Czy na końcu świata Szatan się nawróci? Abp Marek Jędraszewski - zdjęcie
05.09.19, 19:05Screenshot Youtube - Maskacjusz TV

Czy na końcu świata Szatan się nawróci? Abp Marek Jędraszewski

45

Screenshot Youtube - Maskacjusz TV

Komentarze (45):

antek.b2019.09.7 10:51
Jan radziszewski cytuje magiczną księgę
antek.b2019.09.7 10:49
Co wy z tym dzielnicowym? miało być o jędraszewskim przecież,nie dostaniecie siana za wpisy nie na temat,wytyczne były bronić jędraszewskiego, nie?
Jan Radziszewski2019.09.7 8:47
Pan 19.07 2019 + d-c W dniach panowania syna zatracenia, Antychrysta, zginie wielu ludzi, wielu podda się jego demonicznej presji, wielu przyjmie znamię bestii i się potępi idąc na wieczną pokutę, wieczną mękę. Na całej ziemi będą liczne miejsca, w których będą mogli ukrywać się dobrzy ludzie i dzięki temu przetrwają. Zachęcam was kochani, abyście chcieli już teraz przygotować się do tego czasu duchowo, ale także materialnie. Polacy, zechciejcie się zorganizować w ten sposób, aby w Polsce uniemożliwić pracę i działanie ludzi szatana, tych, którzy w jakikolwiek sposób pracują na jego rzecz zmuszając innych do przyjęcia ich złych rozwiązań. Pragnę, abyście rozwijali swoją zdrową pobożność, abyście nie słuchali złych, demonicznych poleceń kapłanów, biskupów i kardynałów, bo ponad posłuszeństwem dla ich osób, jest posłuszeństwo Bogu i Bożemu Prawu, jest to prawo sumienia. Na Sprawiedliwym Sądzie Bożym, to nie oni będą was sądzić, lecz Ja, jako Sprawiedliwy Boży Sędzia. Oni będą podlegali Mojemu zewszechmiar sprawiedliwemu, surowemu osądowi. Kocham was o Moje miłe dziateczki i wiele wam jestem gotów uczynić i ofiarować, ale bym mógł to uczynić, pierwej muszę ujrzeć wasz trud i wysiłek, bo tylko tak będziecie mogli być obdarowani ogromnymi krociami Bożych Łask. Trójca Święta czyni wiele, wiele wysiłków, aby wam pomóc, by uratować waszą wieczność. Nie mniej jest zapracowana Moja Święta, kochana Mama, bo 99,9%, ludzi zawdzięczać będzie jej wielkiej pracy, jej staraniom i wielkiemu trudowi swoje zbawienie. Nauczcie się Bogu i Jej dziękować, bo w ten sposób pozyskacie o wiele więcej Łask Bożych. Pragnę was kochać jeszcze bardziej, lecz bezmyślnie bardzo ranicie Moją Świętą Miłość, nic sobie z tego nie robiąc. Nabierzcie Bożego ducha, poddajcie się Jego działaniu, a będziecie obfitować w wiele, wiele Bożych Błogosławieństw.
Jan Radziszewski2019.09.7 8:44
Pan 19.07 2019 + d-c Trójca Święta posyła na cały świat swoich licznych proroków, przekaźników, ale niestety jest niewielu tych, którzy zechcieli ich posłuchać. Niektórzy ludzie słysząc ich głos napominania, doznają silnych wyrzutów sumienia. Demon, by nie pozwolić swoim ofiarom na ich nawrócenie, zagłusza ich sumienia na tyle, że ci podejmują walkę z osobami, którymi posługuje się Trójca Święta. Często bywa, że osobami, które atakują Boże Sługi, są kapłani i hierarchia. Szatan bardzo licznie obsadził stanowiska kapłańskie i hierarchii swoimi ludźmi, którzy z chęcią wykonują wszelkie dyrektywy, nakazy i wytyczne Lucyfera. Niestety, bardzo wielu z nich Intronizowało Lucyfera na swojego króla, tym samym odrzucając Moją Świętą Osobę wraz z Jej przewodzeniem ludziom. Te sługi diabła czynią wszystko co zdołają, aby nigdy nie dopuścić do ludzi żadnych nowych objawień, a tym samym do tego, aby Wola Boża mogła się realizować. Trójca Święta dopuściła do tego, aby mogła zaistnieć taka sytuacja, bo to jest niezbędne do tego, aby mogły się zrealizować pisma, zwłaszcza Apokalipsa Świętego Jana Apostoła i inne. Szatan, syn zatracenia, Antychryst, wraz ze swoimi sługami podejmują starania, aby całkowicie zapanować nad całą ludzkością, by zatracić na wieki w piekle jak największą liczbę ludzi. Pozostało na ziemi niewielu, garstka wiernych Bogu ludzi, którzy podejmują starania modlitewno pokutnicze i ekspiacyjne, aby wyrwać diabłu jak najwięcej dusz, którym zagraża piekło. To co niebawem nastąpi, będzie wielkim triumfem Niepokalanej Mojej Świętej Mamy, bo tak postanowiła Trójca Święta. Niedługo nasili się znacznie wielkie prześladowanie ludzi Boga, podejmowane będą liczne destrukcyjne działania. Masowo będą niszczone świątynie katolickie, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie znieważane było i jest Moje Święte, Eucharystyczne Serce. Szatan z chęcią rozpocznie dzieło zniszczenia, a Aniołowie Bożej Sprawiedliwości będą pilnować, aby żaden z nich nie dotykał tego, co jest pod wyraźną Bożą Opieką. Wydarzenia Apokalipsy zantagonizują ludzi i podzielą się oni na ludzi Boga i ludzi szatana.
Jan Radziszewski2019.09.7 8:40
Pan 19.07 2019 + Dlaczego Bóg pozwala przebywać i działać demonom na ziemi pośród ludzi? Demon to upadły Anioł i był kiedyś w Niebie poznając Jego wszystkie rozkosze. Rozkosze Nieba są bardzo ściśle związane z Osobami Trójcy Świętej. Nie istnieje nic miłego, dobrego, miłość, radość, szczęście, etc., etc., bez obecności Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Upadli Aniołowie grzesząc pychą, sami zdecydowali o swoim losie. Po tym, jak się zbuntowali, nie mogli już odtąd swobodnie przebywać w Niebie i dlatego Trójca Święta stworzyła dla nich piekło wraz z jego ohydą. Trójca Święta ma wszechstronną wyobraźnię, nie tylko w kierunku tego co dobre i miłe, ale także w kierunku zła i jego ohydy. Piekło wraz z jego szkaradą zostało stworzone, aby tam mógł swobodnie przebywać każdy upadły Anioł oraz ten, kto się potępi na wieki. Jezioro ognia i siarki, piekło nie może być gorsze niż jest, choćby mogło, bo na to nie pozwala Boża Sprawiedliwość. Nie może być ono ładniejsze, milsze, bo to miejsce wiecznej pokuty demonów i potępieńców. Stan wyizolowania zła nigdy nie będzie mógł być złagodzony, bo to wynika ze stopnia skrajnego oddalenia od Trójcy Świętej. Stała obecność łagodnej formy oznaczałaby, konieczność obecności Trójcy Świętej w tym miejscu, a na to nie pozwala Boża Sprawiedliwość. Trójca Święta dopuściła, aby demon miał dostęp do człowieka, aby mógł go kusić do zła na różne sposoby. Powodem takiej Bożej decyzji, jest alternatywa dana człowiekowi, możliwość nabycia zasług, które powodują, że człowiek powiększa pojemność swojej duszy na tyle, że powiększa to wielokrotnie możliwość zyskania darów ofiarowanych dla niego, takich m.in. jak radość, miłość. Żeby nie ta możliwość, żaden człowiek nigdy nie sięgnąłby żadnego wyższego stopnia chwały i szczęścia. Niestety, ale część ludzi sama wybiera zło i występek, oraz efekty dokonanego przez siebie złego wyboru. Pomimo licznych, bardzo bolesnych strat w ludziach, ci ludzie, którzy się zbawią, swoim szczęściem i radością wynagrodzą stratę tych, którzy się już potępili i jeszcze potępią. Nie wszyscy, którzy się potępili, musieli się znaleźć w tym miejscu. Gdyby inni ludzie zechcieli podjąć niezbędny trud i wysiłek, zaangażować je do pracy dla Boga, można by zbawić o 74,3% ludzi więcej, a którzy poszli na wieczną pokutę tylko dlatego, że niezbyt wielu chciało im pomóc podejmując odpowiedni trud i wysiłek.
anonim2019.09.6 12:03
O piękna prawda i odpowiedź biskupa Abp Marka Jędraszewskiego chociaż w skrócie
Mikołaj 2019.09.6 10:12
Arcybiskup udzielił prawidłowej odpowiedzi i ani razu nie zafałszował prawdy . Jednak takie wyjaśnienie jest adekwatne dla tego kto zadał to pytanie (kompletna indolencja i pomylenie pojęć ). Moja wiedza nie pochodzi z tego świata , a jedynie jeśli sięgam po jakiś cytat to tylko po to , że było wam o tym już zapowiedziane . Aby dyskutować lub nauczać o demonologii , należy zaprowadzić porządek w pojęciach i terminach z tym związanych , gdyż jest ogólny bałagan . Nawet egzorcyści nie wiedzą z czym i z kim walczą . A klucze poznania do tej wiedzy są w Piśmie Świętym , jednak jak na razie to nie widzę w nauczaniu kościoła , aby teolodzy umieli z nich korzystać . Słowa Jezusa skierowane do uczonych w Piśmie , rozciągają się także na nich : " Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli»." . " Wejść " w dziedzinie poznania , to odkryć , dociec i poznać tajemnice Boże . Oto kościół w swoim nauczaniu głosi ,że Duch Święty " wieje gdzie chce " , ale już w tym co czyni jako " odźwierny " to musi iść po pozwolenie do Magisterium Kościoła a nawet samego papieża . Czy tak nauczał Jezus ?. Jezus nauczał , że pasterza można poznać po tym , że jemu otwiera odźwierny. "Otwiera " tzn. daje poznanie , odkrywa głębie słowa . Wszak wcześniej Jezus kazał " szukać " , kołatać " i " prosić " . Tak samo jak w ST " fachowcy " od poznania , nie wchodzą i innym nie pozwalają wejść. Cdn .
Mikołaj 2019.09.6 11:35
Cd. 1). Po czym poznałem , że ci których określiłem " fachowcy "od poznania , nie weszli ? . Ogólnie to widać po doktrynie kościoła w miejscach , gdzie nie uwzględniono ukrytego sensu nauczania Jezusa i całego Pisma św. Szczegółowo to widać na takich faktach jak np. przekład i redagowanie wydań Pisma św . Szczególnie uchwytne jest to na tekście Pisma św i aby nie być gołosłowny , to dam przykład na ks.Rdz i na zwrocie związanym z tym tematem .Cytuję za BT ; " A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył." . Kto pozwolił kolegium redagującemu zamienić słowo " polne " na " lądowe" ?!. W ten sposób klucz poznania został wyrzucony z tekstu !. Tak sekta która zredagowała Biblię na swoje potrzeby (tzw. Wyd. Nowy Świat )ogołociła ją niemal ze wszystkich kluczy poznania . Tłumaczę jaką wiedzę a przynajmniej łącznik pojęciowy , zakryli tą zamianą nasi redagujący przekład BT .Na łamach całego Pisma św. spotykacie wyraz " zwierzęta " . Są one także w Apokalipsie św. Jana , napisane z dużej litery .Co uczynili ślepi tłumacze ?. Skierowali dociekanie szukających w domenę fauny natury , podczas tego gdy było tam ukryte znaczenie z rzeczywistości niewidzialnej .Bowiem " zwierzęta " to ogólne metaforyczne znaczenie bytów , których we Wszechbycie i Istnieniu jest największa mnogość i różnorodność . To pojęcie w nauczaniu kościoła jest bezceremonialnie mylone z istotami i stworzeniami rozumnymi , a jest to odrębna gałąź Drzewa Życia .Od prostych bytów nierozumnych , aż do ogromnych Gigabytów Nadnanturalnych i Nadprzyrodzonych jest ogrom podziału i zróżnicowań na środowiska " , funkcje i właściwości . Współczesny człowiek jest już w stanie zrozumieć czym jest byt , bo sam jeden stworzył - jest nim komputer . Jest to byt widzialny nierozumny prosty rzeczywisty niezamknięty . Czym więc są te " zwierzęta polne " ? . To opisze w następnym odcinku . Cdn.
Mikołaj 2019.09.6 13:22
Cd 2). Zacznę od wytłumaczenia , czym jest " pole" na którym są te " zwierzęta" . Pole to podstawowa struktura przestrzeni całej wszechrzeczy (W Nicości poza wszechrzeczą jej nie ma ) która jest planem(szkieletem) na którym rozpostarte są wszystkie dzieła Stwórcy Wszechrzeczy . Składa się ona z niewyobrażalnie malutkich elemencików które potrafią organizować i reorganizować wszystko co zawiera obszar ich oddziaływania przez cały przekrój wszechrzeczy przez jej struktury . Uczeni podejrzewając istnienie tych " Bożych cząstek " nazwali je bozonami Higgsa . Otóż te " bozony "nie potrafią niczego same z siebie uczynić , gdyż w stanie podstawowym(spoczynek) utrzymują zadany kształt organizacji danego obszaru pola , a w stanie akcji(praca ) , wykonują jego przeobrażenie ale według zadanego projektu lub aktywnej woli tychże zwierząt polnych i stworzeń rozumnych , które zostały przez Stwórcę wyposażone w zdolność przeobrażania pola . Zwierzęta polne (Gigabyty Nadnaturalne )czynią to na ogromnych obszarach wszechrzeczy ,a stworzenia rozumne (niektóre cheruby i archaniołowie oraz tzw. " rajskie ptaki") , czynią to w ograniczonych sferach (tak zostało uczynione większość cudów które znacie z Biblii ) . Właśnie jednym z takich " zwierząt polnych " jest " wąż starodawny" . Apokalipsa św. Jana mówi ,że jest to Wielki Smok, wąż starodawny , który zwie się diabeł i szatan " . Teolodzy wszystkich wieków mając nikłe albo żadne pojęcie o rzeczywistościach nadprzyrodzonych , nie mogli w tych słowach dociec ,że jest tu informacja o tym " zwierzęciu polnym" , które jest opanowane (zwie się)przez diabła i szatana . Jeden i drugi to nie to samo , jak jest mylone w kościele nawet przez najlepszych teologów . Takich np. jak Benedykt XVI - ty.Diabeł jest istoto-byto -stworzeniem , a szatan jest duchem . To takla różnica jak silnik i prąd elektryczny który nim porusza . Na tym Gigabycie Nadprzyrodzonym był ustalony cały stary Porządek Rzeczy , a gdy diabeł z szatanem opanowali go, całe Istnienie z niewielkim marginesem wolnym , znalazło się w mocy Złego. Ten margines to Istnienie które Pismo nazywa " Za rzeką"- istnienie które nie ożywia tzw. Rzeka Życia lecz mają autonomię , za co wykonują dla Boga różnego typu usługi . Jest tego ślad w ST ;" brzytwa wynajęta za Rzeką ". Zbawienie na skalę wszechrzeczy polega na przeniesieniu Istnienia ze starego Porządku Rzeczy do nowego Porządku Rzeczy , który jest ustalony na początku Bożego planu zbawienia , na Gigabycie Nadrzędnym bezpośrednio w Absolucie - tego podobnego do orła w locie . Tam jest niedostępne dla węża . Cdn.
Mikołaj 2019.09.7 2:38
Cd 3). Wszędzie czytam i słucham z nauczania niebywałe brednie , gdzie bez zastanowienia myli się i stosuje zamiennie takie pojęcia jak ;zły duch , duch nieczysty , diabeł , szatan , czart , demon , Lucyfer , itp. Każde z tych pojęć to coś innego i nazwane jest odmiennym terminem , aby była precyzja wyrazu . To że stoją te znaczenia po stronie zła nie znaczy , że zawsze tak było z każdym z nich . Macie tego przykład na kuszeniu Jezusa w/g ewangelii św. Mateusza , czego nie rozumiał św. Łukasz , gdyż przestawił kolejność 2 i 3 -go kuszenia . Nie rozumiał tego także taki świetny teolog jak Benedykt XVI- ty , czego dał wyraz w nauczaniu o tym fragmencie Ewangelii ze św. Łukasza. Już tłumaczę . W pierwszym i drugim kuszeniu w/g Mateusza , Jezus rozmawia z diabłem któremu na początku przed założeniem świata Bóg pozwolił poddawać ludzi pokusom i próbom - to było zawarowane dla niego w tzw. zapisie dłużnym za to , że m.in udostępnił dla wędrówki dusz stworzenie rozumne , które było w jego panowaniu i na jego ziemiach . Jedną ze stron tego zapisu dłużnego byli nasi ojcowie , tzn. my przed założeniem świata i położeniem się w prochu śmierci . Jezus o którym napisane , że " był nam równy losem " nie mógł się od tego kuszenia wymówić, ani na nie nie zgodzić . Tym bardziej , że to Bóg w pradziejach wszechrzeczy powierzył diabłu straż nad " substancją " zła , która niestety nim zawładnęła . Diabeł był pierwszym pokonanym przez szatana , gdyż to szatan jest duchem ożywiającym tą substancję i słusznie jest nazwany duchem nieprawości ; inaczej duchem buntu . Jak działa ta " substancja " zademonstrowano mi dobre 10 lat temu .Byłem na spacerze z psem ( średniej wielkości kundel) a z naprzeciwka nadbiegały dwa znacznie większe psy z wyraźnym zamiarem zaatakowania mojego . Wtedy mój opiekun ( dla was św. Józef )wytłumaczył mi i pokazał w niewidzialnej rzeczywistości , jak na te psy zostały rzucone dwa ziarenka wielkości nasion pieprzu takiej substancji. W jednej chwili te dwa psy skoczyły na siebie z furią jakiej nie da się opisać. Wyskakiwały w górę i wyrywały z siebie kłęby sierści . Był to wtedy okres kiedy ta substancja była zazbierywana z powierzchni całej ziemi , i to dwie jej drobinki mój opiekun użył . Cdn.
Mikołaj 2019.09.7 3:36
Cd .4 ). Jak wcześniej opisałem , ta substancja zaślepia umysł lub instynkt i wzbudza w podmiocie swego oddziaływania paroksyzmy gniewu i furię. Im prymitywniejszy ten obiekt , tym większa jej moc i skuteczność .Na trop wykorzystywania tej substancji przez diabła i jego anioły(wysłannicy piekieł ) , możecie natrafić tam gdzie były przypadki zabójstw w tzw. afekcie , nieraz w najbliższej rodzinie . To pasywne metody oddziaływania złego ducha , ale obok nich są i aktywne - te są wyrachowane i bardzo przebiegłe . I to z takim przypadkiem mamy w trzecim kuszeniu Jezusa w/g św. Mateusza .W pierwszym i drugim kuszeniu Jezus cierpliwe odpiera argumenty diabła , natomiast w trzecim kuszeniu rozpoznaje w diable natchnienie szatana ( duch nieprawości , buntu ) i wtedy zwraca się bezpośrednio do szatana : Precz szatanie ! ... itd.Bowiem szatan kusił w tym do zdrady Boga , namawiał do buntu przeciw Bogu . " Upadnij " - znaczy porzuć Boga , a " oddaj mi pokłon " znaczy : przyjdź na moją służbę . Podobnie usłyszy Piotr , który wypowiedział natchnienie szatana , mające Jezusa odwieść od drogi na krzyż . Całość opisu kuszenia zawiera mnóstwo informacji , których nie jesteście jeszcze w stanie zrozumieć . Tak jest z całym Pismem Świętym , dlatego nie wolno go przerabiać w tłumaczeniach według swoich ograniczonych ludzkich rozumów ! . Cdn.
I'm from Londres Nova2019.09.6 8:54
Najtrwalsze nawrócenia odbywają się na plebaniach w piątkowe wieczory.
anonim2019.09.6 11:33
Rozumiem ,że ty się tam nawracasz ? Znasz to z wlasnego doswiadczenia ?
anonim2019.09.6 2:26
dzielnicowy jest nie tylko zniewolony złem, ale jest opętany. On działa tak jak mu każe piekło i szatani.
andrzejhahn32019.09.6 21:29
ale masz zryty beret nie czujesz tego
krzysztof2019.09.5 22:52
dzielnicowy to ateista lewak ruski troll
andrzejhahn32019.09.6 16:50
a ty jakiego gatunku jestes trollem................watykanskiego
iza2019.09.5 22:33
Czy pana na tym nagraniu badał psychiatra?
anonim2019.09.6 7:37
A ty co wróciłaś po leczeniu ,bo trochę ciebie nie było ?Lepiej się raczej nie czujesz to chyba za słabe leki.dali.
vivi2019.09.5 22:29
A skąd ten chłop bezżenny, żyjący na koszt narodu, ma o tym wiedzieć?
anonim2019.09.6 7:36
A co to ma do tematu ?
andrzejhahn32019.09.5 21:37
jedraszewski czy ty w koncu przestaniesz byc imbecylem.................nierobie koscielny i pasozycie spoleczny
BredziKatoDziadJakPijącyBezZagrychy2019.09.5 21:33
Snuje dziad pierdy z pasożytniczej starości. Kato-ciemnota wyjątkowo dużo czasu spędza na domowych rozważaniach, czy Szatan się nawróci. Szczególnie po litrze pod ogóra.
ks. Krzysztof2019.09.5 21:13
Arcybiskup ma całkowitą rację w tym, co mówi o piekle, szatanie i tragedii człowieka skazującego sie na piekło z własnej woli!
J.P2019.09.5 21:13
Czytałem kiedyś jakiegoś księdza, który twierdził, że tak właśnie może być. Potwierdzają to też inne religie gdzie zło i dobro scali się ponownie w jedno. Obecna dysharmonia, walka ze złem wynika właśnie z rozdzielenia tych dwóch. Czas zakresli koło i wróci do punktu wyjścia, ale jaki w tym sens nigdzie nie doczytałem. To pomiędzy początkiem a końcem wydaje się nie miec specjalnie sensu, tymbardziej, że to głównie cierpienie.
Katol2019.09.5 19:41
Już prędzej się szatan nawróci, niż dzielnicowy, dumny gej itd.
JS2019.09.5 19:40
dzielnicowy Tylko tyle masz do powiedzenia wielki mędrcu z muchami podpowiadającymi ci w głowie i robiącymi ci na na głowę ? Zobaczysz obrzydliwe, wielkie robactwo tam dokąd zmierzasz nieuchronnie, tak gdzie robak twój nie zginie, co zapowiedział Jezus. Jeżeli to lubisz, będziesz to miał a nawet o wiele więcej niż twoja marna wyobraźnia może ci podpowiedzieć. Pozdr.
Hania2019.09.5 19:38
Piekło to wybór człowieka-odrzucenie Boga na Wieczność.Wyboru dokonujemy każdego dnia,świadomie czyniąc zło.Ostateczny wybór to jakby finał tych codziennych wyborów.
Stach-Albert-Nowak-LechKeller vier dumme Atheisten2019.09.5 19:36
Jestem 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐨𝐰𝐲 Jestem 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏 Jestem 𝐤𝐚𝐥𝐢𝐧𝐤𝐚 Jestem 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚 𝐃𝐳(iwka) Jestem 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤 Jestem 𝐋𝐮𝐛𝐥𝐢𝐧𝐢𝐚𝐧𝐤𝐚 - 𝐋𝐮𝐛𝐥𝐢𝐧𝐞𝐫 Jestem 𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 i jestem die eine kleine jüdisch läuse
Chory Portier2019.09.5 19:36
Czy ktoś wreszcie uciszy tego dzielnicowego?! Won na fora lewackie!
JS2019.09.5 19:41
Człowieku, lepiej módl się za niego. Dołącz go do np. modlitwy różańcowej o którą prosi Matka Boża z Fatimy. Pozdr.
Katol2019.09.5 21:12
Zgadzam się. Tyle, że w tym przypadku trzeba by wiele modlitw, postów i ofiar, a może nawet i egzorcyzm.
violencja2019.09.5 22:23
Zajrzyjcie do Dzienniczka , jedna modlitewka da moc. PAN JEZUS ZAPEWNIA ŚW. FAUSTYNĘ, ŻE POZNA JEGO MIŁOŚĆ DO GRZESZNIKÓW, GDY BĘDZIE ROZWAŻAŁA JEGO MĘKĘ+ Powiedział mi dziś Jezus: - pragnę, abyś głębiej poznała Moją miłość, jaka pała Moje Serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać Moją Mękę. Wzywaj Mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia. Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitewka ta jest następująca: (Dz 18 - O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdziadla nas – ufam Tobie. (Dz 187)
ZerrO2019.09.5 19:56
Przecież tu na Frondzie jest forum lewackie, nie zauważyłeś ?
Gołąb2019.09.10 9:09
Fakt, mało tu prawiczków.
JS2019.09.5 19:36
Szkoda, że hierarchowie nie sięgają po to co objawił Jezus swoim wybranym, którzy okupili wielkim cierpieniem dane im wizje z przeszłości i z przyszłości. Według bł. Emmerich piekło jest realnym miejscem w głębi ziemi. Te dane kosmologiczne, które padają na początku nazwałbym bajkami naukowymi (są przesłanki, że wszechświat jest wielkim wygenerowanym hologramem), tak jak są bajki ewolucyjne o ewolucyjnej przyczynie powstania życia. Szatany nigdy nie nawrócą się, ponieważ nie ma w nich ani odrobiny dobra, miłości, piękna. To co może spotkać piekło to samounicestwienie, bo szatan z rozpaczy i niemożliwości pokonania Boga, skonstruuje taką bombę (oszukując swoich niewolniczo poddanych diabłów, że wykorzysta ją do ataku na Niebo), że zdezintegruje siebie i innych z nim związanych i problem piekła zniknie. Ale tak nie będzie, bo Bóg zapowiedział ich los w wieczności. Bóg myślę, nawet nie będzie chciał zutylizować energii z jakiej są zbudowani, bo obrzydzenie do tego działania będzie tak wielkie. Bóg nawet nie chce tknąć się zmiażdżenia głowy węża i do tej misji wyznaczył Najśw.. Maryję, Królową Aniołów. jako następczynię upadłego lucyfera w Niebie. Króluj nam Chryste Pozdr.
Lech Keller-Krawczyk2019.09.5 19:26
jędraszewski pajacu! won z polski pasożycie!
kat0 2019.09.5 19:37
Ty dzielnicowy ćwoku. spadaj do Moskwy czerwona zarazo a jak nie po wyborach cie odnajdziemy,i wywieziemy .
ZerrO2019.09.5 19:46
Zamilcz Wlewaku.
andrzejhahn32019.09.5 21:38
a ty katolu spadaj do watykanistanu
JS2019.09.5 19:39
Tylko tyle masz do powiedzenia wielki mędrcu z muchami podpowiadającymi ci w głowie i robiącymi ci na na głowę ? Zobaczysz obrzydliwe, wielkie robactwo tam dokąd zmierzasz nieuchronnie, tak gdzie robak twój nie zginie, co zapowiedział Jezus. Jeżeli to lubisz, będziesz to miał a nawet o wiele więcej niż twoja marna wyobraźnia może ci podpowiedzieć. Pozdr.
trampki2019.09.5 20:01
Poszedł won , UBeku !
Marco2019.09.5 20:36
Zamknij ryj i nie kwicz!
violencja2019.09.5 22:25
Jesteś już nasz! Witam:)Będzie się działo , oj będzie.
Jan Radziszewski2019.09.7 8:58
Dzielnicowy żyd i jego pomocnicy żydzi ZerrO , Andrzej H-3 ot to was Mędrcy żydowscy czeka Kary dla tych, co robili podziały, dzielili Opuszczaliśmy się do kolejnych kręgów. W jednym z nich widziałam, jak duszę rąbały na kawałki dwa ogromne demony, w takich skórzanych fartuchach, z siekierami. Rozrąbywały. Robiły to powoli. Rąbały duszę, ale krwi nie było. Był tylko ból. Był wrzask. Krwi nie było. Mówię: „A dlaczego nie ma krwi?” – „Krew należy do Pana”, – powiedział Anioł. – „W piekle nie ma wody i krwi, ponieważ należą one do Pana. Krwi nie ma, ale od tego ból nie staje się mniejszy”. Przypomniałam, że – tak, przecież Krew Chrystusa – ona odkupiła wielu. Zapytałam: „Dlaczego rąbią ich na kawałki?” – „To są ci, którzy robili podziały na ziemi,- uzyskałam odpowiedź. Mówię: "Jak to? Jaki podział?" - "Oni dzielili rodziny. Robili podziały w pracy. Doprowadzali ludzi do tego, aby rozerwać, złamać. Oni robili podziały w rodzinach, kościołach. Wszędzie, gdziekolwiek się zjawili, służyli sobie i tylko sobie. A teraz odczuwają rozdział w pełnym zakresie - teraz ich się dzieli. Oto tak samo, na żywo, rozrywali oni cerkiew”. I znowu, podniósłszy oczy do góry, w myślach podziękowałam Bogu, że tego u mnie nie było, że Pan i od tego mnie ochronił na ziemi; że nawet myśli o rozdzieleniu u mnie nie było. To znaczy, że już do tego kręgu nie trafię. Alleluja! Nie trafię tam! Chwała Panu! (Strach pomyśleć o tych osobach rządzących i politykach, którzy, świadomie i nieustannie realizują zasadę: „Dziel i rządź”. Jak do nich dotrzeć, aby zrozumieli swój grzech?