Pierwsze dokumenty z tzw. zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej zostaną ujawnione we wtorek 24 stycznia – ustalił IAR.

W skład zbioru wchodzą m.in. dokumenty dotyczące tajnych współpracowników czy operacji kontrwywiadu i wywiadu oraz agentury Departamentu IV MSW, zajmującego się Kościołem.

W czerwcu 2016 roku zbiór zastrzeżony formalnie przestał istnieć. Od tego momentu trwały prace przy przeglądzie archiwów.

Według zapowiedzi IPN, znikomej części z nich może zostać nadana klauzula tajności - ze względu na bezpieczeństwo państwa, czyli np. dokumentom dotyczącym infrastruktury wojskowej.

JJ/IAR