Edukacja seksualna w szkole jest koniecznością – przekonuje ks. Przemysław Drąg, Kierownik Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin (KODR) przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ekspert odnosząc się do przeprowadzonych niedawno przez IBRiS badań na temat edukacji seksualnej podkreślił:

Kościół opowiada się za edukacją seksualną, która nie opisuje człowieka wyłącznie na podstawie orientacji seksualnej, jak czynią to np. środowiska LGBT”.

W badaniu przeprowadzonym dla „Dziennika Gazety Prawnej” 80 proc. Polaków odpowiedziało, że edukacja seksualna powinna pozostać w szkole. Większość twierdzi też jednak, że to przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za uświadamianie dzieci, a szkoła zajmuje tu drugie miejsce.

W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ks. Drąg dodaje:

[…] to rodzic, który jest najbliżej dziecka i zna stopień jego rozwoju i wrażliwość, najlepiej wie, jak przekazać dziecku informacje na temat piękna życia, płciowości, małżeństwa, rodzicielstwa. Pytanie – jak to zrobić, by rodzice mieli odpowiednia wiedzę, żeby nie bali się informować oraz, wreszcie, znajdowali czas na taką rozmowę”.

Zaznaczył także, że brak prowadzenia odpowiedniej, dostosowanej do wieku edukacji seksualnej doprowadzać będzie do tego, że dzieci informacji na ten temat szukać będą u kolegów lub z pornografii.

Ekspert dodał też, że konieczna jest akceptacja przez rodzinę tego, jak będzie wyglądała edukacja seksualna ich dziecka w szkole. „Gwarantuje to zarówno konstytucja, jak i prawo edukacyjne dotyczące przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie” - przypomniał.

Ks. Przemysław Drąg podkreślił też, że Kościół opowiada się jednoznacznie za tym, aby dzieci otrzymywały rzetelne informacje na temat płciowości oraz tego, na czym polega jej piękno. Dodał:

[…] Mamy do czynienia z afirmacją całego człowieka i nie pytamy go o jego preferencje seksualne. Jesteśmy atakowani zarzutem, że Kościół zagląda ludziom „do łóżka”, tymczasem to właśnie ci, którzy taki zarzut formułują, m.in. środowiska LGBT, definiują człowieka wyłącznie na podstawie jego orientacji seksualnej. To zupełna aberracja!”.

dam/KAI,Fronda.pl