Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! - zdjęcie
10.04.21, 08:30Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

3

PIERWSZE CZYTANIE

Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy

Dz 4, 13-21

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.

Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą: «Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię!»

Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy».

Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Mk 16, 9-15

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (3):

Prawnuczki będą ścierwem do rypania2021.04.10 19:15
No i po co on mówił o "stworzeniu" - po co zwierzętom rzeźnym i nie tylko też też głosić?
rebeliant2021.04.10 9:32
Toteż nie od dziś największą nadzieją "a kto silniejszemu zabroni", jego zastępów oraz wyznawcóf są ciosy spadające na ludzi. Ostatnio na topie nadziei ku yego chwałce są III wojna światowa, wybuchy wulkanów oraz opętanie.
rebeliant2021.04.10 9:23
Buczku, narcystyczny czcicielu sfojej chwałki człowiek nie jest od tego, aby go wywracać i podnosić tylko dlatego, aby wzrastał podziw dla jego chwałki. Wybawianie tak właśnie działa na bezradną osobę. Sprytny ten nasz władca piramidy.