Zastanawiam się, jak długo jeszcze prezydent Andrzej Duda będzie odwlekał decyzję w sprawie odebrania Orderu Virtuti Militari ludziom, którzy otrzymali je nie za walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, lecz za służalczość wobec sowieckiej racji stanu, często przejawiającą się w mordowaniu i represjonowaniu żołnierzy zbrojnego podziemia po 1945 roku.

Są nimi funkcjonariusze oraz tajni współpracownicy Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, a także formacji kontynuujących jawnie wrogą Polsce działalność, w tym członkowie Gwardii i Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również obywatele RP, mający w swoim życiorysie służbę w Armii Czerwonej lub w cywilnych i wojskowych sowieckich organach bezpieczeństwa (NKWD, KGB, Smiersz, GRU itp.).

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach to prezydent RP ma wyłączne prawo odebrać ten oraz każdy inne order w przypadku, gdy odznaczony nim dopuścił się czynu, wskutek którego stał się go niegodny.
W 2007 roku z prośbą o zmycie hańby z najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego zwróciło się do ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Rok później Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał mu listę ponad stu żyjących jeszcze kawalerów VM, którym należy go odebrać.

Zdaniem POKiN jako pierwszy powinien zostać pośmiertnie pozbawiony tego orderu współpracownik Informacji Wojskowej z lat 40. o pseudonimie „Wolski”, późniejszy sowiecki namiestnik w Warszawie i kat narodu polskiego generał Wojciech Jaruzelski.

Podzielając opinię Porozumienia, obecny szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk zweryfikował listę sprzed 10 lat i przedstawił kilka miesięcy temu prezydentowi Dudzie wykaz 80 osób, których należy pozbawić Orderu Virtuti Militari jako ewidentnych zdrajców polskiej racji stanu.

Kiedy głowa państwa zajmie się wreszcie tą bardzo ważną z punktu widzenia imponderabiliów narodowych oraz polityki historycznej sprawą?

Jerzy Bukowski