Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie - zdjęcie
13.11.20, 07:20

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

6

PIERWSZE CZYTANIE

Kto trwa w nauce Chrystusa, ma Ojca i Syna

2 J 4-9

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Jana Apostoła

Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań.

Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.

Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie

Łk 17, 26-37

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.

Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.

Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».

Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

Koriolan2020.11.28 11:15
Pomiędzy teraźniejszością a Paruzją będzie przepowiadany reset marksistów i masonów. A to już blisko.
Jezus miał powrócić w chwale2020.11.13 9:47
zanim "przeminie pokolenie" jego pierwszych wyznawców. Nie powrócił - widocznie żartował lub zmienił zdanie,
Z pewnością nadejdzie w piąteczek.2020.11.13 9:11
j.w.
Natalja Siwiec2020.11.13 9:50
Całkiem niespodziewanie :D
Anonim2020.11.13 7:48
Nie mogę się doczekać...
Koriolan2020.11.28 11:17
Czekaj, czekaj ty i tak już na przemiał.