Na łamach lipcowego numeru miesięcznika „Egzorcysta” demonolog ksiądz Aleksander Posacki opisał zagrożenia związane z Ruchem Wiary (jednym ze szkodliwych nurtów ruchów charyzmatycznych, których dynamiczny rozwój nastąpił w XX wieku, i które mają od 230 do 523 milionów wyznawców). Ruchem Wiary, którego celem jest okultystyczne kreowanie rzeczywistości własnym umysłem.

Jeden z nurtów ruchu charyzmatycznego Ruch Wiary (występujący też jako Ewangelia Sukcesu, Pozytywne Wyznanie) głosi okultystyczne i pseudo psychologiczne herezje pozytywnego myślenia. Nieświadomi zagrożenia wierni odbierają Ruch Wiary jako ponad konfesyjny, choć jest to przejaw synkretycznego neo protestantyzmu.

To właśnie z Ruchu Wiary wywodzi się Toronto Blessing. „Ruch Wiary dawno przeniknął do Polski, w tym do grup charyzmatycznych”. Jest prymitywnym synkretyzmem wywodzącym się między innymi z Ruchu Metafizycznego, sekty Chrześcijańska Nauka, teozofii Bławatskiej, takich ruchów jak Nauka Umysłu, transcendentalizmu Ralpha Waldo Emersona, okultystycznego mesmeryzmu, hinduskiego mistycyzmu.

Ruch Wiary charakteryzuje się własną nowomową pełną cytatów z Biblii, wieloma nurtami konkurującymi między sobą, brakiem struktury, oraz oficjalnej centrali i kierownictwa, bezpodstawnym powoływaniem się na chrześcijaństwo, by głosić swoje fałszywe nauki. „Ruch Wiary jako radykalna część ruchów charyzmatycznych koresponduje w nauczaniu o uzdrowieniu z kościołami Pełnej Ewangelii, a także z opinią amerykańskich purytanów o bogactwie jako błogosławieństwie”.

„Wielu ludzi żywi przekonanie”, że Ruch Wiary głosi „biblijne chrześcijaństwo”, gdy w rzeczywistości jego przekaz opiera się na zaspokojeniu „egoistycznych pragnień dotyczących zdrowia i bogactwa”. Praktyka Ruchu Wiary jest bliższa czarnej magi i paktom z diabłem. Wyrazem Ruchu Wiary jest egoizm. Ruch Wiary „przywołuje myślenie gnostycko-magiczne, przebiegle i perwersyjnie zniekształcając objawienie chrześcijańskie. Dokonuje się to także poprzez dowolne wyrywanie cytatów biblijnych z ich kontekstu”. Ruch Wiary wywodzi się z gnozy, jest myśleniem grzesznym i niedojrzałym, utopizmem prowadzącym do autodestrukcji, gdy nie wiedzie się w życiu.

W celu rzekomego osiągnięcia bogactwa i zdrowia Ruch Wiary propaguje pozytywne myślenie. Jeżeli takie pragnienia się spełniają to zapewne tylko dzięki pomocy demonów. Z ideami Ruchu Wiary łączy się tak zwane Pozytywna Postawa Wiary (bluźnierczo łącząca chrześcijaństwo z magią sympatyczną), która głosi (za wschodnim mistycyzmem i gnostykami), że każdy człowiek może osiągnąć boskość, wszystko dla człowieka jest możliwe i człowiek sam może zatroszczyć się o swój los. Koncepcja Pozytywnej Postawy Wiary też przeniknęła do ruchów charyzmatycznych. W koncepcji Pozytywnej Postawy Wiary, Bóg to bezosobową siłą, i tą „siłę może uzyskać człowiek przez techniki umysłowe: od wizualizacji do pozytywnego wyznania, od autohipnozy do psychotechnik kształtowania samooceny”, a nawet stać się Bogiem. Pozytywna Postawa Wiary głosi, że metafizyczna moc (nieskończona inteligencja) ukryta jest w umyśle — podobny pogląd głosi New Age.

Według Ruchu Wiary Adam został stworzony jako kopia Boga (człowiek został stworzony jako równy Bogu), po swoim upadku przyjął naturę Szatana, co doprowadziło do tego, że „Adam i Bóg utracili władzę na ziemi”, Jezus, by zbawić ludzi też przyjął naturę Szatana (i umarł duchowo, a nie tylko fizycznie) i nie ma natury Boga.

Nauki Ruchu Wiary głosi, jak magia, moc słowa i myśli, to, że „każdy chrześcijanin, posiadający wystarczająco silną wiarę powinien być permanentnie zdrowy”. „Centralnym elementem” Ruchu Wiary „jest stwierdzenie, iż Bóg pragnie powodzenia finansowego czy nawet bogactwa dla każdego chrześcijanina. Jeśli wierzący żyje w ubóstwie, oznacza to wyjście poza wolę bożą bądź brak wiary”. „Ruch Wiary, razem z innymi ruchami charyzmatycznymi, wykorzystuje różne praktyki duchowo-psychologiczne, jak pozytywne myślenie, wizualizacje, ''siła wyrażanego słowa''”.

Jan Bodakowski