Deklaracja katolików i luteran: Odrzucamy nienawiść! - zdjęcie
01.11.16, 10:15Fot. Pixabay

Deklaracja katolików i luteran: Odrzucamy nienawiść!

Papież Franciszek i przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, biskup Munib Younan, podpisali w Lund wspólną deklarację. Na wstępie deklaracji zaznaczono, że przez 50-lat dialogu katolicko-luterańskiego udało się przezwyciężyć wiele różnic i pogłębić wzajemne zrozumienie i zaufanie.

Autorzy wyrazili ubolewanie z powodu naruszenia widzialnej jedności Kościoła, uprzedzeń i konfliktów, a także wykorzystywania religii do celów politycznych na przestrzeni minionych 500 lat.

W deklaracji wskazano na konieczność nieustannego nawrócenia, aby możliwe było odrzucenie historycznych sporów i konfliktów. "Bezwzględnie odrzucamy wszelką nienawiść i przemoc, minioną i obecną, zwłaszcza stosowaną w imię religii" - czytamy w deklaracji która głosi też, że Chrystus pragnie, aby chrześcijanie stanowili jedno.

W dokumencie wskazano też na znaczenie współpracy w dziedzinie obrony "ludzkiej godności i praw, zwłaszcza ubogich, pracując na rzecz sprawiedliwości i odrzucenia wszelkich form przemocy". "Zwłaszcza dzisiaj głośno wołamy o położenie kresu przemocy i ekstremizmowi, które atakują wiele krajów i wspólnot oraz niezliczone siostry i braci w Chrystusie" - czytamy w deklaracji.

Dokument wzywa "luteran i katolików do współpracy, by ugościć cudzoziemców, przyjść z pomocą tym, których zmuszono do ucieczki z powodu wojny i prześladowań oraz bronić praw uchodźców i osób starających się o azyl."

dam/IAR