Dr Kucharski: Liczba Polaków zamordowanych w Auschwitz-Birkenau jest zaniżana - zdjęcie
27.12.18, 12:15Fot. via Wikipedia, CC 0

Dr Kucharski: Liczba Polaków zamordowanych w Auschwitz-Birkenau jest zaniżana

Do dziś jest aktualne pytanie, jaka masa ludzi została wymordowana przez Niemców w Auschwitz. Niepodważalna jest jedna kwestia – niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau był obozem, w którym mordowali Niemcy, przy współpracy z innymi nacjami jak Austriacy, jak też przy pomocy środowisk ukraińskich, bo i te przewijały się przez obóz w Oświęcimiu” - mówił historyk dr Dariusz Kucharski.

W rozmowie na antenie Radia Maryja podkreślił:

Niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimiu został pierwotnie utworzony w celu likwidacji Polaków; dopiero na konferencji w Wannsee, pod Berlinem, 20 stycznia 1942 r. zdecydowano, że nastąpi fizyczna likwidacja ludności żydowskiej zebranej w gettach, pracującej na potrzeby III Rzeszy”.

Rozmówca podkreśla też, że obecnie zaniża się dane dotyczące liczby Polaków, których zamordowano w Auschwitz-Birkenau. Mówiąc o trudnościach w oszacowaniu liczby ofiar obozów, dodał:

Należy zaznaczyć, że do dzisiaj nie ma pełnej dokumentacji archiwalnej. [...] Chciałbym zaznaczyć, że nie o liczbę tu idzie, chodzi o to, że było to miejsce mordu i kaźni wielu milionów ofiar różnych narodowości. Bez wątpienia na czele – bo obóz ten został stworzony pierwotnie dla ludności polskiej – byli Polacy”.

Dalej mówił też:

Od początku lat 90’ mówimy już o dużo mniejszej licznie ludności wymordowanej w Auschwitz-Birkenau – ok. 1,5 mln. Według tych najniższych danych mówi się, że 1,1 mln wymordowanych stanowili Żydzi. Należy dopowiedzieć, że w tej liczbie, ok. 300 tys. było obywateli Rzeczypospolitej, czyli tzw. polskimi Żydami. Możemy zadać pytanie, czy oni sami się czuli Żydami czy zostali według ustawy niemieckiej uznani za Żydów. Niektórzy z nich całkowicie uznawali się za Polaków. Ilu zginęło Polaków? Według tych najniższych danych, przyjmuje się, że Polaków wymordowano ok. 150 tys. Jest trudno zgodzić się z tym. Uważam, że te dane są zbyt niskie”.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl