HYMN AKWINATY NA BOŻE CIAŁO - POSŁUCHAJ! - zdjęcie
04.06.15, 07:24

HYMN AKWINATY NA BOŻE CIAŁO - POSŁUCHAJ!

1

SACRIS SOLEMNIIS 

iuncta sint gaudia,
et ex praecordiis sonent praeconia;
recedant vetera, nova sint omnia,
corda, voces, et opera.

Z DNIEM ŚWIĘTYM 

niechaj radość się brata
I pieśń weselna z serca ulata:
Ginie grzech stary, nowy ład splata
Serce i pieśni, i czyny.

Noctis recolitur cena novissima,
qua Christus creditur agnum et azyma
dedisse fratribus, iuxta legitima
priscis indulta patribus.
Noc dziś wieczerzy onej pomnikiem,
Kiedy barankiem Pan i przaśnikiem
Każdego, co był współbiesiadnikiem,
Obdarzył wzorem praojców...
Post agnum typicum, expletis epulis,
Corpus Dominicum datum discipulis,
sic totum omnibus, quod totum singulis,
eius fatemur manibus.
A gdy baranka wczora nie stało,
Wiernym Mu uczniom Pan dał swe ciało,
Wszem i każdemu treść jego całą,
Swymi własnymi rękoma.
Dedit fragilibus corporis ferculum,
dedit et tristibus sanguinis poculum,
dicens: Accipite quod trado vasculum;
omnes ex eo bibite.
Oddał ułomnym ciało swe w darze
I oddał smutnym krew swoją w czarze
Mówiąc: "Przyjmijcie napój w pucharze
I pijcie wszyscy wraz z niego".
Sic sacrificium istud instituit,
cuius officium committi voluit
solis presbyteris, quibus sic congruit,
ut sumant, et dent ceteris.
I ten sakrament stworzon przez Pana
Zwierzon jest tylko władzy kapłana
Któremu wolność została dana
Brać go i innym podawać.
Panis angelicus fit panis hominum;
dat panis caelicus figuris terminum;
O res mirabilis: manducat Dominum
pauper, servus et humilis.
Chleb się anielski człowieczym staje
I kres obrazom dawnym zadaje,
Nędzarz-sługa cudu doznaje:
Swojego Pana spożywa.
Te, trina Deitas unaque, poscimus:
sic nos tu visita, sicut te colimus;
per tuas semitas duc nos quo tendimus,
ad lucem quam inhabitas.
W Trójcy Jedyny, Ciebie prosimy,
Tak nas nawiedzaj, jako Cię czcimy;
Wiedź nas swą ścieżką, którą dążymy
Do światła, kędy przebywasz.

Komentarze (1):

anonim2015.06.4 15:05
Dla koneserów: jest wiele pieknych wykonań Panis Angelicus na youtubie. Wśród nich polecam szczególnie Renee Fleming.