Dziadek Kijowskiego też walczył z nacjonalistami! - zdjęcie
29.08.16, 10:59

Dziadek Kijowskiego też walczył z nacjonalistami!

Komitet Obrony Demokracji urządził wczoraj nieprzyzwoitą hucpę, przybywając na pogrzeb "Inki" i "Zagończyka" i robiąc wszystko, by zakłócić uroczystość oraz wykazać okropny "faszyzm" płynący ze strony wszystkich, którzy chcieli uczcić pamięć polskich bohaterów. To chyba dobra okazja, by przyjrzeć się korzeniom, z jakich wyrósł lider KOD Mateusz Kijowski. 

Okazuje się, że już dziadek Mateusza Kijowskiego "walczył z bandami nacjonalistycznymi". Nie jest to przy tym żaden eufemizm, czy metafora, ale cytat wprost ze strony Instytutu Pamięci Narodowej.

Oto co możemy przeczytać o przodku Kijowskiego Józefie Kijowskim w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej:

Od 1946 r. w SL. 01.09-25.09.1939 uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach Wojska Polskiego. Od 02-07.1944 r. żołnierz BCh na Lubelszczyźnie. „Po zakończeniu działań wojennych jako oficer WP walczył z bandami nacjonalistycznymi, zabezpieczał państwowe akcje polityczne i gospodarcze”. Od 06.1948-12.1956 kierownik działu i wykładowca w Centralnej Rolniczej Spółdzielni „SCh” w Warszawie. 12.1956-06.1965 sekretarz ZG Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Od 06.1965 do 12.1971 prezes Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Od 12.1965 przewodniczący RG LZS. Od 21.03.1976-18.07.1983 poseł na Sejm PRL VII-VIII kadencji. Wiceprezes WK FJN w Olsztynie, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Olsztynie. Zmarł 18.07.1983. Źródła: Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego (dalej: CKDRL), sygn. 863; T. Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991, Warszawa 1991.

Jak widać, kariera przodka Kijowskiego była niezwykle bogata, a w dawnych czasach piastował wiele ważnych stanowisk. Szczególną uwagę zwraca tu sprawowanie mandatu posła w latach 1976 - 1983, czyli w wyjątkowo burzliwym okresie w historii naszego kraju. 

Pozostaje tylko się cieszyć, że kolejne pokolenia dalej walczą o ideały demokracji! Oby wredni faszyści i nacjonaliści przeszkadzali im jak najmniej!

daug/ipn.gov.pl