Głos z Norwegii. Kjell Skartveit: U nas rewolucja LGBT zwyciężyła. Konsekwencje są przerażające  - zdjęcie
25.05.21, 17:31Fot. via: Pixabay- kevinsyman

Głos z Norwegii. Kjell Skartveit: U nas rewolucja LGBT zwyciężyła. Konsekwencje są przerażające

98

Coraz częściej słyszymy, że UE wywiera presję na Polskę, aby ta wprowadziła prawa dla osób LGBTIQ w tym kraju. Jednocześnie ruch LGBTIQ twierdzi, że ostrzeżenia konserwatystów przed przyjęciem owych praw nie opierają się na rzeczywistości, że są przesadzone lub oparte na teoriach spiskowych.

Jako Norwegowi, smutno jest mi być świadkiem tej debaty, w której prawda jest nieistotna i której cel wydaje się uświęcać środki, ponieważ w rzeczywistości ruch LGBTIQ dobrze wie, co robi, a jego cele są szersze i głębsze, niż ktokolwiek jest skłonny przyznać. Doświadczamy tego codziennie w Norwegii, gdzie zarówno prawa demokratyczne, jak i wolność wyznania stale poddawane są próbie.

Żądania ruchu LGBTIQ nie dotyczą tylko prawa homoseksualistów do małżeństwa i posiadania dzieci, ale wiążą się z czymś znacznie dalej idącym. Jesteśmy świadkami wprowadzenia zupełnie nowej ideologii politycznej, nowego rozumienia rzeczywistości, które mają na celu zniszczenie całego naszego chrześcijańskiego dziedzictwa, w której mężczyźni nie są już mężczyznami, a kobiety nie są już kobietami.

To postmodernistyczne rozumienie rzeczywistości zostało wprowadzone w Norwegii w 2008 r. wraz z uchwaleniem przez parlament norweski  ustawy o małżeństwach neutralnych pod względem płci. Następnie rząd norweski zadeklarował, że jego celem jest zbudowanie kraju na zasadach Yogyakarty.

Czym są zasady Yogyakarty? Wszystko rozpoczęło się w 2006 roku, kiedy to w indonezyjskim mieście Yogyakarta, zebrała się grupa aktywistów LGBTIQ. Osoby związane z tą społecznością od dawna chciały zdefiniować prawa człowieka w odniesieniu do gejów, lesbijek i osób transpłciowych. Działacze ci uznali za naruszenie praw człowieka brak prawa do założenia rodziny w dowolnej formie, brak prawa do posiadania dzieci i przeżywania swojej płciowości w taki sposób, w jaki sami to określili. 

W 2006 r., Kanadyjka Louise Arbour, ówczesny Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, podjęła inicjatywę zebrania różnych grup w Yogyakarcie, aby te przedefiniowały prawa człowieka w sposób, umożliwiający wykorzystanie ich przeciwko państwom, bez konieczności akceptacji tych pierwszych przez kraje członkowskie ONZ.

Następnie przedstawiciele środowisk akademickich, prawnicy i działacze LGBTIQ sporządzili tekst zawierający 29 zasad, który mógłby mieścić się w ramach prawa międzynarodowego, tekst, który aktywiści mogą wykorzystać do legitymizacji swoich roszczeń wobec poszczególnych państw.

Mówiąc najprościej, zasady te dotyczą nowego rozumienia istoty ludzkiej i praw człowieka, w oparciu o postmodernistyczną terminologię, gdzie człowiek został zdefiniowany jako jednostka o płynnej orientacji i tożsamości płciowej. Oznacza to, że człowiek nie jest rozumiany jako heteroseksualny, lecz że jego seksualna natura może zmieniać się w czasie i przestrzeni. A zatem, jednostka nie orientuje się ku danej płci, lecz ku jakimś cechom, które można znaleźć u obu płci.  Jednocześnie, płeć postrzegana jest jako konstrukcja społeczna, z której należy się uwolnić. Żądanie zatem od człowieka, aby rozumiał samego siebie zgodnie z jego biologiczną płcią, jest postrzegane jako pogwałcenie tej nowej definicji praw człowieka.

Równocześnie, zasady Yogyakarty nakładają na państwa obowiązek sprzeciwiania się wszelkim przekonaniom, że ​​istnieje pewien etycznie wartościowy sposób rozumienia rodziny i współżycia seksualnego, oraz że obowiązkiem państwa jest oparcie ustawodawstwa na postrzeganiu człowieka jako jednostki posiadającej płynną orientację seksualną i płynną tożsamość płciową.

Ten punkt wyjścia doprowadził w Norwegii do przyjęcia dyskryminującego ustawodawstwa, prawa karnego oraz planów dotyczących systemu szkolnictwa - mających na celu wykorzenienie wszelkiego tradycyjnego rozumienia etyki związanej ze związkami partnerskimi,  seksualnością i płcią, czego doświadczyliśmy, gdy Norwegia wprowadziła nowe prawo karne w grudniu 2020 r. W norweskim kodeksie karnym pojawił się paragraf zakazujący tego, co prawodawcy nazywają mową nienawiści skierowaną wobec kogoś ze względu na jego orientację seksualną lub tożsamość płciową. W zasadzie samo odrzucenie wiary w płynną tożsamość płciową stało się stwierdzeniem przestępczym. Nie wiemy, gdzie norweskie sądy wytyczą granicę, ale gdy w mieście Stavanger transpłciowej kobiecie odmówiono dostępu do damskiej toalety, norweski Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Równości i Dyskryminacji stwierdził, że mowa nienawiści stanowi naruszenie prawa karnego. W sposób oczywisty zakaz ów został uznany za naruszenie norweskiego prawa.

Jednak największe wyzwania prawdopodobnie pojawiają się w przedszkolach i szkołach. W Norwegii dzieci uczą się, że wszystkie typy rodzin są równie naturalne i że to raczej ci, którzy myślą inaczej, stanowią problem. To właśnie konserwatyści stoją na drodze do realizacji praw człowieka osób LGBTIQ. Nauczycielom nie wolno również mówić, że pewien typ orientacji seksualnej jest etycznie lepszy od innego.  Oznacza to, że nauczyciele są zobowiązani do deklarowania, że wszystkie typy rodzin są równie dobre.

Uczniowie w szkole podstawowej  uczą się ponadto definiować własną płeć, a podczas lunchu często pokazywane są filmy, wychwalające dzieci, które chcą płeć zmienić. Wielu chrześcijańskich nauczycieli stara się unikać treści dotyczących LGBTIQ w programach nauczania, ale cel państwa jest jasny:  w momencie ukończenia szkoły podstawowej norwescy uczniowie powinni być zaznajomieni z ideą płynnej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.   W skrajnym przypadku chrześcijanie nie będą mogli pracować jako nauczyciele. 

Przedstawiciele tego zawodu, którzy nie wyznają ideologii LGBTIQ, są postrzegani jako osoby pełne nienawiści oraz zarzuca się im, iż rzekomo tworzą w szkołach niebezpieczne środowisko.   Na przykład w Oslo kilka szkół odmówiło przyjmowania na praktyki studentów z Chrześcijańskiego Kolegium Nauczycielskiego NLA. Argumentem było to, że NLA, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, ma w swoim statusie klauzulę stwierdzającą, że uczelnia popiera ideę małżeństwa, jako związku między mężczyzną i kobietą.   Szkoły w Oslo uznały, że ich właśni uczniowie czuliby się niepewnie, gdyby studenci z NLA weszli do ich klas.  Jak to ujął jeden z dyrektorów: 

„Należy być świadomym, że w bardzo wielu przypadkach użycie terminów matka i ojciec lub mężczyzna i kobieta, może być błędne”

Wszystko to wynika z faktu, że szkole zlecono krytyczne podejście do wszelkich norm i zasad.  Zgodnie z dobrą postmodernistyczną tradycją uczniowie muszą nauczyć się analizować wszystkie normy, które dała im tradycja chrześcijańska oraz krytykować i dystansować się tych z nich, które uniemożliwiają osobom LGBTIQ życie w sposób przez te osoby uznawany za właściwy.

Norwegia stała się państwem opartym na ideologii obalającej rzeczywistość zakorzenioną w prawie naturalnym, gdzie zróżnicowanie płci oraz stosunek seksualny stanowią podstawowy warunek prokreacji i założenia rodziny.    Ideologia ta jest zagrożeniem dla zdrowego społeczeństwa. W moim kraju doświadczamy tego codziennie.  Widzimy, że pierwszy krok,  czyli zezwolenie homoseksualistom na dostęp do małżeństwa i dzieci, otwiera tsunami żądań.

Ruch LGBTIQ zarzuca środowisku konserwatywno- chrześcijańskiemu przesadną reakcję. Słuszniejsze wydaje się jednak twierdzenie, że to my (chrześcijanie i konserwatyści) niebezpiecznie bagatelizujemy stan rzeczy.  Rewolucja LGBTI nie zna granic, ponieważ dla tej rewolucji to właśnie granice są problemem.

 

Kjell Skartveit

 

Nauczyciel i autor, m.in., Normløst, hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge (Brak zasad / jak radykalna teoria płci podbiła Norwegię)

Komentarze (98):

robaczek2021.06.23 9:31
WSZEDZIE WYGRYWA HUMANIZM I LIBERALIZM ................................... czy wam sie podoba czy nie......................... swiat idzie w tym kierunku.................................................................. PRZEMIJAJCIE....................... POCZEKAMY ;]
Sex randka2021.05.26 19:11
Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 24 lat i zgrabne ciało, moje nagie zdjęcia i kontakt na stronie: www.zakazanarandka.pl __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Wyszukaj mnie po niku: Andzia-isex napisz do mnie lub zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam.
Józef Bonkzdupytuska2021.05.27 8:40
Jestem zainteresowany ale czy masz żylaki odbytu bo mnie to najbardziej kręci to są takie bąble wystające nad zwieraczem.
Anonim2021.05.26 17:16
Ale te katole so glupie i nienawistne. Ale prawic o milosci to z luboscio potrafio. Wiocha pelno gembo i waniajet gnojopwico.
Polak2021.05.26 12:11
Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę by mieli potomstwo które zaludni świat. Negowanie i deformowanie tego to bunt przeciwko planowi Bożemu. Ludzkość już za to płaci m.in. covidem.
Anna2021.05.27 11:33
A skąd się w takim razie wzięły osoby interpłciowe?
Anonim2021.05.26 11:35
Przypomnę, skąd wzięło się słowo PEDAGOG. Otóż - pedagog to niewolnik albo osoba wynajęta (często weteran) do chronienia dzieci, w drodze do szkoły i w szkole, przed napaścią, zgwałceniem i zamordowaniem przez PEDOFILÓW (z greki: miłośników chłopców, tradycyjnie 12-15 lat).
Torchwood2021.05.26 11:26
Czytam, i jakoś tych "przerażających" konsekwencji nie mogę się doszukać. Uczą dzieci szacunku dla wszystkich, nie pozwalają fanatykom religijnych dyskryminować ludzi na podstawie starożytnych mitów - gdzie ta tragedia?
Anonim2021.05.26 11:30
Dlaczego uczyć dzieci szacunku do patologii? Wiadomo po co - żeby same stały się patologiczne. Ludzie od dzieciństwa molestowani homoseksualnie wyrastają na ogłupiałych kretynów, niezdolnych do posiadania własnego zdania na jakikolwiek temat. Są idealnymi niewolnikami o obniżonym IQ.
Anonim2021.06.25 0:23
Masz rację widać to nawet po niektórych wpisach na tym forum
Kolejny żydowski pomysł2021.05.26 11:16
...na niewolenie ludzi. Był marksizm teraz jest lgbt-yzm. Jak zwykle same kłamstwa i manipulacje.
Anonim2021.05.26 11:27
Lgiebetyzm to wersja (neo)marksizmu opracowana w szkole frankfurckiej.
Anonim2021.05.26 11:12
Przypomnę, że wskutek dopuszczenia Człowieków LGBT do "wychowywania" uczniów, drastycznie wzrasta liczba tzw Zmiennopłciowców. W przypadku UK, od 80 przypadków rocznie w 2008 do 2600 w roku 2018. W przypadku dziewcząt wzrost jest ponad CZTERDZIESTOKROTNY. Po prostu są bardziej podatne na nagabywanie, co jest wykorzystywane przez bezwzględne lesbijki (to najbardziej, poza transseksualistami, przemocowa grupa wśród LGBT).
Anna2021.05.27 11:35
Albo po prostu ludzie przestają się ukrywać z tym jak odczuwają własną tożsamość? Dopóki się o tym głośno nie mówiło wiele młodych osób myślało, że są jedyną taką osobą na świecie, nic dziwnego, że bali się mówić o tym otwarcie.
Anonim2021.05.26 11:07
Przypomnę, że wg badań z 2019, w Unii Europejskiej już 16% osób w wieku 14-29 deklaruje się jako LGBT. W przypadku kobiet odsetek przekracza 20%. To oczywisty skutek propagandy i molestowania dzieci "Prawami LGBT" oraz przyzwalania na wszystko zboczeńcom seksualnym. Wg badań polskich seksuologów u 31% dwunastolatków nagabywanych (np podczas obowiązkowych Lekcji Wychowania Seksualnego) przez Człowieka LGBT dochodzi do imprintingu zachowań homoseksualnych.
Anonim2021.05.26 10:08
Mnie ciekawi jak niewielka grupka zboczeńców zawładnęła umysłami przecież nie głupich Norwegów. Chyba dobrobyt Norwegów wynikający z zasobów ropy zniewolił ich rozum a zbory protestanckie zamienił w sekty.
Anonim2021.05.26 11:14
Nie "niewielka grupa" tylko rząd i elity władzy hodują sobie "Nowego Człowieka". Jak w ZSRR człowieka Sowieckiego. Podobieństwa idą dalej - nie bez powodu unijni Komisarze nazywają się "Komisarze". Jak w ZSRR Komisarze Ludowi.
Do 1863 roku Norwegia nie wpuszczała Żydów2021.06.24 7:48
a później to zmieniło się. Gdzie Żydzi tam upadek i judzenie (skłócanie) społeczeństwa .
robaczek2021.05.26 9:55
w NO jest tak ragicznie ze kolejki do konsulaty PL stoja!!!! beda sie do nas wyprowadzac bo u nas pisiureczki są! OSTATNIA NADZIEJA JEWROPY ;] ................................... biedne durne geriatrusie z pis ....................... alez wami manipuluja..................straszne!
JANOSIK2021.05.26 9:52
Ja byk takiego pedala nie zatrudnil bo by mi syckie lowiecki wylonacyl hej.Milego dnia
katolik2021.05.26 8:59
gender, masoni, nazisci =komuniści- wygrywają zludzkościa, klótra za chwile zostanie totalnie pzrez rózne ideologie i pseudoszczepionki, pseudowirusy w pseudopandemii Totalnie zniewolona i normalni będą w gettach
Kaczka basta!2021.05.26 8:35
Ach, ojej, cóż za straszliwa dyskryminacja, że homofob nie będzie mógł pracować jako nauczyciel!
Observer2021.05.26 8:50
Tak samo jak nie szkodzi zakaz zatrudniania zboczeńca jako pedagoga...
basta2021.05.26 9:56
i jeden i drugi to zboczeniec.
Anonim2021.05.26 11:02
Bo by przeszkadzał w homoseksualnym nagabywaniu, molestowaniu i w końcu: gwałceniu dzieci?
A do 1830 Norwegia nie wpuszczała Żydów...2021.05.26 8:18
A później stracili rozum. Tam gdzie żydzi, tam upadek
Zenek2021.05.26 8:11
"…mają na celu zniszczenie całego naszego chrześcijańskiego dziedzictwa…”. Niewolnictwo również było chrześcijańskim dziedzictwem i zostało zniesione. Nie każda tradycja jest dobra.
jp2021.05.26 9:48
Chyba pogańskiej starożytności.
Jarema Wiśniowiecky2021.05.26 10:23
Zenek , inne objawy też masz ?
Skrzypek na dachu2021.05.26 7:58
Norwegia nadal narod Quwizlingow wobec LKGBPQZ .
Polak2021.05.26 6:56
No straszne, sekta rzymskokatolicka została na swoim nieistotnym marginesie a Norwegia tylko się od tego rozwija. Jak tak dalej pójdzie to i w Polsce nawet najgorliwsi katolicy się zorientują że lepiej Polakom bez tej sekty.
karino2021.05.26 8:00
Bardzo mi się podoba jak entuzjaści Sodomy i Gomory mówią o świetlanej przyszłości...
Skrzypek na dachu2021.05.26 8:04
Dlaczego udajesz Polaka bo pewniej jestes tylko polskojezycznym gosciem .
Polak2021.05.26 12:17
...a Norwegia się rozwija. Taa.. zgodnie z twoją morderczą logiką ilość małżeństwa LGBT przekłada się na ilość autostrad i dochód narodowy per capita..
Polak2021.05.26 17:29
Widzisz, rusku, jak byś cokolwiek rozumiał ze świata, to byś wiedział że wbrew kłamstwom które ci wmawiają twoi właściciele tak, jest powiązanie.
Morduj pedofila!!!2021.05.26 6:29
Pedofilię LGBTowską powinno się leczyć młotem pięciokilowym. Najpierw w jaja, żeby zrobić jajecznicę, potem w łeb, żeby mózg wypłynął. Każdy pedofil to podczłowiek, który zasługuje na holocaust.
Skrzypek na dachu2021.05.26 8:01
Pan Jezus nawraca bezboznych i poboznych , grzesznych i niewinnych bo jest Zbawicielem .
ANTY-PEDALICHO!!!2021.05.26 6:25
Wiem, jak leczyć homoseksualizm. DYNAMITEM!!! Laska odpalona w odbytnicy i wścieklizna analna wyleczona.
Skrzypek na dachu2021.05.26 8:08
Mistrzu Lekarzu , sam siebie to mozesz tak leczyc .
O tym nie dowiesz się z Frondy2021.05.25 23:05
kolejna "strefa wolna od LGBT" poszła się kochać: https://nowiny24.pl/radni-w-przemyslu-uchylili-oswiadczenie-w-sprawie-lgbt-wojciech-bakun-przemysl-zaczal-byc-postrzegany-jako-miasto-homofobiczne/ar/c1-15630997
Skrzypek na dachu2021.05.26 8:11
Ani panstwo ani gmina nie moze narzucac ideologie LKGBPQZ za grosz podatnika .
rabbi inoCenty stnkfurtz2021.05.25 22:57
... a kto bogatemu zabroni pedalowac ... na okraglo i bez siodelka .... bidny to nawet ... pampersa nie nosi ... bo i POPOco ... jak ma tam ino pajenczyne ...
Anonim2021.05.25 23:06
https://natemat.pl/245151,czemu-starsi-ludzie-uzywaja-tak-czesto-wielokropka
Prawda w oczy2021.05.25 22:07
PEDERASTIA to obrzydliwe ZBOCZENIE. Podobnie jak inne "orientacje seksualne LGBT+" - pedofilia, zoofilia, koprofilia
Prawda w oczy2021.05.26 6:51
Przykładem jest nasz ukochany gej prezes Jarosław.
Eustachy2021.05.26 6:59
Skoro twierdzisz, że prezes jest gejem, to musiałeś się z nim kochać. Dobry jest w te klocki?
Polak2021.05.26 12:20
Coś jest na rzeczy, pisze o nim "ukochany"
sołtys2021.05.25 22:01
Całe to LGBT to wyznawcy szatana apokalipsa nadchodzi
Jazzz2021.05.25 21:38
Ludzie myślą że jak zmienią nazwy złych czynów, i nazwą je dobrem, to staną się dobre i szlachetne. NIE STANĄ SIĘ. Wymyślili że jak złe czyny będą gloryfikować, to staną się one chwalebne, wzniosłe i budujące. NIE STANĄ SIĘ. To już było, historaia zna niezliczone przypadki. To robili Hitlerowcy, zostali potępieni, to robili i robią komuniści i też są potępieni i zostaną ukarani. Ta odrażjąca , ohydna rewolucja się nie zatrzyma, bo poprzednie się nie zatrzymały. Dobro zawsze w końcu zwycięża, ale nie raz wymagało to ofiar, często krwawych. Teraz też tak będzie.
ZMIELONE DZIECKO2021.05.25 21:22
A NIE MOŻNA CO DRUGIEGO DZIECKA MIELIĆ NA KARMĘ DLA KOTA SZCZURA ŚWINI ? ONE MIĘSKO LUBIA
Europa2021.05.25 21:35
W sumie dziecko to tez mieso przecież nie drewno a wymienione zwierzątka mięso jedzą.
abcd2021.05.25 21:12
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
Zarabiaj w domu Poradnik2021.05.25 21:10
Zarabiaj jak ten głupi ch uj lesiu keller-krawczyk. Rozpacz.
Zarabiaj na ulicy2021.05.26 10:29
Jak próbował Grzegorz T. Wyszedł z Lechem Kellerem-Krawczykiem w głowie i obaj próbowali dobierają się do dzieci. Ludzie im to z głów wybili, dlatego teraz obaj siedzą w łazience, onanizują się i piszą na frondzie. A jak im odbije do reszty to próbują przekonywać, że są psychologami i/albo matkami z trojgiem dzieci.
asd2021.05.25 21:04
Tak się kończy normalność po odrzuceniu Boga. Tam, gdzie nie ma Boga, wkracza szatan ze swoimi kłamstwami.
hbc2021.05.26 9:52
Ciekawe, czy tylko chrześcijanie są przeciw aktywizmowi lgbtqi? Czy w historii tylko chrześcijanie walczyli z ideologami lgbt i gender? Czy w historii także inne kultury wprowadzały prawa takie, jak te propagowane przez aktywistów lgbtqi?
Zarabiaj w domu Poradnik2021.05.25 21:02
Bitcoin Time jest to platforma działająca na rynku od dwóch lat. Gdy platforma dostała mnóstwo pozytywnych opinii od partnerów z zagranicy, została także wprowadzona do Polski, gdzie teraz cieszy się ogromną popularnością i zdobyła uznanie wśród ogromnej liczne klientów. Platforma przeważa nad konkurencja tym, że jest przejrzysta.Platforma Bitcoin Time posiada wszystkie funkcje wyprzedając konkurencje i w ten sposób umożliwia zarobek każdemu początkującemu traderowi, jak i profesjonaliście. Zacznij zarabiać --> http://bitcointime.com.pl Jeśli jesteś klientem platformy Bitcoin Time to zyskujesz dostęp do: - Stałej pomocy z naszej strony 24/7 - Darmowego wsparcia i pomocy Twojego brokera - Platformy, która jest bardzo łatwa w obsłudze - Renomowanej platformy Mało tego, otrzymasz także dostęp do materiałów edukacyjnych, które pokażą Ci jak zacząć zarabiać, dodatkowo otrzymasz oprogramowanie autotradingowe, a także pomoc naszego profesjonalnego zespołu po stronie systemu, i Twojego brokera.Handlowanie kryptowalutami nigdy nie było tak proste! Wystarczy ustawić oprogramowanie, które zacznie dla nas zarabiać pieniądze przez cały czas.
Lesiu ..., zamknij japę...! TO JEST KARALNE!2021.05.25 21:53
Przestań się poniżać! Znamy cię i wiemy kim jesteś!.. Już od kilku dni wciskasz nam ten głupi Bitcoin ! ... Głupszych od siebie nie znajdziesz! Wiadomo, że to naciąganie naiwnych! Czyszczenie ich kont bankowych!
Grzesiu T., zamknij gębę2021.05.26 10:32
Już niedługo każdy, z Jezusem na czele, będzie dla ciebie Lechem, matko trojga psychologicznych dzieci.
niepokorny2021.05.25 20:44
Z legobotami taka sama gadka jak z żydami. Jakiekolwiek rzeczowe argumenty można nazwać antysemityzmem i koniec dyskusji. Nawet takie natręctwa można leczyć
pytajnik2021.05.25 20:33
Czy przyczyną problemu nie jest zbyt skąpa informacja o postępach realizacji nauczania polskich biskupów: „Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )?
True2021.05.25 20:24
Ale gdzie te przerażające konsekwencje? Bo nie znalazłem ich w tekście. To typowy bełkot, jaki słyszymy też w PL
tomek2021.05.25 20:49
przerażające konsekwencje - wyniszczanie dzieciom psychiki od lat najmłodszych skutkuje tym ,że dzietność w tym kraju spada w zastraszającym tempie. wróć przepraszam . już są ci ,którzy nie uznają wszelkich zboczeń ,gender i w tej kulturze kobieta i mężczyzna znają swoje miejsce na ziemi. ta kultura to islam gdzie rodzice mają prawo odmówić indoktrynacji dzieci i nikt im homofobii nie zarzuci . w takich rodzinach rodzi się kilkoro dzieci. w Oslo na 10 dzieci rodzi się 9 ahmedów ,muhamedów itd. jest to jawnie zaplanowana akcja wymiany człowieka .to są te przerażające konsekwencje. jak to określają możni tego świata człowiekiem przyszłości będzie ktoś na wzór egipcjanina. pokazano mi zdjęcie z 2005 roku ze szkoły średniej . byli tam rodowici norwedzy i jeden czarny . dziś jest to 50 /50 . za 20 lat białych ludzi będzie garstka aż do uzyskania celu . lgbt to ideologia śmierci cywilizacji .niestety są nieświadomym narzędziem w rękach ludzi którzy mają swoje cele.
Polak2021.05.25 20:23
Homoseksualiści Norwegia: 1,2%, Polska: 5%
adg2021.05.25 20:35
Oraz 100% twoich kolegów
ml2021.05.25 20:07
norwegia to ma długą historię postepu, w latach 20 ubiegłego wieku z sukcesami wdrażała eugenikę,
Jacek i Placek2021.05.25 21:46
W latach 20 tych wszyscy chcieli wdrażać eugenikę bo taka moda była. Poczytaj sobie o polskich eugenikach.
Zawi2021.05.26 0:33
Postępu, powiadasz... Polska jako pierwsza dała prawa wyborcze kobietom a już 1964 umożliwiła operacyjną zmianę płci. A taka np. Francja - dopiero w 2017
Suweren2021.05.25 19:08
I na co jeszcze wasza religia im nie pozwala?
Antychryst 6662021.05.25 18:58
W kontekście Norwegii przypomniało mi się to z czego Norwegia słynie czyli reżyserowany przez Watykańskie siły specjalne - rycerstwo w garniturach - Brak Metalu. I spójrzcie na tych wszystkich pozerów w długich włosach co też lubią zwykły Nie Ewy Metal. Zasrani wojownicy głodni własności kobiet dostający od wszystkich oklep, tak długo aż zakładacie garnitur i zakładacie związki na łasce dziwek. Stylizujecie się na szowinistów z dawnych czasów ale nie jesteście ich godni już za sam fakt że nie potraficie przyznać że kobiety słuchające tej muzyki są tylko dziwkami i ścierwem do rypania. Powtarzacie jak ta ciota z Behemota mantrę o wolności, bo się wstydzicie że wyjdziecie na za bardzo chrześcijańskich, a praktyce wychodzicie na feministów. Nic nie wiecie o woli Lucyfera którą reprezentuje. Może ta muzyka jest dobra i zdrowa przy Marszu Walkirii ale nie gdy grają ją dziwki tzn kobiety. Nie jesteście godni własnej muzyki dla tego ta muzyka należy do mnie.
Anonim2021.05.25 19:17
stanął ci na widok niemowlęcia czy dziecka?? bo to tego to się sprowadza DOSTEP DO DZIECI,CHCESZ SIĘ j***ć idź do stajni, obory, owczarni WLANIJ GRUCHĘ bo jesteś nikim w rozumieniu tej ideologii ,TAM RZĄDZI TYLKO ten co w rozporku ,on ma łeb porośnięty włosami albo łysy jest od tego j*****a ,zboku od lucypera ,BĘDĘ SIĘ MODLIĆ ZA CIEBIE DO JEZUSA CHRYSTUSA W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIETEGO !!!!
Antychryst 6662021.05.25 20:11
Posłuchaj śmieciu - my krzyż widzimy z ponad czasu - większość dzieci jak będą dorośli będą współżyć w męskich trójkątach - dziwka i dwóch pedałów. Dla tego choć są dziećmi w ogóle mi ich nie szkoda. Jak bym miał moc jak szata do której się modlisz powstrzymał bym u dzieci ich gwałty -żeby w ogóle nie było takiego światła. Ale wiedząc że jako dorośli będą tym ścierwem czyli dziwka i dwóch pedałów - jeśli by mnie coś kosztowało - nie tracił bym energii - zabiłbym dziecko, albo miał to gdzieś że jest rypane.
adg2021.05.25 20:42
U was w szpitalu powinni staranniej dobierać personel - ciężkie przypadki - takie jak twój -wymagają stałego nadzoru.
Antychryst V Natężenie2021.05.25 21:01
Matki waszych lekarzy to dziwki a wasze pielęgniarki są typowymi starymi ścierwami do odstrzelenia które są bardzo dumne że mają znajomości w agenturach - stare k u r w y.
Suweren2021.05.25 21:13
Czy tak bardzo gdzieś, jak zasady pisowni polskiej? Czyżby prawdą było, że w piekle rozmawia się po niemiecku?
Hannah2021.05.25 18:57
No i mamy kolejną Czatachowę i Natanka - teraz w wydaniu dominikańskim !
Brednia2021.05.25 18:55
skoro pojęcie mężczyzna i kobieta jest błędne... to kim ja k...a jestem ??
Fidel2021.05.25 18:56
hmm chyba nikim
Skrzypek na dachu2021.05.25 18:28
Ludzie nie dajcie sie nabrac na demoralizacje zboczencow LKGBPQZ bo menszczyzner w sukience to tylko umyslowo chory dziwak , dlatego nie jest mozliwe aby panstwo narzucalo ustawowe rownouprawnienie nienaturalnej gratyfikacji zdeprawowanych perwersji bo to niesprawiedliwe dla normalnych rodzin ktorzy placa podatki zmarnowane na genderowskie klamstwa .
Suweren2021.05.25 18:58
Póki co to "LKGBPQZ" wam sponsorują m.in. 500+ i inne patosocjale, jeśli już przy podatkach jesteśmy.
Dziennikarz TVN2021.05.25 18:26
a my dziennikarze tvn sprzedamy matki za zniszczenie moralne LGBT+
Cierpliwy2021.05.25 18:21
Szatan postawił Jezusa na górze i powiedział: "Zobacz te wszystkie królestwa świata są moje, pokłoń się i oddaj mi cześć a ja oddam Ci je w panowanie". Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Pieniądz rządzi światem. Czyj pieniądz tego władza i tego zasady moralne nijak się mające do Dekalogu i nauki Chrystusa. Norwegia to też jeden z tych nieszczęśliwych krajów widzianych z ewangelicznej góry. Historia ludzkości na niebieskiej kulce przejętej przez Lucyfera dobiega końca. Dał swoim wybranym władzę i bogactwo, a odebrał rozum i wolną wolę. Są jego zdobyczą. Dwie wojny to dla niego za mało. Trzeba zniszczyć " winnicę" Pana. Powoli kończy się czas próby, bo ucisk coraz większy i upadek moralny na maksa. Lucyferanie wbili w głowy powojennego pokolenia, że najważniejsze jest przyjemne życie tu i teraz w fałszywym wirtualnym dobrobycie. Żyjesz dla siebie nie dla Boga i prawa boskie wpisane w sumienia nie są akceptowane. Czas żniw w drzwiach. Musi się wypełnić. Przecież Sodomę okopano.Błogosławieni co nie upadną na duchu.
Antychryst 6662021.05.25 18:39
Co ty wiesz niby o lucyferze? Dwie wojny to było dobro zesłane od Boga na oczyszczenie - byłoby jeszcze gorzej. Skoro czcisz Boga za siłę - to siłą jest właśnie niszczenie czyli zło konieczne.
Cierpliwy2021.05.25 21:58
"Dwie wojny to było dobro zesłane od Boga na oczyszczenie - byłoby jeszcze gorzej. Skoro czcisz Boga za siłę - to siłą jest właśnie niszczenie czyli zło konieczne". Czy aby na pewno napisałeś o Bogu Stwórcy Wszechświata, czy o "swoim" bogu? Kto wyniósł Hitlera do godności Kanclerza, miernego kapralinę z zawodem malarza pokojowego? Czy naprawdę malarzyna pokojowy został Kanclerzem Rzeszy, tylko dlatego bo porwał Niemców swoim Main Kampf? Kto sfinansował zbrojenia Niemiec? Kto Hitlerowi dał kasę na rozkręcenie gospodarki na cel wojny? Kto wywołał I wojnę światową? No przecież nie zamach na księcia był prawdziwym powodem. Kto sfinansował tzw. Rewolucję Październikową? Kto wypromował Lenina na Wodza rewolucji? Kto zbroił bolszewików i dawał na to kasę? Kto bogaci się na obecnej "pandemii"? Patrz na przepływy pieniądza a będziesz wiedział kto kryje się za pojęciem deep state. "Oni" mają pieniądze, władzę i media, w tym internet. To miliarderzy, premierzy, ministrowie, prezydenci, bankierzy, posłowie i senatorowie, prezesi wszelkich korporacji , dziennikarze, ludzie kina, telewizji i mody, a także hierarchowie różnych kościołów. Są pod władzą pieniądza i Tego, który im go zapewnił. Realizują od zawsze jego plan niszczenia duchowego i fizycznego ludzi. Czy biblijną jabłoń w raju Pan Bóg zasadził bez planu, a przecież "wszystkie włosy są policzone na waszej głowie". Czy nie oczyszcza się złota w ogniu dla próby? Dla Stwórcy świat już przeminął wg jego planu stworzenia.Ty Antychryście 666 też przeminąłeś. Ale powołano Was do istnienia jako "synów i córki zatracenia" do siania zgorszenia wśród powołanych dla ich wypróbowania. Napisane jest bowiem:"Bo wielu jest powołanych, ale mało wybranych". Bezrozumni, pełni żądzy. Narodziliście się jako ewangeliczny "kąkol" na polu zasiany przez Lucyfera dla "zgorszenia" pszenicy. To jest Wasz cel życia na tej pięknej "niebieskiej kulce". Inaczej nie umiecie pozbawieni rozumu, ale pełni pychy istnienia i namiętności. Wasz czas krótki, bo żniwa w drzwiach. Czas próby dla nas jeszcze trwa.
Antychryst2021.05.26 12:36
No a ten co stoi za tym wszystkim że później trzeba dogadywać się z tymi świniami i wywoływać wojnę na oczyszczenie to syn boży współbrat - twój pan Jezus który karze kochać wrogów i przyzwalać na zło 777 razy. Nie wiem czy wiesz ale współczesne czasy nam zafundowali rycerze chrześcijańscy pod jurysdykcją Kościoła Jezusowego - na całym świecie wyplenili patriarchat pod pretekstem nauki o Jezusie i nauki o miłosierdziu wobec kobiet nie dochowujących wierności - Tam gdzie nie było chrześcijaństwa to było normalne że mężczyzna mógł mieć kilka żon i były jego własnością - a układ odwrotny oznaczał śmierć - i wszyscy wiedzieli że to było dobro - Bo to był punkt w którym nie mogło być miłosierdzia. Więc kąkolem jest cała fałszywa dobra nowina co każe ci się nastawić na niewierność twojej kobiety i w ogóle na twoją krzywdę bo inaczej ukarzą ciebie.
Cierpliwy2021.05.26 19:26
12:36 Nie znasz ani mocy Bożej, ani pism, ani historii Narodu wybranego. Bliżej CI do Mekki niż do Jerozolimy. Ale napisano:" Aby patrzyli, a nie widzieli, słuchali, a nie rozumieli i aby się przypadkiem nie nawrócili i nie odkryli tajemnicy". Siewcy zgorszenia przeznaczeni na unicestwienie.
Antychrust2021.05.27 7:09
A tyn niby znasz moc bożą? Tacy jak ty są właśnie głupcami przeznaczonymi na rzeź. Czy nie widzisz tego absurdu? Nie widzisz że z jednej strony mówią ci o świętości małżeństwa z drugiej mówią o miłosierdziu? Nie widzisz że to się wyklucza?Jak mężczyzna ma niby być tym który przewodzi kobiecie i jak ma to egzekwować skoro jest na łasce jej wolnej woli? Jak ma się nie szerzyć feminizm skoro chrześcijaństwo zanegowało starożytne prawo że mężczyzna może posiadać wiele kobiet a układ odwrotny oznaczał sodomę i śmierć? Teraz w imię pseudo równości czyli kosmicznych Watykańskich czarów z roku 69 jesteście na łasce własnych dziwek i nawet tego nie widzicie bo wam takie hasła jak Cywilizacja, miłosierdzie, kościelne kłamstwa o tym że mężczyzna bierze żonę żeby mieć dzieci a nie żeby ją mieć i rypać - wszystkie te poprawności polityczne są kłamstwami które są podstawą góry lodowej jakim jest wierzchołek tęczowej rewolucji. Jesteś kolejnym idiotą co całe życie to buduje z resztą facetów- ubierasz się tak jak dziwka karze, chodzisz tam gdzie dziwka ci karze, tańczysz, przymykasz oko na jej puszczalstwo - nic nie znaczące umawianie się z kolegami z pracy, bo jest matką twoich dzieci, a po za tym twoja matka też taka była wobec ojca, więc brak miłosierdzia wobec żony oznaczał by hipokryzję wobec Jezusa. To wszystko cię pokonuje i jedyne co możesz to próbować uciec od własnego tchórzostwa wierząc że jest jakaś lepsza rzeczywistość - że jest jakiś zbawiciel - Nie ma. Bądźcie zniszczeni kłamcy wy i wasze rodziny i wasze dzieci. A jak mi nie odpowiesz merytorycznie to razy 10.
Cierpliwy2021.05.29 11:18
7:09 Ja o zupie Ty o d...e. Groch o ścianę. Zapętliłeś się w nienawiści do jawnogrzesznic i nie rozumiesz meritum mojego komentarza. Napisane jest:" Oto w nieprawości byłem zrodzony i w grzechu poczęła mnie matka moja. Ale Tyś umiłował szczerość serca i w głębi duszy mojej dajesz mi poznać mądrość". Przemyśl ten werset i niech otworzą się oczy Twoje, a stanie się to gdy poprosisz by Pan "ukazał Ci drogę którą masz iść".
Anonim2021.05.25 18:20
I gdzie te przerażające konsekwencje?
Anonim2021.05.25 18:22
Owszem - są. U nich geje i kryptogeje nie są chronieni, u nas i 40 radiowozów potrafi pilnować spokoju jednego kryptogeja. 😁😁😁
Stef2021.05.25 18:18
Wszystkich tych intelektualnych świrów związanych z lgbt należy tępić wszelkimi możliwymi sposobami. Żeby nie brudzić sobie rąk najlepszą sprawą byłoby zupełne ich wyeliminowanie z wpływów na życie społeczne. To są totalne społeczne szkodniki inaczej pluskwy, które nie mają NIC pozytywnego do zaproponowania, a jedyną ich propozycją jest wmawianie ludziom, że zboczenia nie są zboczeniami
matis892021.05.25 18:01
LZPKNTB+ jest elemenetm Nowego Ładu NWO od szatanistycznego PISu, co Judasz Morawiecki oficjalnie nawał Nowym Porządkiem Świata NWO.
kaka2021.05.25 17:59
Sluchaj Kiell wasz problem z avikfolka to drugi poziom problemow---pierszy to jest wasze wszechobecne rotary clab----tam macie WYLEGARNIE SZATANISTOW--A avikfolka to popychadla ktore glosno krzycza to co tamci im nakazuja.Jesli nie zlikwidujecie rotary i free mason---to NIC WAM SIE NIE UDA.
tyiy2021.05.25 17:52
Anders Breivik strzelał do tych zbrodniczych lewaków, bo widział co się dzieje.
Anonim2021.05.25 18:00
Polskiego pedala jako jedynego oszczedzil bo mowil ze zobaczyl w nim samego siebie, a wczesniej sam chodzil na parady
kaka2021.05.25 18:01
GOWNO WIESZ O WYDATRZENIACH Z BREWIKIEM!
Sex randka2021.05.25 17:44
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Martyna lat 24, wzrost 169cm, . wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu - Www.bzykanki.pl __ __ __ __ __ __ __ __ __ i wyszukaj mnie po niku: Martynka napisz do mnie i spotkajmy sie!
Skrzypek na dachu2021.05.25 18:43
Mozna robic co sie chce u siebie w domu ale kiedy ktos ujawnia to publicznie to wtedy kazdy ma prawo nazwac to zdemoralizowana gratyfikacja co nalezy jaknajbardziej potempiac spolecznie .