Dane Eurostatu jednoznacznie wskazują, że Polska znów jest wśród unijnych państw z najmniejszym bezrobociem. W zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce wynosiło 3,7 procent. 

Daje to naszemu krajowi czwarte miejsce w Unii Europejskiej. 

Stopa bezrobocia w czerwcu w Polsce nieznacznie spadła – o jedną dziesiątą punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi, majowymi danymi, które opublikował Eurostat. Lepsze notowania we Wspólnocie mają pod tym względem tylko Czechy, Niemcy oraz Węgry (odpowiednio: 2,4 proc. oraz nieco powyżej 3 proc.). Dane Eurostatu dotyczące Polski różnią się nieco od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bez pracy w czerwcu było 5,9 procent Polaków.

W Unii najwyższe bezrobocie jest w Grecji – ponad 20-procentowe (te dane pochodzą z kwietnia), oraz w Hiszpanii, gdzie w czerwcu bez pracy było nieco ponad 15 procent. W całej Wspólnocie, według Eurostatu, bezrobocie spadło do poziomu 6,9 procent, najniższego od maja 2008 roku. Natomiast w strefie euro wyniosło 8,3 procent i było najniższe od grudnia również 2008 roku. W całej Unii spada także bezrobocie wśród ludzi młodych, choć wciąż jest to duży problem, przede wszystkim na południu Europy. W Grecji wyniosło ono ponad 42 procent, natomiast w Hiszpanii i we Włoszech ponad 30 procent.

yenn/IAR, Fronda.pl