Kolejny raz katolicy mają okazje przekonać się o szkodliwości protestantyzmu. Na łamach lewicowego portalu „Na temat” kalwiński duchowny poparł demoralizacje dzieci jaką jest „tęczowy piątek”. W wywiadzie „Ksiądz wsparł Tęczowy Piątek. Podał argumenty, o których duchowni w Polsce nie chcą słyszeć” przeprowadzonym przez Łukasza Grzegorczyka, kalwiński duchowny „Michał Jabłoński, proboszcz parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie wsparł Tęczowy Piątek”.

Z lewicowego portalu można dowiedzieć się, że kalwiński duchowny „Michał Jabłoński, proboszcz parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, bez wahania stanął po stronie osób zaangażowanych w Tęczowy Piątek. Zadeklarował to publicznie. W rozmowie z nami zwrócił uwagę na falę nienawiści, która dotyka osoby LGBT”.

Kalwiński duchowny uznał, że krytyczne wobec homo propagandy stanowisko katolickich księży i Episkopatu to „wybiórcze i krzywdzące odczytywania Biblii”. Zdaniem kalwina w katolickim nauczani „Bóg jest często przedstawiany przez duchownych w sfałszowany sposób” jako Boga „który patrzy na człowieka tylko pod kątem praw, zakazów i nakazów”.

Kalwiński duchowny głosi, że „Bóg jest istotą, która stworzyła człowieka po to, żeby on żył i kochał. Dla mnie jest obojętne, czy to jest miłość mężczyzny do mężczyzny, kobiety do kobiety, czy miłość heteroseksualna. To miłość, która jest darem bożym, i już”.

Kalwin zachęcony przez Bartłomieja Pielaka dyrektora Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji poparł Tęczowy Piątek. Zdaniem kalwina poparcie dla homo propagandy wynika z jego „wiary, podejścia do Biblii, bliźniego, Boga”.

W wywiadzie kalwiński duchowny stwierdził, że „złe reakcje wymierzone we wszystkich, którzy organizują Tęczowy Piątek” wynikają „z wypaczonego obrazu Boga, który ktoś im zaszczepił. Ktoś, czyli często duchowni” katoliccy.

Kalwin w swoim wywiadzie obraził też wszystkich ludzi odczuwających zdrową i naturalną odrazę do homoseksualizmu, który jest zachowaniem szkodliwym dla zdrowia (seks analny zwiększa ryzyko zarażenia się chorobami przenoszonymi droga płciową). Pogrążony w bezpodstawnej pysze kalwiński duchowny stwierdził, że „ludzie, którzy bardzo negatywnie wypowiadają się o homoseksualistach i LGBT, w większości są ludźmi niedouczonymi i nie znają problemu. Opierają swoje opinie tylko na zdaniach innych osób, zwłaszcza duchownych, również nie zawsze dobrze wykształconych”.

Krytykę homo propagandy kalwin uznał za nieprawdziwą i krzywdzącą. W swojej pro sodmoickiej wypowiedzi kalwin przedstawił swoją protestancką wizję kościoła. Zdaniem kalwina „Kościół ma za zadanie tłumaczyć człowiekowi sprawy Boże w taki sposób, by podnosić na duchu, pocieszać i wskazywać mu nadzieję. A ja niestety widzę w wypowiedziach niektórych dostojników Kościoła, że oni skazują człowieka na piekło zwątpienia, niepewności, poczucia winy i kary. Dla większości ludzi Bóg kojarzony jest z karą, a nie z nadzieją i miłością”. Warto dostrzec, że podobne frazesy głoszą posoborowcy.

Heretyckie opinie kalwina doskonale pokazują, że ''ekumenizm'' to szkodliwa praktyka, i obowiązkiem każdego katolika jest walka z odrażającymi teoriami protestantów. Nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim, protestantyzm to droga do potępienia.

Jan Bodakowski