odcinał się od NSDAP, a nawet potępiał, jednak kiedy okazało się że NSDAP może lepiej reprezentować interesy Kościoła diametralnie zmienił front i po 33 roku do głosowania na NSDAP nawoływano z ambon, tak jak współcześnie w Polsce księża nawołują do głosowania na PiSlamistów.
zenek2020.09.1 15:07
Chłopie, a pomyśl ilu w Polsce jest takich, którzy zostali ochrzczeni, byli do pierwszej komunii, a teraz dokonują róznych profanacji w kościołach i poza kościołem, napadają na księży, lżą katolików, z nienawiścią wygrażają Bogu itd. Nie widzisz tego? Nie wiesz o tym? No chyba że masz zła wolę
verizanus2020.09.1 17:10
Hitler na nabożeństwach??? Radzę czytać mniej socjalistycznych podręczników... bo niedługo napiszą, że Stalin był praktykującym prawosławnym a Greta Thunberg św. Joanną dArc ;)
Darek2020.09.3 10:32
Oczywiście, że Stalin był praktykującym prawosławnym, jak niepraktykującego niby przyjęto by do seminarium duchownego? Stalin był rozmodlony swego czasu, ukończył 4 lata seminarium duchownego - tak prawosławnego. A przed seminarium gdzie się uczył? A no w szkole cerkiewnej - tak religijnej i prawosławnej.
***2020.09.1 19:03
Oooo..... i na historii hitlerowskich Niemiec też się znasz. A tak na poważnie, to przestań wypisywać te pierdoły bo aż głowa boli. To są tylko twoje bajdurzenia. Na ten temat są dostępne poważne i naukowe publikacje, które pokazują jak Hitler traktował wiarę i Kościół katolicki i niestety, ale daleko ci do tego co tam jest napisane.
Darek2020.09.3 10:34
Przykro mi że twoja reakcja na starcie z faktami i rzeczywistością jest ból głowy, ale nic na to nie poradzę. Radzę z Twoimi problemami skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
***2020.09.3 18:17
.....jakie fakty???......jaka rzeczywistość??? Przestań ględzić i wymyślać niestworzone historie nieuku. W tym straconym przez ciebie tutaj czasie, mógłbyś poczytać to, co napisali o tych sprawach mądrzejsi od ciebie.
verizanus2020.09.1 9:41
Gdyby katolicy mieli takich przywódców jak eskimosi (dbający o pamięć ich m,artyrologii) cały świat żyłby wspomnieniem niemieckiego barbarzyństwa i męczeństwa katolickich księży.
Cool2020.09.1 9:12
Jak trzeba mieć zyebany mózg,???? ..... żeby wbrew faktom, niezliczonym dowodom , dokumentom! ... wbrew świadkom, logice i zdrowemu rozsądkowi, powtarzać komunistyczne brednie o współpracy Watykanu i K.K. z Niemcami podczas wojny ...
Albert2020.09.1 10:03
Mówisz, że archiwa Watykanu i ujawnione dokumenty z okresu Piusa XI i Piusa XII to komunistyczne brednie? Religia naprawdę potrafi niektórym wyprać do czysta resztki mózgu.
Cool2020.09.1 10:27
No to dawaj psycholu te "dokumenty!" ... na co jeszcze czekasz???
Anonim2020.09.1 22:42
Cool! Dobrze piszesz o tym jego mózgu...! Ale czy on go jeszcze ma!? A on chyba goni resztkami mózgu...! On ma już odchylenia paranoidalne...Po tylu latach w SB tak mu zostało! Poczytaj sobie o Lechu K.... w IPN! Jest tego dużo...
Albert2020.09.1 8:24
Oczywiście jak to u Bodakowskiego, cały artykuł to pomieszanie kłamstw, bredni i zwykłych urojeń. Kościół katolicki miał u Hitlera szczególne względy. To mniejszość katolicka w Niemczech umożliwiła nazistom przejęcie władzy (o kimś takim, jak Franz von Pappen Bodakowski z pewnością nie słyszał). To Kościół katolicki udzielił Hitlerowi pełnego poparcia poprzez konkordat podpisany w 1933 roku. Tylko lekcje religii katolickiej od 1933 roku mogły oficjalnie być prowadzone. Żadnej innej już nie. I TYLKO małżeństwa mieszane, żydowsko-katolickie nie były aż do 1943 roku poddawane jakimkolwiek represjom. Oczywiście cała nazistowska wierchuszka była zagorzałymi, fanatycznymi wręcz katolikami. Hitler, Heydrich, Himmler, Goebbels, Hess, nawet Goering. To byli bez wyjątku katolicy. Nigdy o tym katościerwa nie zapominajcie.
kasia2020.09.1 8:48
Gdyby Himmler, Hitler byli katolikami tak jak twierdzisz to dlaczego zabijali miliony katolikow (Polska katolicka inteligencje) i katolickich ksiezy (? Wiara katolicka zabrania zabijac. Nikt w twoje brednie nie uwierzy manipulancie. To ze ktos innym klamie - jestem katolikiem tak jak niektorzy Hitlerowcy - nie jest dowodem, ze to naprawde katolicy, Komunisci manipulanci ktorzy zinfiltrowali Kosciol tez czesto udaja katolikow , duchownych..
Albert2020.09.1 10:06
Niemcy nie zabijali z uwagi na wyznanie, ale z powodu narodowości i pochodzenia. To jest tak trywialne, że aż dziwne, że trzeba o tym pisać. Biorę poprawkę na to, że jesteś ewidentnie katoliczką, a więc kimś, kto nie ma nawet śladu podstawowej edukacji i nie wie dosłownie niczego, co wykracza poza kruchtę
Cool2020.09.1 10:55
Pomyśl chwile debilu!!!! ... Czy Watykan pozwalałby mordować swoich ludzi, gdyby współpracował z hitlerem??!!! ... LOGIKA! ... ZDROWY ROZSĄDEK! ..... MYŚL!!!! MYŚL!!!! MYŚL!!! ...
Darek2020.09.1 11:01
Pomyśl chwilę, czy Watykan organizowałby akcję przerzutu nazistowskich zbrodniarzy do Ameryki Południowej i wydawał nazistom tysiące watykańskich paszportów, gdyby z nimi nie współpracował? Czy księża katoliccy szli by na tyłach Wehrmachtu i przejmowali polskie świątynie gdyby uważali to za niewłaściwe? Czy ksiądz Tiso wysłałby na Polskę czołgi gdyby nie współpracował z Hitlerem?
Albert2020.09.1 12:03
Watykan przez prawie 2000 lat nie miał żadnych oporów przed mordowaniem swoich własnych wyznawców, to czemu akurat w tym jednym przypadku miałby zrobić wyjątek? Watykańskim pasożytom nigdy nie chodziło o ludzi, tylko o władzę, przywileje i pieniądze.
Cool2020.09.1 12:15
Jasne, że tak .... a margot jest kobietą!! ...
Darek2020.09.1 13:09
Zgoda, ale nie Watykan, a Kościół Katolicki i nie 2000 lat, bo tylu to nie ma. Sam Watykan włoscy faszyści utworzyli dopiero w 1929 roku.
Grzegorz2020.09.1 22:57
Albercie-Lechu,...! Karzesz "Cool" myśleć?? To pokaż jak to się robi!?? Przecież ty wogóle nie myslisz! ... Nie umiesz! ...Nie masz czym myśleć!------W powyższym artykule pisze, dlaczego tak się Watykan zachowywał!------ Przeczytaj i nie udawaj mądraka, bo nim nie jesteś!
onyx2020.09.1 9:07
Twoje wypociny, to same szatańskie kłamstwa!!! W okresie między I i II wojną światową katolicy stanowili około 1/3 ludności Niemiec. Zdecydowanie więcej było protestantów. Dowód? Proszę bardzo - oto mapa przedstawiająca, kto głosował na Hitlera: http://polimaty.pl/2016/06/katolicy-wybory-nsdap/ Obie mapy są wobec siebie praktycznie negatywami. Protestanci nie byli tak bardzo niechętni wobec NSDAP i to m.in. z powodu ich poparcia, łatkę “wyznawców Hitlera” przykleja się wszystkim chrześcijanom w ówczesnych Niemczech bez względu na wyznanie.
Natalja Siwiec2020.09.1 8:05
Kościół Katolicki wielokrotnie wykazywał się postawą antypolską. Maryja w 1939 i 1944 również udzieliła swojego poparcia Niemcom. Łaska pana waszego na pstrym koniu jeździ.
Hirek2020.09.1 8:14
Nie obrażaj Naszej Królowej lewacka żmijo.
Darek2020.09.1 11:03
Wasza królowa, wasza sprawa, ale królową mojej Ojczyzny - Polski, żadna żydowska dziwka nigdy nie będzie, dla bluźnierczych wizerunków jej bękarta w Polsce także nie ma miejsca.
Anonim2020.09.1 12:24
Maryja była i jest Królową Polski i będzie tak,że nic na to nie poradzisz biedny człowieku.
Darek2020.09.1 15:03
Kiedy, na jakiej podstawie prawnej i gdzie została koronowana, na podstawie jakich przepisów twierdzisz, że Polska to kraj o ustroju monarchicznym?
***2020.09.1 8:05
Należy przypomnieć, że Hitler był katolikiem, do końca życia płacił podatki na Kościół katolicki, a według niektórych historyków przed śmiercią wziął katolicki ślub.
Sherith2020.09.1 8:33
Hitler był satanistą, poeta - Dietrich Eckart poświęcił go szatanowi. Od tego momentu zaczęły się jego "ideologiczne" sukcesy i postępy. To samo było z Marksem i Stalinem! Wszyscy walczyli z KK. Ludzie twierdzący, że to Kościół wychował niemieckich zbrodniarzy nie uwzględniają najprostszej kwestii, iż Kościół Katolicki od najdawniejszych czasów nauczał wprost: „na świecie żyją ludzie ochrzczeni, którzy po prostu, mówiąc brutalnie, odpadli od Niego w następstwie takich czy innych życiowych powikłań.” Adolf Hitler jest koronnym tego przykładem. Sugerując, że nazistami zostawali „ludzie, których wychowywały Kościoły chrześcijańskie na swoich nabożeństwach”, sytuujesz się wśród wrogów Kościoła. Rozumowanie, iż skoro zbrodniarz był ochrzczony to Kościół jest winien – jest absurdem. Równie dobrze można oskarżyć Kościół za zbrodnie Stalina i powiedzieć, że to chrześcijaństwo ponosi winę za jego zbrodnie, ponieważ nie tylko był on ochrzczony, ale przecież uczył się w seminarium prawosławnym. Jeśli tak będziemy się wypowiadać, to Kościół Katolicki będzie musiał nieustannie przepraszać wszystkich za wszystko i stale bić się w piersi. Hitler, Goebbels, Himmler, Hess i wielu innych po prostu porzucili wiarę. Koniec, kropka! Przypisywanie Kościołowi ich czynów i sugerowanie, że stali się zbrodniarzami, ponieważ uczestniczyli w jego nabożeństwach, jest czymś po prostu obrzydliwym. Wychodzi bowiem na to, że Kościół ma odpowiadać za to, iż ksiądz ochrzcił niemowlę, które w przyszłości wyrosło na zbrodniarza.
Albert2020.09.1 8:40
Oczywiście nic nie wiesz ani o Hitlerze, ani o innych nazistowskich zbrodniarzach, pisząc te swoje brednie. Hitler do ostatniego dnia życia był zagorzałym katolikiem, co wielokrotnie udowadniał. Nawet ostatnią ofensywę w Ardenach nazwał Unternehmen Christrose, czyli chrześcijańska róża, a nie für den Ruhm von Satan.
Sherith2020.09.1 9:25
Jesteś zwykłym prowokatorem i ignorantem! Hitler nienawidził Kościoła i chrześcijaństwa. Mawiał, że „wiarę w Boga powinno się tracić tak, jak traci się pierwsze zęby”. Nie taił też, że: „po wygraniu wojny położy kres wpływom kościołów chrześcijańskich, uznając ich naukę za absurd, a samo chrześcijaństwo za sprzysiężenie przeciw ludzkości”. W swojej książce „Adolf Hitler, legenda, mit, rzeczywistość”, Werner Maser pisze, że Hitler stracił wiarę już w roku 1903 i ze swoimi kolegami szydził z religii i religijnych obrzędów. Hitler głosił pogląd, że “Kościół trzeba sprzątnąć ze świata natychmiast, przemocą fizyczną i bezwzględnie, niczym dynamitem”. Katolicyzm w nazistowskich Niemczech niszczony był na wszelkie sposoby. Nienawiść do Chrystusa była manifestowana choćby w hymnie Hitler Jugend: „Żaden podły ksiądz nie wydrze z nas uczucia, że jesteśmy dziećmi Hitlera Czcimy nie Chrystusa, lecz Horsta Wessela Precz z kadzidłami i wodą święconą Kościół nie rozumie, co jest naprawdę cenne Ta swastyka przynosi zbawienie światu Chcę podążać za nią krok w krok”.
Darek2020.09.1 11:08
Jak tak bardzo Hitler nienawidził Kościoła i chrześcijaństwa, to czemu gadał w kółko o Jezusie, czemu w Mein Kampf tyle miejsca poświęcił Ewangelii i swojemu oddaniu Chrystusowi? Czemu swoją kampanię wyborczą oparł na poparciu katolickiej mniejszości i hasłach rzekomego zagrożenia chrześcijańskiej Europy, walce z ateizmem i walka o tradycyjne wartości rodzinne? Czemu zawsze bez wyjątku na czele tworzonych przez siebie państw satelickich Hitler stawiał zawsze księży katolickich i ich współpracowników? Rozumiem że dla Ciebie objawem wegetarianizmu jest zatem zajadanie się boczkiem, a kota rozpoznajesz po długiej trąbie i uszach?
kosiar2020.09.1 11:28
Albert-cik, przestań się mazać. Zmieniłeś już pieluche nazistowska sieroto ? Z pewnością nie bo tarzasz sie we własnym ideologicznym g...e.
***2020.09.1 11:42
Nigdzie nie twierdzę, że to Kościół katolicki odpowiada, że Hitler stał się potworem. Miliony ludzi chodzi do kościoła i nie morduje nikogo, więc sprawa jest niewątpliwie dużo bardziej skomplikowana.
anonymus2020.09.1 9:31
Hitler był okultystą. Nie katolikiem. Był ochrzczony ale porzucił chrześcijaństwo. Którzy to historycy twierdzą, że ślub był katolicki? Skoro w bunkrze Hitlera nie było żadnego księdza!
***2020.09.1 12:39
Nic nie wiadomo o tym by był okultystą, był natomiast ochrzczonym, praktykującym katolikiem i do końca życia przekazywał podatki na Kościół katolicki. Chociaż pewnie nie był gorliwym katolikiem - raczej w stylu Kaczyńskich lub Kurskiego.
Waarnemer2020.09.1 12:56
Eechh... ciężko komentować taką niewiedzę i przeinaczanie rzeczywistości... Akurat na temat odejścia Hitlera od katolicyzmu i jego okultyźmie wiadomo dosć dużo. Kilka linków: https://dzieje.pl/ksiazki/demony-hitlera-ezoteryczne-korzenie-iii-rzeszy https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Thule http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=doktryny_nazizm_religia_i_okultyzm https://twojahistoria.pl/2020/02/29/okultyzm-w-iii-rzeszy-jak-niemcy-parali-sie-czarna-magia/
verizanus2020.09.1 9:43
Nie należy czytać socjalistycznych naukowców. Oni najczęściej kłamią.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.1 7:58
taa... biedny i prześladowany kościół który układał się z nazistami i podpisał tzw. reichskonkordat! Władze Kościoła Katolickiego w historii Polski wielokrotnie wspierały politycznie zaborców czy to Rosję ,Prusy, Austrię. Byli w naszym kraju światli kapłani-patrioci, ale były to marginalne wyjątki .Władze Watykanu swoją politykę prowadziły najpierw z Krzyżakami później na podaniu reki Hitlerowi przez Piusa XII a skończywszy na dzisiejszym poparciu dla nazistów rządzących obecnie w Polsce...
Cool2020.09.1 8:11
Kościół Katolicki nigdy nie popierał faszyzmu ani komunizmu, są na to niezbite dokumenty i wiele dowodów ... Dzisiaj też nie popiera, przecież otwarcie walczy z ideologią LGBT.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.1 8:22
kościół komunizmu nie wspierał jedynie dlatego że w 1978 r. papieżem został gościu z za żelaznej kurtyny który nienawidził ruskich! a co do LGBT... masz rację WALCZY ten miłosierny jezusowy kościół walczy z ludźmi, tak jak hitler walczył z żydami, a którzy to ludzie mają takie same prawa jak inni, i co najśmieszniejsze kościół robi to z bogiem na ustach!
Cool2020.09.1 8:31
""Żaden podły ksiądz nie wydrze z nas uczucia, że jesteśmy dziećmi Hitlera Czcimy nie Chrystusa, lecz Horsta Wessela Precz z kadzidłami i wodą święconą Kościół nie rozumie, co jest naprawdę cenne Ta swastyka przynosi zbawienie światu Chce podążać za nią krok w krok" .....To tekst ulubionej pieśni hitlerjugend! .... prawda, że sam byś zaśpiewał?!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.09.1 8:37
Jawohl und "Gott mit uns"...
Cool2020.09.1 9:07
Każdy ma swojego boga!
kosiar2020.09.1 11:30
Dziecko ! Do szkoły ale juz, lekcje odrobiłeś ? Nie ?! Siadaj, pała !
Albert2020.09.1 8:26
Niezbite dowody i dokumenty pokazują coś dokładnie przeciwnego. Ale oczywiście katole nigdy tego nie przyjmą do wiadomości, bo to im całkowicie zaburza pojmowanie świata.
Waarnemer2020.09.1 12:57
Poproszę o te niezbite dowody. Chcę je zobaczyć. Na razie Pana wypowiedzi to stek kłamstw i oszczerstw. Nic więcej.
Albert2020.09.1 13:44
Przeczytaj inne moje komentarze.
Henry2020.09.1 8:13
Kretynie daj już spokój, nie podoba ci się Kościół Katolicki to zajmij się uczciwą pracą a nie szerzeniem oszczerstw i kłamstw. Kościół zawsze będzie wspierał tych co na kolanach modlą się do Przenajświętszej naszej Królowej Maryi na Jasnej Gorze, a potępiał będzie lewackich dewiantów i promujących zabijanie dzieci nienarodzonych zbrodniarzy.
AntySzwab2020.09.1 7:57
Taj jest do dziś.
ROBOTNICZAkrew2020.09.1 7:52
Uczeń przerósł mistrza ;)
Apel2020.09.1 7:51
Czytelnicy Frondy! Ponieważ to antypolskie bydlę o nazwach: katolicka kretynizacja polski 🇵🇱, ladychapel, Polak Ateista Dumny Gej, Po 11..., JPIII i in. jest coraz bardziej chamski, wulgarny i bluźnierczy, a administracja portalu nie robi nic, by wpisy tego zboczonego idioty kasować proponuję, by maksymalnie dużo użytkowników dokonywało rozmaitych losowych, lapidarnych, humorystycznych wpisów korzystając z jego nicków. W ten sposób przynajmniej rozmyjemy jego szatańską działalność.
Klejnot Nilu2020.09.1 7:54
Frondzie na rękę są trolle, bo 90% osób wchodzi na tą stronę żeby toczyć bekę w komentarzach. Myślisz że po co innego ktoś miałby ją odwiedzać, dla przemyśleń Bodakowskiego?
sdtrhdfgh2020.09.1 8:06
to fakt, frondo dziennikarzom zależy chyba na tych obskurnych i zidiociałych komentarzach tego psychicznie chorego człowieka, jaki mają w tym cel ?, któż to wie, może sami piszą te farmazony, bo ten brak reakcji jest co najmniej zastanawiający
Apel2020.09.1 8:12
Czytelnicy frondy! Ponieważ antypolskie bydło, zapewne rosyjski haker pod nazwami mati, łoł, Wojtek Polak, kilka żeńskich nicków stara się jeszcze bardziej niż Kaczyński z EPiSkopatem dzielić Polaków, a administracja nie zauważa pełnych nienawiści i inwektyw wpisów, za którymi podąża rodzime menelstwo proponuję, żeby jak najczęściej wykorzystywać wspomniane nicki, żeby kompromitować debilizm kryjących się za nimi indywiduów.
Gość2020.09.1 7:50
Gott mit uns!