Franciszek:  Nie pozwólmy się rozpraszać przez inne sprawy ziemskie i przemijające - zdjęcie
23.11.14, 15:35Papież Franciszek (fot. Wikipedia)

Franciszek: Nie pozwólmy się rozpraszać przez inne sprawy ziemskie i przemijające

1

- Dzisiaj Kościół stawia nas wobec przykładów nowych Świętych, którzy właśnie poprzez swoje dzieła i wielkoduszne oddanie Bogu i braciom służyli, każdy w swoim zakresie, Królestwu Bożemu i stali się jego dziedzicami. Każdy z nich odpowiadał z nadzwyczajną kreatywnością na przykazanie miłowania Boga i bliźniego. Poświęcali się, nie szczędząc sił, w służbie najbardziej opuszczonym, troszcząc się o ubogich, chorych, starszych, pielgrzymów. Ich umiłowanie najsłabszych i ubogich było odbiciem i miarą bezwarunkowej miłości do Boga. Istotnie poszukiwali i odnaleźli miłość w mocnej i osobistej relacji z Bogiem, z której wypływa prawdziwa miłość do bliźniego. Dlatego w godzinie Sądu usłyszeli to słodkie zaproszenie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie  królestwo przygotowane dla was od założenia świata” (Mt 25,34) – mówił papież w homilii w czasie Mszy św. kanonizacyjnej sześciorga błogosławionych z Włoch i Indii.

- Oby nowi święci swoim przykładem i wstawiennictwem przyczynili się do wzrostu w nas radości z kroczenia drogą Ewangelii i pomogli nam podjąć decyzję, by uczynić ją kompasem naszego życia. Podążajmy ich śladem, naśladujmy ich wiarę i miłość, aby nasza nadzieja przyodziała się w nieśmiertelność. Nie pozwólmy się rozpraszać przez inne sprawy ziemskie i przemijające. Niechaj nam przewodzi w drodze do Królestwa Niebieskiego nasza Matka Maryja, Królowa wszystkich świętych - mówił Ojciec Święty.

Papież Franciszek ogłosił dziś nowych świętych Kościoła katolickiego. Są nimi:

Jan Antoni (Giovanni Antonio) Farina, który był jednym z najwybitniejszych biskupów włoskich XIX w., wielkim społecznikiem oraz założycielem Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek od św. Doroty – Córek Najświętszych Serc. 

- Cyriak Eliasz Chavara od Świętej Rodziny, Hindus, zakonnik, członek katolickiego Kościoła syreomalabarskiego, autor dzieł duchowych, liturgicznych i poetyckich oraz założyciel karmelitańskich zgromadzeń zakonnych -męskiego i żeńskiego. 

- Ludwik z Casorii (Arcangelo Palmentieri), żyjący w XIX w. Włoch franciszkanin, założyciel dwóch zgromadzeń zakonnych, działacz oświatowy i społeczny. Zakładał szkoły, schroniska, konwikty, hospicja, kasy zapomogowo-pożyczkowe, czasopisma, drukarnie, zespoły muzyczne. 
- Mikołaj z Longobardi, Włoch, żył w drugiej połowie XVII i na początku XVIII w. Był zakonnikiem i mistykiem. 

- Amat Ronconi, żyjący w XIII wieku Włoch, tercjarz franciszkański, asceta i mistyk.

- Eufrazja (Rose) Eluvathingal od Świętego Serca, Hinduska z katolickiego Kościoła syromalabarskiego żyła na przełomie XIX i XX wieku. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Góry Karmel i mistyczką.

ed/Radio Maryja, Gosc.pl

Komentarze (1):

anonim2014.11.23 16:37
W nierozpraszaniu się przez sprawy przyziemne pomaga czynienie z nich znaku Niebios: http://misjakultura.blogspot.com/2014/10/zrob-to-zostan-zwyczajnym-katolikiem.html Zapraszam:)