31.03.19, 19:00

Czy znamy losy Judasza po śmierci?

Nie znamy losu Judasza. Jezus powiedział o Judaszu następujące słowa: Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził (Mt 26, 24). Ale to nie znaczy, że Judasz jest w piekle. Jezus nigdy nie powiedział tego o Judaszu. Kościół też nigdy nie wypowiedział się oficjalnie o potępieniu Judasza. W ciągu dwudziestu wieków swej historii Kościół wyniósł na ołtarze mnóstwo świętych, natomiast nigdy uroczyście nie stwierdził, że ktoś jest potępiony. A to dlatego, że aby pójść do piekła, trzeba tego bardzo chcieć. Trzeba chcieć obrażać Boga i nie chcieć otworzyć się na Jego przebaczenie. Żaden człowiek na świecie, nawet papież, nie jest w stanie stwierdzić, czy grzesznik naprawdę chciał świadomie obrazić Boga i odrzucić Go na zawsze. Tylko Bóg może to osądzić. I dlatego Kościół w swoim nauczaniu nigdy nie wypowiedział się oficjalnie o tym, czy jakiś człowiek znajduje się w piekle. Dlatego nie wolno i nam osądzać Judasza.

Jednakże ważne jest, żebyś zdał sobie sprawę z wagi grzechu Judasza. Powiesz mi: „wiem, zdradził Jezusa”. To prawda. Lecz Judasz nie tylko zdradził swojego Mistrza. W Ewangelii czytamy, że po aresztowaniu Jezusa „wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56). To jeszcze nie wszystko. Szymon Piotr wręcz wyparł się swojego Mistrza trzy razy. Podczas Ostatniej Wieczerzy Piotr powiedział Jezusowi: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię (Mt 26, 33), to znaczy: nie zaprę się Ciebie, nigdy nie będę się Ciebie wstydził. Na to Jezus mu odrzekł: Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie (Mt 26, 34-35). Posłuchaj teraz, co uczyni Piotr pomimo swojej obietnicy, parę godzin po aresztowaniu Jezusa:

„Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: „I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem”. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: „Nie wiem, co mówisz”. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: „Ten był z Jezusem Nazarejczykiem”. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: „Nie znam tego Człowieka”. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: „Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza”. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: „Nie znam tego Człowieka”. A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który mu powiedział: „Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26, 69-75).

A zatem Piotr także zdradził Jezusa. Jednak to właśnie on został później pierwszym papieżem, a Kościół ogłosił go świętym. Natomiast o Judaszu Pismo Św. mówi: Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził (Mt 26, 24).

Dlaczego? Z pewnością zdrada Judasza jest gorsza od zdrady Piotra. W gruncie rzeczy Piotr zdradza Jezusa przede wszystkim ze strachu, ponieważ boi się, że zostanie aresztowany. Judasz natomiast zdradza Jezusa za trzydzieści srebrników, za które wówczas można było kupić niewolnika:

 

„Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać” (Mt 26, 14-16).

Następnie Judasz przychodzi do Ogrodu Oliwnego, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami (Mt 26, 47), żeby zaaresztować Jezusa i wydać Go w ręce najwyższych kapłanów. A zatem motywem działania Piotra jest strach, Judasza zaś — pieniądze.

Lecz Judasz nie z powodu swojej zdrady przeszedł do historii jako największy grzesznik.

W przeciwieństwie do Judasza Piotr został świętym, ponieważ „gorzko zapłakał” i żałował tego, co zrobił. Następnie po zmartwychwstaniu Jezusa głosił Jego Ewangelię i oddał za nią życie.

A co zrobił Judasz?

„Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: „Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną”. Lecz oni odparli: „Co nas to obchodzi? To twoja sprawa”. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się. A potem poszedł i powiesił się” (Mt 27, 3-5).

Przeczytaj uważnie powyższe wersety Ewangelii Mateuszowej. Judasz też żałował za swój uczynek. Oddał on arcykapłanom trzydzieści srebrników. Uznał, że wydał „krew niewinną”. Wydaje się, że zaistniały wszystkie potrzebne okoliczności, aby także Judasz mógł otrzymać przebaczenie tak jak Piotr.

A jednak to Piotr jest święty, a nie Judasz. Dlaczego?

Dlatego, że Piotr wierzy w miłosierdzie Jezusa, a Judasz odbiera sobie życie, bo nie wierzy, że Jezus może mu przebaczyć. Judasz nie wierzy w nieskończone miłosierdzie Boga. Jest to niewybaczalny grzech Judasza, który uważa, że nie istnieje przebaczenie za popełniony czyn. To nie jest żadna gra słów. Od początku Kościół głosi, że największym grzechem, który nie może być przebaczony, jest tak zwana „rozpacz z powodu niemożliwości zbawienia”, która ma miejsce wtedy, gdy uważamy, że nasza zdolność czynienia zła jest większa niż Boże przebaczenie. Jakiegokolwiek błędu byśmy nie popełnili, musimy mieć siłę, aby z ufnością powrócić do Boga, który przebacza.

Fragment książki: "JEZUS I WIARA. DZIECI PYTAJĄ. Poradnik dla rodziców", Michele Brambilla

mod/opoka.org.pl

Komentarze

Jan Radziszewski2019.04.1 9:29
Urszula nie błądź jak Masoni którzy sprzedali się żydom za judaszowskie srebrniki Bóg bowiem nie pozwoli się z siebie szydzić!!! KTO bowiem raz wdepnął w to gówno to w nim już na zawsze pozostanie !!! . Wyjaśnienie Jezusa Chrystusa Marii Voltarcie – co było przyczyną potępienia Judasza „ Gdyby Judasz rzucił się do stóp M a ryi prosząc: *„Litości" — Najmiłosierniejsza * - przygarnęłaby go jak rannego. Jezus mówił: — Wielu uważa, że Judasz nic wielkiego nie zrobił, a nawet mówią, że się zasłużył, bo bez niego nie dokonałoby się Odkupienie — dlatego został usprawiedliwiony przed Bogiem. Zaprawdę mówię wam, że gdyby piekła jako takiego jeszcze nie było, lecz tylko doskonały projekt mąk, to stworzyłby je Judasz jako jeszcze straszliwsze i wieczne, gdyż ze wszystkich grzeszników i potępionych on jest najbardziej potępiony i grzeszny. Nie będzie więc dla niego żadnej ulgi w potępieniu. Mogły go uratować wyrzuty sumienia, gdyby połączył je z żalem. Ale on nie chciał żałować i do grzechu zdrady, który jeszcze mógłby znaleźć u Mnie przebaczenie, dołączył bluźnierstwo i opór łasce. Chciałem jeszcze przemówić do niego Moją Krwią, Moim spojrzeniem, ustanowieniem Eucharystii i głosem Mojej Matki, lecz oparł się wszystkiemu. Chciał się oprzeć. Tak jak chciał Mnie zdradzić. Jak chciał złorzeczyć. Tak jak chciał popeł¬nić samobójstwo. Zawsze liczy się chcenie: jak w dobrym, tak i w złym. Gdy ktoś upada niedobrowolnie — przebaczam mu. Piotr zaparł się Mnie, ale to nie było dobrowolne. Potem sam umarł na krzyżu. Przebaczyłem mu prędko. Judasz nie chciał żałować.
Szymon2019.04.1 8:47
W/g pism wielu katolickich świętych misyków i wizjonierów Judasz jest na samym dnie piekła pod samym tronem Lucyfera . Nie łudźcie się i nie bądzcie naiwni ....
Jan Radziszewski2019.04.1 0:27
Judasz jest w piekle - nie ma co wybrzydzać - podobnie do niego trafią również tzw nowi judasze chrześcijańscy zw prozelitami sprawiedliwości przez przeklęty naród żydowski któremu grozi również że w w tym Raju cezara /J 19,15) będzie . NMP 25.03 br Nadszedł czas, kiedy przetrwa na świecie tylko ten człowiek z tego Narodu, który się prawdziwie nawróci do Boga, inni zostaną pochłonięci przez ogień z nieba i ognie piekielne. Zginą całkowicie te Narody, które trwają w wielkiej bucie i pysze. Zagłada grozi Niemcom, częściowo Austriakom, Holendrom, Duńczykom, Krajom Skandynawskim, wielu krajom Azjatyckim i większości stanów USA. Jeżeli się nie nawrócą, zakończą swoje istnienie, znikając z powierzchni ziemi.
Urszula2019.04.1 7:32
Nie sądź abyś nie byl sądzony.
violencja2019.03.31 22:26
Podam Wam maleńki fragment kazania podczas nie dzielnej Mszy, było to sporo lat temu:): ."...a co będzie jeśli będzie przechadzać się po Raju i spotkacie Hitlera?....." Nigdy nie myślę o tych , których już z nami nie ma , gdzie oni są, bo jest jeszcze ostatnia szansa wtedy , gdy myślimy , że oni już umarli.Oni żyją , ostatni umiera słuch , fizycy zgodnie mówią , że fale mózgowe jeszcze pracują.W tym czasie każdy z nas zadecyduję , gdzie chce być -ze Światłem , czy z wiecznym cierpieniem. I tutaj nie chodzi czy ktoś wierzy czy nie.Nauka i zwyczaję to potwierdzają np. zostawia się denata w spokoju na miejscu tragicznej śmierci przez ok.dwie godziny.Służby pracują , ale ciało ma pozostać w tym miejscu Umierający po ostatnim oddechu jeszcze słyszy...no cóż czasem słyszy kłótnie o spadek po sobie... To jest moment, który decyduje co się z nami stanie na Wieczność. Bywa i dobra śmierć , tj. śmierć w pełnej zgodzie z Bogiem i rozmodlonych żyjących wspierających modlitwa i obecnością. Dywagacje ODNOŚNIE TEGO kto , gdzie jest po śmierci uważam za zbyteczne , a nawiasem mówiąc Kościół nigdy nikogo NIE POTĘPIŁ
Max Fiendlich2019.03.31 20:41
Nie, nie znamy! Tak samo jak nie znamy losu JP2 po śmierci. A dywagacje na ten temat to czyste kabotyństwo.
Jack Em2019.03.31 19:54
Tu szerzej o.Szustak o nieszczęsnych Judaszach : https://www.youtube.com/watch?v=i9k90bbBpC8
jabolek2019.03.31 19:38
Piotr Nowak stary pedofilu! To co widzisz to spojrzenie w oczy przed walką takie jak bokserów! ale skąd taka ciota jak ty może to wiedzieć...
anonim2019.03.31 19:33
Wcielił się w Tuska
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.31 19:43
A w kogo wcielił się kolega Judasza, Skariota?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.31 20:02
No to teraz oczy zwrócone na mnie! ja jestem bogiem! A może Napoleonem?
Klech2019.03.31 19:30
Gdyby nie Judasz nie było by chrxescijsnstwa
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.31 19:35
Ja napiszę inaczej: Gdyby nie Judasz nie byłoby chrześcijaństwa.
Magda2019.04.1 1:11
Udowodnij to cwaniaczku??? Ale z podaniem faktów!
Pikuś2019.03.31 19:29
Piotruś, proszę nie podniecaj się, zjedz marcheweczkę, uspokaja.
Piotr Nowak2019.03.31 19:09
Czy oni się całują?! Gender! LGBT! Kozy! Masturbujące się dzieci! A fuj! obleśne! Sodoma! Wara od naszych dzieci! Pedofile!
Piotr Nowak2019.03.31 19:13
Zanim fronda zmieni to zdjęcie - to Jezus całuje Judasza a dwóch innych się patrzy. PornHub
Pikuś2019.03.31 19:34
Trzech, dupku pikowy.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.31 19:34
Co ci mówiłem? dlaczego mnie nie słuchasz? zrób coś ale co będzie na zawsze.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.31 19:48
To z całowaniem - celne :) Ale mi to bardziej przypomina taką typową scenę z ważenia, albo prezentacji przed walką. Coś tak jak tu: https://nypost.com/2019/01/29/conor-mcgregor-and-khabib-nurmagomedov-suspended-for-ufc-brawl/