Jan Bodakowski: Lewica oskarża Polaków o mordowanie Żydów. Antysemityzmem jest dziś pisanie prawdy - zdjęcie
09.11.19, 15:49(fot. pixabay)

Jan Bodakowski: Lewica oskarża Polaków o mordowanie Żydów. Antysemityzmem jest dziś pisanie prawdy

72

Przepisy polskiego prawa zakazują negowania holocaustu. By bronić prawdy historycznej uchwalono nowelizację ustawy o IPN, która zabraniała w niektórych dziedzinach życia (dopuszczając w innych), kłamstw na temat polskiej rzekomej odpowiedzialności za zbrodnie na Żydach (w rzeczywistości popełnione przez Niemców czy komunistów).

Likwidacje przepisów zakazujących kłamliwego szkalowania Polaków nakazali PiS Żydzi, i niestety większość parlamentarna posłusznie te absurdalne antypolskie żądania spełniła, co niewątpliwie utwierdza środowiska antypolskie w słuszności oczerniania Polaków bezpodstawnymi oskarżeniami. Prawo polskie broni więc interesów Żydów, dyskryminując Polaków, których interesy nie są chronione. Trudno nie dostrzec, że szkalowanie Polski i Polaków służy stworzeniu zaplecza propagandowego dla bezpodstawnych roszczeń żydowskich wynoszących 300.000.000.000 dolarów.

 

Na lewicowym portalu „Krytyka Polityczna” ukazał się artykuł „Pogromy? To nie Polacy robili to Żydom, to komuniści” autorstwa Piotra Floreckiego (pracownika Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Autor artykułu twierdzi, że polscy publicyści rozmywają „udział Polaków w zbrodniach dokonywanych na Żydach”, starają się go zneutralizować, przesycić odpowiedzialność z Polaków na kogo innego. Artykuł ilustruje zdjęcie podpisane „żydowskie dzieci uciekają z Polski przed przemocą i antysemityzmem // Holocaust Encyclopedia”.

 

Te rzekome antysemickie praktyki Polaków mają na celu „zachowanie statusu narodu ofiar, a nie sprawców” i „podtrzymywanie narracji o Polsce przyjaznej Żydom. Państwie, w którym Polacy sami z siebie nie dokonywali pogromów, nie brali udziału w Zagładzie, byli wobec Żydów gościnni i – patrząc na liczbę drzewek w Yad Vashem – zdecydowanie pomocni w chwili próby”.

 

Według lewicy Polacy rzekomo stosują „siedem sposobów takiego przeinaczania. Są nimi: pomijanie (selektywne przemilczanie pewnych nieprzyjemnych faktów), fałszowanie (zaprzeczaniu czemuś, co się wydarzyło, towarzyszy twierdzenie o czymś, co nigdy nie nastąpiło), wyolbrzymianie i upiększanie, wiązanie versus odrywanie, czyli manipulowanie związkami (skupianie uwagi na jednych przyczynach z pominięciem innych), obwinianie nieprzyjaciół (podkreślanie domniemanych win i nieprawości wrogów, innych, obcych oraz przypisywanie im własnych nieprawości), zrzucanie winy na okoliczności i konstruowanie kontekstu”.

 

Zdaniem lewicy Polacy swoją odpowiedzialność za zbrodnie na Żydach przerzucają na komunistów – jest „szczególnie widoczne w konstruowaniu narracji o pogromie kieleckim. Na mocy teorii o prowokacji wina za pogrom przypisywana jest komunistom – zarówno tym rodzimym, jak i pochodzącym z ZSRR. Komuniści w myśl obowiązującego w Polsce antykomunistycznego paradygmatu nie należą do wspólnoty narodowej, zostali z niej wykluczeni i są traktowani jako obcy, nie mają ojczyzny. Tym samym wskazywanie ich jako inspiratorów lub/i sprawców pogromu kieleckiego w ostatecznym rozrachunku pozwala mówić, że nie dokonali go Polacy. Żydowskie ofiary pogromu bywają natomiast wliczane w rejestr ofiar komunizmu, a nawet polskich ofiar wojny domowej z komunistami. Zgodnie z teorią o prowokacji to przecież komuniści doprowadzili do pogromu w Kielcach, byli jego głównymi architektami, wykonawcami, instrumentalnie posłużyli się antysemityzmem, a wszystko to w celu odwrócenia uwagi od sfałszowanego referendum, dyskredytacji polskiego podziemia niepodległościowego oraz nadania Polakom piętna antysemitów w opinii Zachodu”.

 

Problem z lewicową antypolską narracją jest taki, że pogrom kielecki był dziełem okupujących ziemie polskie sowietów i ich komunistycznych polskojęzycznych kolaborantów (w tym i Żydów). Lewica za antysemicką narracje, przypisującą odpowiedzialność za rzekome polskie zbrodnie komunistom, uznała teksty zawierające prawdę o pogromie kieleckim publikowane w „Tygodniku Solidarność”, „Gazecie Polskiej”, tygodniku „Niedziela”, transparenty Kieleckich Patriotów, list Ryszarda Bendera, publikacje Krzysztofa Kąkolewskiego na łamach nieistniejącego już proPiSowskiego tygodnika „Nasza Polska” (Kąkolewski jest też autorem „Umarłego cmentarza” książki negującej odpowiedzialność Polaków za pogrom kielecki), publikacje Antoniego Zambrowskiego, Artura Janickiego na łamach „wSieci Historii”, Józefa Orlickiego, Jerzego Roberta Nowaka, ojca Jacka Salij (z „Tygodnika Solidarność”), „Naszego Dziennika”, Macieja Korkucia (historyka związanego z IPN). Rzekomą polski antysemityzm i polską odpowiedzialność za pogrom miała też, w opinii lewicy, ukrywać w swoim raporcie Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Zdaniem lewicy „wskazywanie komunistów jako inspiratorów i wykonawców pogromu kieleckiego pozwala ukryć jego rzeczywistych sprawców, a dowodzenie tezy o prowokacji odwraca uwagę od tego, że w ogóle do niego doszło. Przede wszystkim zaś umożliwia wyeliminowanie z języka opisu pogromu problemu antysemityzmu jako jego fundamentalnej siły sprawczej w celu zachowania i obrony dobrego imienia Polaków”.

 

Przykładem polskiego antysemityzmu, ma być w opinii lewicy, przypisywanie przez Polaków odpowiedzialności za zbrodnie w Jedwabnem Niemcom – w opinii lewicy w Jedwabnem to nie Niemcy ale Polacy wymordowali Żydów.

 

W rzeczywistości Żydzi w Jedwabnem zostali wymordowani przez Niemców. By szerzyć kłamstwa na temat polskiej odpowiedzialności do dziś uniemożliwia się przeprowadzenie wymaganej prawem ekshumacji w Jedwabnem, która jednoznacznie by wskazała, że ofiary zbrodni zostały zabite przez Niemców.

 

Lewica piszących o faktach sprzecznych z antypolskimi bredniami, realiach kolaboracji Żydów z sowietami, żydowskich zbrodniach na Polakach, uznaje za antysemitów. Antysemitami mającymi negować rzekomą polską odpowiedzialność za Jedwabne są zdaniem lewicy: Tomasz Strzembosz, Leszek Żebrowski, publicyści „Życia”, „Naszej Polski”, działacze Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski oraz członkowie Komitetu Obrony Dobrego Imienia Miasta Jedwabne, który powstał z inicjatywy posła Michała Kamińskiego, historyk Marek Wierzbicki. Wodą na młyn rzekomych polskich antysemitów mają być ustalenia IPN.

 

Opisując rzekome tradycje rzekomego polskiego antysemityzmu lewica jako przykład antysemityzmu przedstawia raport biskupa Kaczmarka o prowokacji w Kielcach, który po latach miał być w ramach rzekomego polskiego antysemityzmu propagowany przez „Rzeczpospolitą” i „Nasz Dziennik”. Przejawem antysemityzmu ma być też to, że prowokacja kielecka nie jest nazywana pogromem: przez Główną Komisje Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w wypowiedzi ministra sprawiedliwości Leszek Kubicki [w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza]. Antysemityzmem miało być też podważanie tezy o tylko spontanicznym pogromie przez reżysera Artura Janickiego w filmie „Pogrom czy mord. Kielce 4.07.1946”, oraz szefa IPN Leona Kieresa, Jana Żaryna w rozmowie z „Tygodnikiem Powszechnym”, Leszeka Żebrowskiego w „Encyklopedii Białych Plam”.

 

Z artykułu na lewicowym portalu czytelnicy dowiedzą się, że antysemityzmem nie jest nazywanie innych rzekomych pogromów z czasów wojny i czasów powojennych pogromami. Według lewicy rzekome pogromy mieli dokonywać „NSZ, WiN, AK”. Antysemickimi publikacjami negującymi rzekome zbrodnie Polaków mają być publikacje: Mariusza Bechty, Marka Chodakiewicza, Krzysztofa Kaczmarskiego.

 

W opinii lewicy przykładem rzekomego polskiego antysemityzmu ma być przypisywanie komunistom odpowiedzialności za antysemicką kampanie marca 68 i wskazywanie na istnienie żydokomuny. Według lewicy marzec 68 był dziełem polskiego antysemickiego ludu, przykładem tego maiły być „wezwania do ujawnienia swojej tożsamości, szepty, lustrujące spojrzenia sąsiadów, samozwańcze antysemickie denuncjacje w windach i na drzwiach domów żydowskich obywateli, pobicia, zwolnienia z pracy, a przede wszystkim wygnanie z Polski tysięcy Żydów, nazywane dziś eufemistycznie ''emigracją marcową''”

 

W antysemicki klimat miał się też wpisywać Andrzej Duda w czasie swej pierwszej kampanii prezydenckiej (który sam też był ofiarą polskich antysemitów wypominających mu antypolskie wiersze teścia), oraz Jerzy Bratkowski.

 

Zdaniem autora artykułu na lewicowym portalu (fragmentu książki „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holokaust i powojnie (1939–1946)”) polski antysemityzm „wypływa z odpowiedzialności za antysemickie zachowania w przeszłości i opiera się właśnie na rozmaitych wariantach zaprzeczania/rozmywania udziału własnego narodu w zbrodniach dokonanych na Żydach. Sprowadza się do rozmaitych strategii umywania rąk, odcinania od trudnej przeszłości i przenoszenia odpowiedzialności za dokonane zbrodnie na ofiary. Niewątpliwie to tutaj Andrzej Duda i Stefan Bratkowski spotykają się z Jerzym Robertem Nowakiem”.

 

Lewicowe brednie na temat antysemityzmu sprawiły dewaluacje tego pojęcia. Kiedyś antysemityzm oznaczał poglądy oparte na przesądach rasowych zakładające eksterminacje Żydów lub ograniczenie ich praw. Dziś według patologicznej lewicowej definicji antysemityzmem jest pisanie prawdy. Nie można się więc dziwić, że dziś nikt się nie wstydzi być antysemitą według kretyńskiej lewicowej definicji.

Jan Bodakowski

Komentarze (72):

Foster2019.11.10 17:37
Nic nie usprawiedliwia przemocy.
Hanna2019.11.10 16:03
Pewnie mają takie opowieści rodzinne - a przykładem całkiem realnym i nie dawnym rok1968. Swoi pogonili swoich- zawsze chodzi o zwolnienie miejsc prestiżowych. Nie zawsze dla wszystkich swoich wystarcza.
Rochel572019.11.10 14:16
Każdy, kto ma instynkt samozachowawczy oraz wiedzę z historii Polski, będzie antysemitą. Natomiast powinien być anty-syjonistą, gdyż to właśnie syjoniści są przyczyną wszelkiego zła i od kiedy tu byli, szkodzili Polsce oraz mordowali Polaków. Prawdziwi żydzi żyją w symbiozie z otoczeniem, są empatyczni i przyjacielscy. I ci właśnie żydzi ortodoksyjni wyparli się syjonistów, którymi rządzi nie modlitwa do Boga, a pogoń za mamoną i władzą za wszelką cenę - dosłownie: po trupach. Warto posłuchać na YT rabina Cohena, a pojmie się o co w tym wszystkim chodzi. Żydzi ortodoksyjni palą izraelskie flagi ostentacyjnie, gdyż się wypierają Izraela, jako tworu syjonistów. Niestety, przez ten właśnie brak zróżnicowania, tracą wszyscy, o tysiącletnich tradycjach i bliskich Bogu - żydzi. Przecież to przez zaciekłe, antypolskie działania syjonistów, wyrzucał z Polski żydów, Gomułka.
JanP2019.11.10 7:43
"Lewica oskarża Polaków o mordowanie Żydów." Co w tym zdaniu jest nieprawdą?
Bolek elektryk2019.11.10 8:13
Wszystko
Cool2019.11.10 8:30
Prawdą jest to, że oskarża ... ... szkoda tylko, że oskarżenia są bezpodstawne!
yaro2019.11.10 7:32
Czuję swąd onuc, taką mamy "lewicę"!
Olej2019.11.10 1:03
Polska powinna komunistom wystawić rachunek krzywd – w tym komunistom żydowskim ! Od 1920 r. z czerwoną żydokomuną toczyły się zmagania, z sowiecką agenturą, z działaniami przeciw Polsce i Polakom. Zbrodnie żydowskiej bolszewi są zatajane. Szubrawstwo jakiego się dopuszczają tzw. historycy żydowscy nie ma granic. Szkalowanie Polski i Polaków, próby przykrywania swoich zbrodni na narodzie polskim rzekomym antysemityzmem polskim, tym bardziej kłamliwym jeżeli analizować całą historię polskich Żydów. To dzięki nam Polakom przetrwali jako naród, mogąc przechować swoją tradycję i kulturę. My mamy się kajać za zbrodnie na nas dokonane niemal przez wszystkich wokół. Mamy odpowiadać za zbrodnie sowieckich komunistów i niemieckiego nazizmu. Mamy się kajać za setki tysięcy pomordowanych Polaków na wschodzie, w Generalnej Guberni, w katowniach sowieckich, w których prym wiedli żydowscy komisarze NKWD. Nasz rachunek nie został wystawiony nikomu, naszych krzywd nikt nie policzył gdyż były tanie, nie stały za nimi fortuny Morganów i Rotschildów. Nie broniła ich zawzięta sowiecka propaganda kierowana znamienitymi osobistościami z narodu wybranego, koordynowana z Łubianki a wykonywana przez agenturę i przeróżnych amerykańskich ,,Goldbergów'' Chcielibyście towarzysze utrzymać stan upodlenia narodu polskiego, ciemnoty, wykrzywionej historii. Ale to się wam nie udało i nie uda.
Cool2019.11.10 8:43
Musielibyśmy sięgnąć do Powstań, poprzez, Wojnę z bolszewią w 1920 i IIW.ś. ze szczególnym uwzglednieniem jawnej kolaboracji Żydów zarówno z jednym jak i drugim najeźdźcą w 1939r ... Okres powojenny to osobny rozdział i wstydzę jako Polak, że ci zbrodniarze i zdrajcy do dzisiaj nie zostali rozliczeni! Co gorsza bezczelnie panoszą sie i codziennie plują na NASZ KRAJ!!!
uriah2019.11.9 20:50
Można tez tak-Zydów mordowali polscy lewacy i dlatego powodowani wyrzutami sumienia za swoich przodków aktualne lewactwo ciągle o tym wspomina
czy to antysemityzm?2019.11.9 20:25
fragment ze stenogramu z Tajnego przemówienia Jakuba Bermana do żydów w Polsce, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945 roku. “Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli. Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.” Bronisław Geremek: (…)“ cały ruch społeczny, który tworzymy oraz ożywimy go najróżnorodniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.” – fragment z niepublikowanego wywiadu z Bronisławem Geremkiem – Lewartowem całość wywiadu =>> http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm
stan2019.11.9 20:23
Zbrodnie ludobójstwa na Narodzie Polskim dokonane przez zbrodniarzy żydowskich 1. powszechna współpraca, dywersja i zdrada, denuncjacje, donosy na Polaków do NKWD i Gestapo 2. zbrodnia ludobójstwa: Katyń, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszkowo, Kuropaty, Miednoje, Bykownia, Charków – to żydowscy komisarze strzelali bezbronnym polskim oficerom w tył głowy 3. zamordowanie w zamachu gen. Sikorskiego 4. spowodowanie wybuchu “Powstania Warszawskiego” – w wyniku czego zginał kwiat patriotycznej młodzieży polskiej i 200 000 Warszawiaków – choć źle przygotowane, bardzo słabo uzbrojeni powstańcy – w Komendzie Głównej AK było zadziwiajaco wielu żydów, i wielu z nich przeżylo… 5. po wojnie w strukturach przemocy, zbrodni i bezprawia: MBP / UB / SB / PZPR masowo prześladują, niszczą, znęcają się i mordują Polaków, Patriotów, katolików i polskich kapłanów, oficerów i żołnierzy AK , WiN , ZWZ, Nie Maria Dąbrowska w zapiskach w swym dzienniku pisała pod datą 17 czerwca 1947 r.: “UB, sądownictwo są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków“.
Cool2019.11.10 9:43
A lewackie mendy dzisiaj plują na NIEZŁOMNYCH!
Walter2019.11.9 18:31
W okupowanej Europie w czasie II Wojny Światowej w każdym narodzie były osoby ratujące Żydów, jak i osoby, które ich wydawały lub mordowały. Polacy nie byli wyjątkiem. W dniu 17 sierpnia 1944 r. w Lesie Siekierzyńskim (Świętokrzyskie) oddział AK "Barwy Białe" dokonał egzekucji kilkudziesięciu ukrywających się Żydów. Ciała pomordowanych zostały okradzione i zakopane. Sprawcy egzekucji po wojnie byli sądzeni, przyznali się do winy i nie potrafili określić motywów zbrodni. Główny winowajca, który wydał stosowny rozkaz porucznik Kazimierz Olchowik ps "Zawisza" został przez AK ukarany odebraniem dowodzenia, nie był sądzony. W okresie powojennym uciekł do Australii, gdzie zmarł w 1979 r. Każdy może w gogle wpisać hasło "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim" i przeczytać szczegóły tego zdarzenia. W telewizji oglądałem wywiad z mieszkańcem Jedwabnego, który był świadkiem spalenia w stodole Żydów i potwierdził dobrowolny udział w zbrodni miejscowych Polaków. Na terenie Podlasia w lipcu 1941 r. miejscowa ludność dokonała również wielu innych zbrodni na Żydach, np. w Szczuczynie. Każdy może w google wpisać hasło "pogrom w Szczuczynie" i przeczytać opis zdarzenia. Oddziały Gwardii Ludowej pod dowództwem Grzegorza Korczyńskiego na Lubelszczyźnie dokonywały zbrodni często połączonych z grabieżami na ukrywających się Żydach. Jeśli chodzi o pogrom kielecki, to nie ma dowodu, że była to prowokacja ówczesnych władz polskich. Niektórzy uczestnicy zostali skazani na śmierć, np. milicjant Stefan Mazur, i wyroki wykonano. Bardzo cenię sobie uczciwość i rzetelność w ocenie faktów, nawet jeśli są one dla nas niekorzystne.
Bolek elektryk2019.11.9 18:56
O motywy pytasz?Glupa rzniesz?Nie wiesz ze zydzi tworzyli bandy rabunkowe,ze ludnosc prosila partyzantow o ochrone?Nigdy o tym nie czytales ,nigdy o tym w Twoim domu nie mowiono?Jestes albo zyd albo z komuszej rodziny.
Walter2019.11.9 19:05
We wszystkich przypadkach, jakie opisałem, nie było rabunków dokonywanych przez Żydów. Natomiast Żydzi byli mordowani i okradani przez Polaków. Grabieże takie miały miejsce np. po egzekucji w Lesie Siekierzyńskim i w czasie pogromu kieleckiego.
Bolek elektryk2019.11.9 19:14
Przyklad, Drzewica gdze zydowska banda zamordowala kilkanascie osob i zrabowala ich mienie i takich spraw bylo wiecej.Po wojnie ci ktorzy mordowali i rabowali juz jako UB-cy,prokuratorzy czy sedziowie sadzili partyzantow AK czy NSZ za czyny ktorych sami byli sprawcami.
Walter2019.11.9 19:24
W Lesie Siekierzyńskim zbrodni dokonał oddział AK "Barwy Białe", co nie ulega żadnej wątpliwości. Zamordowani Żydzi przed egzekucją zbierali runo leśne i nie dokonywali żadnych rabunków. W Kielcach przed pogromem Żydzi również nie dokonywali żadnych rabunków.
Bolek elektryk2019.11.9 19:37
Skoro nic do Ciebie nie dociera to powiem Ci ze dobrze zrobili ze ich wytlukli.Toczyla sie straszna wojna ,zydzi byli takim samym wrogiem jak niemcy czy sowieci a wroga w czasie wojny likwiduje sie.Jezeli ktos dopuszczal sie zbrodni to wlasnie zydzi.Co robili w sowieckiej strefie okupadyjnej tez nie wiesz?
Cool2019.11.10 9:46
Tylko DEBIL może nie mieć wątpliwości! Twój nick, wiele o tobie mówi!
Walter2019.11.10 12:02
Co według ciebie ukradli Żydzi w Lesie Siekierzyńskim i w Kielcach przed pogromem? Lepiej jest zachować milczenie narażając się na podejrzenie o głupotę niż wypowiadając się potwierdzić to podejrzenie!
Cool2019.11.10 15:52
Wojna! ... głupcze, rządzi się swoimi prawami. ... Ci Żydzi mogli choćby niecelowo zdekonspirować cały oddział! ... Obawy celowego działania również były uzasadnione, bo robili to wielokrotnie od pierwszego dnia wojny. I nie tylko tej wojny!
Walter2019.11.10 17:23
Miejscowi Polacy głupcze również mogli zdekonspirować cały oddział. Według ciebie Żyda należy zamordować tylko za to, że jest Żydem, tak na wszelki wypadek.
Cool2019.11.10 23:46
Możesz bić sie z faktami, a nie zmienisz tego, że to Polacy ratowali Żydów a nie odwrotnie! ... Dzisiaj możemy tylko żałować, że to robili!
Walter2019.11.11 10:52
Popierasz Polaków, którzy mordowali Żydów, a potępisz tych, co ich ratowali. Odrzucasz takie fakty które są niekorzystne dla Polaków.
stan2019.11.9 20:51
Nie googluj, ale przeczytaj książki o Jedwabnem, o Nalibokach, a żydowskim "bohaterze" Bielskim, o którym powstał film. Gdyby ś obejrzał ten film, też wypisywałbyś tu hymny pochwalne o zydowskim zbrodniarzu. Ucz się i czytaj, a nie "googluj", bo GOOgle, tez wiadomo co to jest i czyje.
uriah2019.11.9 21:01
Proponuję zamiast google przeczytać kilka prac autorów którzy się profesjonalnie zajmują tymi sprawami nie mam na myśli autorów pokroju grosa czy np autorów książeczek z serii żółtego tygrysa
Cool2019.11.10 8:27
Ale zdajesz sobie sprawę ze swojej podłości i głupoty?!
leszczyna2019.11.9 18:09
Jeżeli ekshumacji nie zrobiono i szczątków nie wykopano, to skąd wiadomo, co jest tam zakopane i dlaczego ma wskazywać na wyłącznie niemieckie sprawstwo zbrodni w Jedwabnem? PS. Ekshumację wstrzymał ówczesny minister sprawiedliwości, PiSowski święty Lech Kaczyński. To był antypolski lewicowiec?
Bolek elektryk2019.11.9 18:28
Bez wiedzy niemcow mozna bylo cos zrobic tylko w tajemnicy a nie tak jak w Jedwabnem w dzien przez wiele godzin.Takie byly realia okupacyjne.Dziwie sie ze "leszczyna" o tym nie wie.
stan2019.11.9 20:44
A dlaczego teraz żydzi protestują przeciwko ekshumacji? Poza tym, jeśli ktoś chce wiedzieć, niech pyta starszych mieszkańców Jedwabnego, świadków, a nie mędrkuje.
leszczyna2019.11.9 21:42
Żydzi protestują tak samo teraz, jak za czasów Lecha Kaczyńskiego. Starszych mieszkańców Jedwabnego pytał IPN i coś ustalił. Także zeznania są opublikowane w książce "Miasta śmierci". Jeżeli ktoś ma istotne treści do dodania, powinien udać się do właściwej instytucji. Prymas Glemp widział udział Polaków w zbrodni w Jedwabnem. Czy zasadniczo się mylił?
Bolek elektryk2019.11.10 8:09
Za to co zydzi im zrobili ewentualny udzial Polakow jest zrozumialy,ba,nawet pozadany.
Wojtek Polak2019.11.9 17:43
chamokomuna anie przepraszam to teraz nazywa się lewica mordowała żydokomune, a teraz odwraca kota ogonem.czyli jak to mówią kłótnia w rodzinie. tylko czemu się mordowali chyba dla tego że tak zwana ''lewyca''bez mordowania nie potrafi funkcjonować{czytaj aborcja eutanazja}
Lech Keller-Krawczyk homo pedofil2019.11.9 16:49
Był "dzielnicowy" z radziecką muchą. Mucha smrodu nie wytrzymała. Był "PolishPatriot", "Poliamorysta", byl "Słowianin", "Sarmata" ... Jest 𝐁𝐣𝐨𝐫𝐧 𝐊𝐚𝐫𝐥𝐬𝐬𝐨𝐧 (jak długo?) - gudłaj 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐳𝐞𝐣𝐡𝐚𝐡𝐧 - 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈 - 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏 (co za żart? żyd-pedał "oficer"), 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚 ... i dziesiątki innych "symbolicznych" pseudonimów. 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 żyd - "genetyk słowianszczyzny" 𝐧𝐢𝐤𝐭 - tu ma racje. Jest tak przewidywalny jak spłuczka u mnie domu, jest jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny.
Cool2019.11.9 16:26
Czasami żałuję, że Polska wzorem Europy nie pomagała Niemcom! ;-(
149.202.5.192019.11.9 16:31
Oj, ty głupcze :O
Cool2019.11.9 16:41
Oni lepiej wyszli na pragmatycznej współpracy (kolaboracji) .... niż my na człowieczeństwie i honorze. ... nie uważasz mądralo?
J N Kowalski2019.11.9 16:22
Polacy jak i Niemcy mordowali Żydów tylko Niemcy posypali głowę popiołem przeprosili i się nie wypierają, a Polacy nie postępują po chrześcijańsku żyją w ciągłym grzechu, zakłamaniu i skazani na ogień wieczny i przekleństwo z krwią na rękach
Cool2019.11.9 16:51
Ja pierdziele, kto ci tak nasrał pod deklem? ... opamiętaj się człowieku bo bluźnisz!!!
J K2019.11.9 18:50
G... no wiesz
Cool2019.11.10 11:10
Polemizował bym! :-)
Wojtek Polak2019.11.9 17:55
coś ci przypomnę kto sponsorował niemców w czasie i przed wojną ? trochę ci podpowiem amerykańskie banki a kto był właścicielem owych banków Żydzi. tak więc sami żydzi sponsorowali holokaust własnego narodu {pytanie w jakim celu}.w Polsce za podanie żydowi wody groziła kara śmierci a i tak Polacy uratowali większość ocalałych żydów podczas wojny. ucz się historii a nie szukasz kogo by tu okraść.
J N Kowalski2019.11.9 18:48
Też ratowali ale ale inni też mordowali, Co ma jedno do drugiego piernik do wiatraka
Wojtek Polak2019.11.9 19:54
zdarzyło się i to że polacy zamordowali jakiś żydów ale to był margines, tak samo zdarzyło się że żydzi zamordowali jaki polaków szczególnie jak wstąpieniu w szeregi bolszewików. nie będę wspominał żydowskich katów z ub narodu polskiego tuż po wojnie. nie wybielam polaków bo nie jesteśmy święci ale przypisywać nam jako narodowi mordy na żydach to jest obrzydliwe wiedząc że Polska była pierwszą ofiara II wś i nigdy ani z niemcami ani ruskimi nie kolaborowała
J N Kowalski2019.11.9 21:32
To nie prawda co piszesz że to był margines było dużo miejscowości takich jak np. Godziądz i wiele innych gdzie Polacy głowy dzieci o mur rozbijali i widłami do ognia wrzucali za przyzwoleniem Niemców
Wojtek Polak2019.11.9 23:49
to jak tak was żeśmy mordowali to jakim cudem tylu was przeżyło. wy byście własną matkę ze skóry obdarli gdy by wam za ot dobrze ktoś zapłacił.ani w was honoru ani moralności ani nawet szacunku do samych siebie.
J N Kowalski2019.11.10 12:54
Nie ma we mnie ani kropli Żydowskiej krwi ale Żydów szanuje i podziwiam, a po twoich wpisach widać po której stronie byś stanął gdy mordowali Żydów
stan2019.11.9 20:39
Taki Ty Kowalski, Srulu jeden.
infor2019.11.9 16:22
tzw. "polska" lewica to antypolskie lewactwo tzw. polactwo, które zawsze będzie sra.o na Polskę
stan2019.11.9 20:36
Ta co to tak "sra" czy na nią, to żydówka. Oni jednoczą się w opluwaniu Polski. Wszystkie te KODy, "elity", lewacy to właśnie żydzi, zażarci wrogowie Polakow. Dlatego musimy się jednoczyć niezależnie od sympatii politycznych.
Reytan2019.11.9 16:16
Podczas 'pogromu kieleckiego' perfidni żydzi sami walili się kamieniami po głowach i zabijali żeby oczernić spokojnych i ducha winnych "scyzorów".
Bolek elektryk2019.11.9 17:22
Tak wlasnie bylo
stan2019.11.9 20:34
W Kielcach były jednostki NKWD, dowodzone przez żyda o zmienionym, sowieckim nazwisku (dokładnie nie pamiętam jak brzmiało, nie chcę nikogo wprowadzać w błąd). Czy ten autor z Krytyki Politycznej nie dotarł do źródeł? To nie pismo, tylko gazeta propagandowa.
Foster2019.11.9 16:11
Bodakowski co z ciebie za człowiek. Tyle jadu w artykule już dawno nie widziałem.
StanPio2019.11.9 23:14
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a prze¬ciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, po¬kornie o to prosimy, a Ty, Wo¬dzu niebieskich zastępów, sza¬tana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. R. Amen
Reytan2019.11.9 16:09
Stop zbrodni zydowskich.
Reytan2019.11.9 16:06
Zydokomuna morduje Polakow i kllamie.
Bolek elektryk2019.11.9 16:04
Tzw.lewica komunistyczna to zydzi.W PRL opanowali kluczowe segmenty panstwa w tym szkolnictwo.Wyksztalcili cale tabuny pozytecznych idiotow, ktorzy teraz wraz z zydami pluja na wlasny kraj.Racje ma wiec Kaczynski gdy mowi o wymianie elit a tych ktorzy obecnie do tego miana aspiruja zydow i szabesgojow,wypedzic. Moga sobie w Izraelu zalozyc zwiazek wypedzonych.
Ura-Bura - syn Baby Jagi2019.11.9 16:02
"Lewica", Lewicowy", "Lewicowi" - czyli konkretnie kto???? ty kłamliwy ś....ciu????
Bolek elektryk2019.11.9 16:05
Np.Ty i Tobie podobni
stan2019.11.9 20:28
Czytaj uważniej - Krytyka Polityczna., czyli skrajne lewactwo.
Reno 2019.11.9 16:00
Polacy kochali żydów i pomagali im tak jak teraz pomagają uchodźcom i przyjmują ich pod swoje dachy!
Jan Bodakowski2019.11.9 16:04
czyli te miliony Ukraińców w Polsce dobrze o nas świadczą
Reno 2019.11.9 16:11
Podszywańcu! chodzi o uchodźców w ramach tzw. systemu relokacji ,za co Polska stanie przed unijnym trybunałem, a nie imigrantów zarobkowych o których piszesz!
Cool2019.11.9 16:22
... zaorałeś rogacza! :-) Brawo!!!
Polak Ateista Dumny Gej 2019.11.10 14:58
karlson ty PEDALE
Dwójka, czyli mierny2019.11.9 15:53
„Prawicowy” żydożerca.
Reytan2019.11.9 16:08
Zydzi morduja katolikow od wiekow od 2000 lat.
149.202.5.192019.11.9 16:28
Tobie ktoś rozum zamordował :-P
StanPio2019.11.9 23:12
Wielu Polaków widzi zło, ale chciałoby, żeby to „Rząd, Sądy, służby”, „ktoś inny, kompetentny”, albo Pan Bóg tym się zajęły. Złoczyńcy nie boją się Społeczeństwa, drwią z niego. Postkomuniści z czerwonej burżuazji zwyciężają używając w celu manipulacji "nowy, czerwony proletariat samcołożników i zoocentrystów"; ideologię materializmu i neomarksizmu w celu wytworzenia walczących z sobą grup i klas. Nie możemy dać się sprowadzić do poziomu inteligentnych małp zaspokajających swoje instynkty. „Rewolucjoniści” i „moralni nihiliści robią to w celu podzielenia Społeczeństwa na izolowane w swoich poglądach i narzuconych statusach grupy, aby zaprowadzić demokratyczne rządy hien nad osłami - jak pisał o demokracji Arystoteles już 2300 lat temu. Społeczeństwo musi stać się aktywne, aby w tym narzuconym mu siłą i manipulacjami systemie miało szansę bronić swoich rodzin i potomnych. Nie możemy czekać na takiego lub innego zbawcę lub jakąś rewolucję. To każdy z nas musi swoją cząstkę codziennie dokładać - i tego musimy uczyć nasze dzieci, aby w następnych wyborach aktywnie stawiły opór politycznie zorganizowanym bandom. Nie może być tolerancji dla Zła. Przestępcy przeciw zasadom i dobrym obyczajom, jakkolwiek mają WOLNOŚĆ, teraz i na wieczność, do czynienia Zła, to NIE MAJĄ PRAWA do czynienia zła, ani też Prawa do tego, aby szerzyć, i to jeszcze demonstracyjnie, ZŁO. Żadnej tolerancji dla zła. "Nasza mowa" powinna być jasna - "NIE, NIE"! Pan Jezus wykluczył tolerancję w swoich naukach ewangelicznych (nie mylić z przebaczeniem dla proszących o nie). „Niech wasza mowa (czyny) będzie: Tak, Tak, Nie, Nie, a co ponadto jest, jest ode Złego”. Tolerancja jest ode Złego; jest „ponadto”. Przebaczać złe czyny zawsze trzeba, jeśli złoczyńca prosi o przebaczenie zła. Ale nie można relatywizować i usprawiedliwiać zła powołując się na „tolerancję”, „różnorodność”, „inność”, „wolność słowa”, rzekome „prawa człowieka” do czynienia co mu się zachciewa. Nie tylko właściwa jest zasada „TAK, TAK – NIE, NIE”, ale dodatkowo należy pamiętać o nauce, że „z każdego bezużytecznego słowa będziecie rozliczeni” – bezużytecznego też, nie tylko kłamliwego.
Taka prawda2019.11.10 16:11
a żydounia gnębi Polaków i jest dobrze jewropejski eurokołchoz nas próbuje zniszczyć !