Dwie organizacje LGBT wnioskowały o ukaranie posła Godsona przez Komisję Etyki Poselskiej za to, że cytował Pismo Święte. Chodziło o wersety poświęcone homoseksualizmowi, który Pismo Święte, jak i chrześcijaństwo uznają za grzech sodomski.

Przed chwilą John Godson na swoim Facebooku umieścił informację: - Komisja odrzuciła niniejszy wniosek -.

Pierwsza runda wygrana z homolobby. Gratulujemy!!!


philo

Fot. Marcin Janowski