Ideolog Kremla Aleksander Dugin mocno oświadczył: Trzeba wesprzeć rosyjski patriotyczny homoseksualizm!

W przedmowie do książki „Homoseksualizm w służbie ruchu narodowo-wyzwoleńczego” Dugin ogłosił, że Rosja powinna zaakceptować i wspierać patriotyczny homoseksualizm. Jak pisze Dugin "problem homoseksualizmu to bardzo trudny problem(...) w tradycji prymordialnej homoseksualizm jako taki nie jest potępiony. Przeciwnie, to zjawisko neutralne". Dalej Dugin pisze: "No bo weźmy takich Templariuszy lub niektóre religie Wschodu. Homoseksualizm – to część praktyki poszukiwania Boga, próba dojścia do świętości przez upadek,  przez swego rodzaju śmierć moralną. Stoi na równi z mistyką manicheizmu lub niektórych idei wczesnego chrześcijaństwa".

Dziś wg Dugina homoseksualizm uległ wynaturzeniu, gdyż stał się „masowy” (a nie elitarny?). Został – twierdzi Dugin – sprofanowany, bo transferowane są za jego pośrednictwem idee hedonizmu, liberalizmu itp. "Chciałbym jednak zwrócić uwagę na najważniejsze, że niezależnie od powyższego takie zjawisko jak homoseksualizm (a, nawiasem mówiąc, i korupcja) może mieć różny charakter – kompradorski, ale może być również patriotyczny.  Jako państwo, jako cywilizacja, popełniliśmy fundamentalny błąd". 

Dlatego "owinniśmy dziś wspierać patriotyczny homoseksualizm, przeciwstawiając go europejskiej sodomii. W ten sposób odbierzemy zachodnim propagandzistom kolejny atut" – postuluje Dugin. I jako przykład patriotycznego geja, Dugin wskazuje motocyklistę „Chirurga” (Aleksander Załdostanow) z gangu Putina Nocnych Wilków, których tak mocno wspieraja polscy motocykliści skrzyknięci przy Rajdzie Katyńskim.

Cóż widać że ruchy narodowe dokonują publicznego coming outu. Ciekawe kiedy na naszym podwórku narodowym będziemy świadkami takich rewelacji...

mko/kresy24