Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś nowe dane dot. wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale bieżącego roku, które okazują się korzystniejsze niż przewidywano. Gospodarka utrzymała w tym czasie silny wzrost z 2021 roku.

- „PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 8,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego”

- poinformował GUS.

Ekonomiści prognozowali wzrost PKB na poziomie 8 proc.

W ub. roku, wychodząc z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, polska gospodarka urosła o 5,7 proc., osiągając najwyższe tempo wzrostu od 2007 roku. Obecne dane pokazują, że wciąż trwa jej szybki rozwój, jednak nie widać w nich jeszcze skutków wojny trwającej na Ukrainie.

kak/money.pl, ISBnews