Czy maseczki są legalne i kiedy je zakładać? Zobacz - zdjęcie
09.10.20, 07:23Fot. via: Pixabay

Czy maseczki są legalne i kiedy je zakładać? Zobacz

26

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od jutra na terenie całego kraju obowiązywać będą restrykcje, jakie wcześniej obowiązywały w żółtych strefach. Oznacza to, że w przestrzeni publicznej wszyscy będziemy musieli zakrywać usta i nos, także na wolnym powietrzu. Wobec obowiązku noszenia maseczek pojawia się wiele wątpliwości, a nie brakuje też osób przekonujących, że nakaz ten jest nielegalny. Jak więc rzeczywiście wygląda sprawa z maseczkami?

Z obowiązkiem noszenia maseczek w całym kraju na świeżym powietrzu mieliśmy do czynienia już wiosną. Został on wprowadzony 16 kwietnia, jednak 30 maja ograniczony do budynków i transportu publicznego. Jutro się to zmieni i każde wyjście z domu będzie wiązało się z koniecznością zasłonienia ust i nosa.

Maseczką, częścią odzieży bądź przyłbicą musimy zasłaniać nos i usta chociażby w sklepach, bankach, na poczcie, u lekarza czy jakimkolwiek innym budynku użyteczności publicznej. Również na cmentarzach, a od jutra na ulicach, ten nakaz obowiązuje. Maseczkę zakładamy też w lokalach gastronomicznych, zanim zajmiemy swój stolik.

Także w środkach transportu, w autobusach, pociągach i taksówkach musimy stosować się do tego obowiązku. W prywatnym samochodzie zakładamy maseczkę wówczas, gdy podróżujemy z kimś spoza naszej najbliższej rodziny. Musimy ją jednak założyć, kiedy zostajemy poddani kontroli drogowej.

W ub. wtorek na wspólnej konferencji prasowej z Komendantem Głównym Policji szef MZ Adam Niedzielski zapowiedział politykę „zero tolerancji” w egzekwowaniu tych przepisów. Jest to podyktowane dużym wzrostem zakażeń w Polsce. Policja ma uważniej przyglądać się przestrzeganiu restrykcji związanych z pandemią i surowej karać w przypadku ich nieprzestrzegania. Zmienią się też zasady dot. osób zwolnionych z obowiązku zakrywania nosa i usta. Nie wystarczy już, że zakomunikują oni policji czy straży miejskiej, że mają jakieś przeciwskazania zdrowotne. Będą musiały okazać stosowne zaświadczenie lekarskie ten fakt potwierdzający.

Dyskusja na temat obowiązku zasłaniania ust i nosa budzi ogromne emocje w Polsce, a bardzo wiele osób przekonuje, że wprowadzenie tego obowiązku jest niezgodne z prawem. Podnosi się argumenty związane ze swobodami obywatelskimi, a przepisy mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa porównywane są często do zasad obowiązujących w reżimach totalitarnych. Również wśród prawników nie ma zgody co do tego, że nakaz noszenia maseczek ma właściwą podstawę prawną.

Reguluje go rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa ta mówi o środkach profilaktycznych, które mogą zostać zastosowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Na mocy tego rozporządzenia policja może nałożyć na obywatela, który uchyla się od obowiązku zasłonięcia nosa i ust, mandat w wysokości 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu, sprawa trafia do sądu. Pojawiły się już orzeczenia sądów, które uznały karanie za brak maseczki za bezprawne i niezgodne z konstytucją.

kak/Onet.pl

Komentarze (26):

Jan Radziszewski2020.10.10 1:29
żydzi i Masoni w Polsce, sługi szatana. Wasz czas w Moim Kraju kończy się. Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski lecz wasze miejsca w piekle są straszne. Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu. + Zatem wasze piekielne cierpienia masoni służący szatanowi w Polsce będą jeszcze większe niż masonów we Francji, Niemczech czy innych krajach. Zatem pamiętajcie. Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich. Zatem czyńcie tak aby żyć bo kto oddaje się szatanowi nie żyje lecz już jest martwy. + Strzeżcie się. Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails. Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu. + Widzicie to. Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi. Nie chcę was zgładzić. Wy sami idziecie na zagładę. Służcie Polsce. + To ostatni wasz czas. + Amen. - Dziękuję Chryste Królu, doskonały nasz Panie i Zbawco.
Jan Radziszewski2020.10.10 1:27
+ Wtorek, 25 sierpnia 2020 Klątwa Boża rzucona na ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Wtorek, 25 sierpnia 15.22 +++ Zapisz dziecko - Rzucisz klątwę w godzinie Miłosierdzia. - Tak Panie Jezu. ++ Ja, Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak) rzucam klątwę Bożą na nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego za wrogie Polsce i Prawdzie, którą jest Chrystus, rozporządzenie dające wysokie nagrody pracownikom sanepidu za wykonywanie kontroli podczas epidemii. + Nie ma to innego celu jak sztuczne utrzymywanie epidemii i premiowanie za karanie, czyli prześladowanie Polaków. ++ Co do maseczek (pomijając inne kwestie) to po kilku minutach noszenia tzw. maseczki ilość dwutlenku węgla między nią a nosem i ustami noszącego ją wzrasta trzykrotnie (trzykrotnie przekracza normę). +Robione było też banalnie proste doświadczenie polegające na tym, że pod maseczkę wkładana była końcówka czujnika dwutlenku węgla, takiego jakiego używa się w prywatnych domach aby uchronić się od zatrucia. Po krótkim czasie noszenia maseczki czujnik taki reaguje alarmem.+++ Nadwyrężony system immunologiczny osób noszących maseczkę sprawi, że na jesieni będą [ Polacy] chorować w większej niż dotąd ilości, a to wobec fałszowania wyników i bazowania na powszechnie znanych już błędach testów, (o czym mówił nawet poprzedni minister zdrowia) będzie przypisywane coronawirusowi COVID –19.+Bezczelność wrogów Polski zwiększa się.+++ O ile Szumowski mógł jeszcze uchodzić za Polaka to Ty kryptożydzie z przybranym kiedyś nazwiskiem „niedzielski” za takiego z wyglądu uchodzić nie możesz i nie chcesz. Wobec tych, wrogich wobec Polski i Polaków zamiarów, które pokazałeś kryptożydzie już na samym początku: + Przeklina Cię Bóg, Amen! + Przeklina Cię Bóg, Amen! + Przeklina Cię Bóg, Amen! +- I tak się stanie. + Potwierdzam to Ja, Jezus Chrystus Król Polski, intronizowany przez Boga Ojca 20 lutego 2020 roku.+++ Strzeż się kryptożydzie szkodzić umiłowanemu przeze Mnie narodowi polskiemu. + Od 1 lipca, Moja Moc sprawiła, że nie chorują na COVID- 19 Polacy i nie będą chorować i umierać. Ale chorują obcokrajowcy, przede wszystkim Ukraińcy. Są najliczebniejsi. ++Twój poprzednik odszedł z ministerstwa w mniej niż miesiąc po rzuceniu klątwy przez mego syna, który jest gniewem Ojca w tym narodzie. +++++ Ty zaś spotkasz się z Bogiem na Sądzie w takim samym czasie. + Jeszcze wcześniej zobaczysz Krzyż na Niebie, który jest głupstwem dla świata a zgorszeniem dla Żydów. + Amen
Jan Radziszewski2020.10.10 1:27
Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. - Teraz pomówimy o klątwie. Tak jak chciałem i była o tym mowa rzuciłeś wczoraj klątwę na Sanepid. ++ Klątwa dotknie go jako instytucję państwa/ publiczną i osoby, które będą nękać w jakikolwiek sposób sprzedawców w sklepach, kierowników tych sklepów, klientów tych sklepów a także tych, którzy będą nękać w jakikolwiek sposób weselników. +++ Podobnie klątwa dotknie tych policjantów, którzy będą dawać mandaty, spisywać czy to w sklepach czy na weselach, czy też kierować sprawy do Sanepidu. Dotknie też w taki sam sposób bezpośrednich zwierzchników tych policjantów. +++ Natomiast policjanci, którzy będą tylko upominać lecz nie dadzą mandatu, choć i tego robić nie mają prawa, i nie będą spisywać, inaczej mówiąc będą podchodzić do ludzi z wyrozumiałością, klątwa ich nie dotknie jak i ich zwierzchnika. +++ Gdyby jednak zwierzchnik oczekiwał od policjantów dawania mandatów a oni by tego nie robili klątwa dotknie tylko zwierzchnika a policjanci będą od niej wolni, nadto ich zachowanie wobec oczekiwań przełożonych będzie poczytane w Moich oczach jako zasługa i będą mieli ode Mnie, Króla Polski Łaskę. To powiedziałem Ja, Jezus Chrystus. Amen.
Ciekawy2020.10.9 20:01
Autor mógłby się pokusić o przeczytanie i przytoczenie ustawy z 2008r. na podstawie której wydaje rząd rozporządzenie oraz Art 54 KW na który powołuje się policja. Brzmią one: Dz.U.2019.1239 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2020 r. rt.  46b.  37 [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze]  W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: 1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4; 4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 2.5. Przepisy porządkowe – naruszenie Art. 54 k.w.: „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.Podmiot: powszechny. Strona podmiotowa: umyślnie i nieumyślnie. Przedmiot ochrony: porządek i spokój publiczny w zakresie nienaruszania przepisów porządkowych dotyczących zachowania w miejscach publicznych. Strona przedmiotowa: wykroczenie to można popełnić zarówno z działania jak również z zaniechania. Cechą charakterystyczną wykroczenia jest jego blankietowość, czyli odwołanie się do norm prawnych zawartych w innych aktach normatywnych (wydanych na podstawie ustawy), a niezabezpieczonych sankcją karną. Jak wynika ze zwrotu „wydanym z upoważnienia ustawy” sankcją objęte są jedynie normy zawarte w rozporządzeniach lub aktach prawa miejscowego, gdyż tylko te akty wydawane są na podstawie ustaw. Jeśli zatem zakazy lub nakazy wynikają z innych aktów normatywnych np. zarządzeń ministrów, uchwał Rady Ministrów i sprawca narusza te zakazy i nakazy to nie podlega sankcji z art. 54 k.w.
Rzer-Czesław2020.10.9 11:05
Żądam przywileju nienoszenia maseczki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonim2020.10.9 19:17
Żądać to sobie możesz żeby ci Putin zrobił ,, laskę " .
Anonim2020.10.9 9:36
Prof. Simon i prezes MPK rozdawali maseczki pasażerom. Niektórzy uciekali - To tym, którzy lekceważą epidemie, nie noszą masek i wyzywają nas, zawdzięczamy te sytuacje. A wg profesora system opieki zdrowotnej jest na skraju wyczerpania #koronawirus @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/FsNDcnVw39
Anonim2020.10.9 11:55
a komu zawdzięczamy wygaszaną niemal do zera co roku w lato grypę i pozostałe przeziębienia? tego jest o wiele więcej od korony
Tfu2020.10.9 16:56
Zakoduj sobie w tym pustym cabanie, za kawałek szmaty nie chroni przed niczym.
Włodzimierz Nechamkis2020.10.9 8:17
Cud stał się na oczach naszych! Cud prawdziwy! Nasz dobroczyńca i jedyny przyjaciel, Pan Prezydent Donald Trump został cudownie uzdrowiony w ciągu trzech dni. Modliłem się żarliwie do naszego świętego Jana Pawła II i to zapewne za jego wstawiennictwem miało miejsce to cudowne wydarzenie. Teraz będę modlił się do Papieża Polaka w intencji wygrania prze niego wyborów. Prawdziwi Polacy! Wspierajcie mnie w moich modlitwach!
Tfu2020.10.9 16:54
Szumowski wyzdrowiał z korony w jeden dzień. To są dopiero czary!
JoJo2020.10.9 8:14
Czarnek złamał zakaz wojewody. Pasuje do Pisu idealnie.
Polak2020.10.9 8:14
Kaka jak zwykle zgodnie ze swoją ksywą wrzuca partyjną propagandę - wśród prawników jest pełna zgoda, jak dotąd wszelkie ograniczenia sa pozbawione podstawy prawnej, a zapowiedzi Niedzielskiego to tylko marzenia milicjanta. Natomiast jakikolwiek próby nakładania mandatów na podstawie rozporządzenia to oczywiste przestępstwo z art 231 kk, przekroczenie uprawnień. Ale dla pisowskiej mafii karuzele stołkowe i dalsze rozkradanie Polski są ważniejsze od faktycznego przeciwdziałania epidemii.
Włodzimierz Nechamkis2020.10.9 8:00
Cud stał się na oczach naszych! Cud prawdziwy! Nasz dobroczyńca i jedyny przyjaciel, Pan Prezydent Donald Trump został cudownie uzdrowiony w ciągu trzech dni. Modliłem się żarliwie do naszego świętego Jana Pawła II i to zapewne za jego wstawiennictwem miało miejsce to cudowne wydarzenie. Teraz będę modlił się do Papieża Polaka w intencji wygrania prze niego wyborów. Prawdziwi Polacy! Wspierajcie mnie w moich modlitwach!
Hipokryzja frondy2020.10.9 7:55
Zgodne,niezgodne- odpowiedzialność społeczna. Kto ma problem z noszeniem maseczek jest samoblubnym lamusem.
Michał Jan2020.10.9 8:06
Na pustej ulicy zaś, to już tylko tresura przyszłych i obecnych niewolników. Szantażowanie niechcących przyjąć mandat wezwaniem sanepidu (dlaczego nie od razu?), to wymuszenie rozbójnicze. Lepiej skup się na tych, którzy grzecznie noszą maseczki, jak w średniowieczne kobiety ukarane za plotkarstwo.
N2020.10.9 8:40
Zgadzam się z Hipokryzja frondy. Co do powyższego komentarza, to na ulicy nie trzeba nosić maseczek, o ile możliwe jest zachowanie co najmniej 1,5 metra odległości o innych osób. Nikt nie każe na pustej ulicy nosić maseczki. Noszenie maseczek to odpowiedzialność społeczna i wyraz dbania o słabszych - jestem młody i zdrowy, jak się zarażę, to nic mi nie będzie, ale mogę sam przekazać wirusa dalej, który w końcu trafi na osobę słabą (starszą, chorą onkologicznie itd), którą może doprowadzić do śmierci. Ale ludzie często nie patrzą dalej jak czubek własnego nosa - skoro kogoś to osobiście nie dotyczy, to nie mają wyobraźni, że to może spowodować problem w dalszej perspektywie. A inna sprawa to to, że jeśli kogoś "wolność" można zabrać poprzez kawałek materiału na twarzy, to co to niby za "wolność"?XD
Michał Jan2020.10.9 14:29
Najwyraźniej napisałeś przed otrzymaniem komunikatu z RCB. Treserzy postanowili nakazać maskowanie się nawet pustej polnej drodze. Jeżeli Ty też nie widzisz w tym sensu, to o co im może chodzić? A co do wolności, to nie służy ona do tego, żeby jej się pozbywać po małym nawet kawałku.
Tfu2020.10.9 16:57
Weź przestań pierdzielić NWO niewolniku.
Jeśli2020.10.9 8:07
Tobie to goowno na ryju nie przeszkadza i uważasz, że jest potrzebne zwłaszcza na dworze to załóż dwie a na to jeszcze przyłbice.
Apateista2020.10.9 11:47
Kominiarka to ci nie przeszkadza, ale maseczka już tak. Dlaczego? Czy odrobina empatii dla współobywateli to wysiłek ponad twoje możliwości? To właśnie jest ta sławna i znienawidzona prze ideologów chrześcijańskich relatywność. to jest chrześcijańska miłość bliźniego. A gdzie tu jest ten wasz dekalog. Używacie go jak papieru toaletowego, tylko wtedy, gdy wam jest wygodnie.
Anonim2020.10.9 17:05
A ty Biedaku nadal wierzysz ze kawałe szmaty na twarzy chroni przed czyms wiecej , jak tylko przed słonym mandatem i zachowaniem resztek godnosci osobistej. A co z przyłbicami? Mniemam, iż przez kilkucentymetrowa szpare miedzy ryjem a plastikiem nie przedostanie się żaden wirus?A moze jednak się przedostanie? Jak tak, to po co to każą ludziom zakładać? Żeby upodlić i zmusić do posłuszeństwa nas wszystkich?Tacy jak ty jeszcze beda szczuć na normalnych i donosić gdzie trzeba, "Chrzescijaninie".
Hipokryzja frondy2020.10.9 8:09
Przecież mowa o miejsca wspóldzielonych. Nie spinajcie się i szukajcie problemu na siłe. Nikt nie bedzie chodził w maseczce w miejscach w których nie ma żywej duszy.
JANOSIK2020.10.9 8:18
A jak uchwala ze biedny musi placic taka samo kwote podatku co bogaty to tez bedziesz pisal o odpowiedzialnosci spolecznej?
Hipokryzja frondy2020.10.9 8:20
Nie. Bo nie ma ryzyka zakażenia.
Tych orzeczeń było 10 (słownie - dziesięć)2020.10.9 7:45
@kaku jak zwykle "zapominalski".