05.07.20, 10:25Screenshot Youtube - dominikanie.pl

Czy chrześcijaństwo przemija? O. Jacek Salij OP

Słyszy się czasem opinię ludzi niewierzących, że chrześcijaństwo już wyczerpało swoją formułę, weszło w okres swojej starości i trzeba myśleć o religii nowej, na miarę naszych czasów. Że chrześcijaństwo jest religią jednej tylko cywilizacji

A dziś, mówią, potrzebna nam religia dla całej ludzkości. Mówią, ze powinna to być religia, która będzie streszczała w sobie wszystko, co naprawdę cenne w różnych religiach, a zarazem wyzwolona z ich ograniczeń.

Leszek Kołakowski napisał gdzieś o dwóch dziewczynkach, które się ścigały. Ta, która przegrywała, kiedy zorientowała się, że nie dopędzi koleżanki, zaczęła wołać: „jestem pierwsza, jestem pierwsza, jestem pierwsza”. Wówczas ta, która naprawdę była pierwsza, nerwowo nie wytrzymała, zatrzymała się i zaczęła płakać. I w tej sposób jej konkurentka rzeczywiście do mety dobiegła pierwsza. Stworzenie faktu psychologicznego, w tym przypadku mijającego się całkowicie z obiektywnym stanem rzeczy, okazało się niezwykle skuteczną manipulacją.

Przypomniała mi się opowieść o dwóch dziewczynkach, bo osobiście nie lekceważyłbym tej agresji psychologicznej, jakiej przeciwko wierze chrześcijańskiej dokonują dzisiaj teozofowie, moonowcy oraz zwolennicy różnych sekt dalekowschodnich i gnostyckich. Istnieniu Kościoła agresja ta z pewnością nie zaszkodzi, bo jego budowniczym i obrońcą jest sam Bóg, ale zniszczyć może ona wiarę w niejednym chrześcijaninie nie dość jeszcze w wierze utwierdzonym.

Powrót utopii

Spontanicznie porównuję sobie antychrześcijańską agresję do walki z Kościołem w czasach zwycięskiego komunizmu, tzn. w epoce Bieruta i Gomułki. Mimo wszystkich różnic to jedno obu agresjom jest wspólne: komuniści również głosili nadejście nowej epoki, nowego człowieka, nowej moralności. Kościół i chrześcijaństwo to było dla ówczesnych komunistów coś przestarzałego, co tylko przypadkiem dotarło do naszych czasów, bo powinno przeminąć razem z epoką, do której należało, ale co i tak w krótkim czasie zaniknie.

Dziś komunizm przechodzi już do historii, i to niechlubnie, a Kościół, Bogu dziękować, ma się nie gorzej niż w tamtych czasach. Za jakiś czas zjawiskiem tylko historycznym będzie New Age, ale zapewne pojawi się jakaś następna utopia, oferująca swoje konkurencyjne wobec wiary chrześcijańskiej obietnice. Chyba że wcześniej spodoba się naszemu zmartwychwstałemu Panu wrócić na ziemię i dokonać podsumowania ludzkiej historii.

Obecne ataki na wiarę chrześcijańską wydają się groźniejsze niż te, które cierpieliśmy od komunizmu. Komuniści byli na swój sposób prostolinijni w swojej walce z wiarą. Mówili wyraźnie, że odrzucają Boga i Chrystusa, nie ukrywali swojej niechęci do Kościoła, jasno odcinali się od moralności kierującej się miłością jako pierwszą zasadą moralną.

Natomiast wyznawcy różnych nurtów New Age’u wiele mówią o Bogu, ale tylko niekiedy powiedzą wyraźnie, że ich bóg to wszechświat albo sam człowiek. Nieraz powołują się na Chrystusa i na różne Jego słowa, ale traktują Go tylko jako jednego z wielu nauczycieli ludzkości, odrzucają albo zupełnie przeinaczają prawdę o Jego zmartwychwstaniu i dokonanym przez Niego odkupieniu, niekiedy z całą pychą ogłaszają, że dopiero oni dokonają tego, co Chrystusowi Panu podobno się nie udało.

W ich tekstach wiele pisze się o miłości, powszechnym pojednaniu i pokoju. Dziwne to rozszerzanie miłości, które polega m.in. na budzeniu niechęci do chrześcijaństwa i oszczerczym przypisywaniu chrześcijaństwu wszystkiego, co negatywne. Jeśli zaś uważnie przypatrzyć się treściom, jakimi wypełnione jest New Age’owskie przesłanie o miłości, okazuje się, że jest to głoszenie zwyczajnej łatwizny. Nic się tam nie mówi o tym, że miłość nieraz wymaga ofiary i poświęcenia. Mówi się natomiast nieustannie, że miłość bliźniego należy budować na miłości samego siebie (nie na miłości Boga, tylko samego siebie!) i że należy się wyzwolić od poczucia winy.

Natomiast co do pomysłu stworzenia nowej religii, która byłaby syntezą wszystkiego co najlepsze w dotychczasowych religiach, położyłaby kres dotychczasowym antagonizmom religijnym i stałaby się powszechną religią ludzkości, to najtrafniej rozpoznał go rosyjski myśliciel Włodzimierz Sołowjow w napisanej przed stu laty „Krótkiej opowieści o Antychryście”. Bo kiedy ktoś nie wierzy, że Jezus Chrystus jest największym i ostatecznym darem Boga dla ludzi, to jest to człowiek niewierzący. Ale kiedy ktoś osiąga ten poziom zuchwałości, że czuje się powołany do stworzenia jakiejś nowej religii i nie waha się użyć do tej bezbożnej roboty imienia samego nawet Chrystusa, niestety, trzeba to nazwać po imieniu: „taki jest zwodzicielem i Antychrystem” (2 J 7; por. 1 J 4,1–3).

Toteż ilekroć widzimy jakieś próby relatywizowania naszej wiary chrześcijańskiej, niech to będzie dla nas okazją do odnowienia naszego własnego stosunku do Chrystusa Pana: że my w Niego wierzymy naprawdę! „On prawdziwie jest Zbawicielem świata” (J 4,42). „Ty masz słowa życia wiecznego! — mówmy Chrystusowi wraz z Apostołem Piotrem. — A myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,69).

Bóg wieczny i bliski

Chrystus Pan nie jest zwyczajnym założycielem religii, takim żeby Jego dzieło miało się zestarzeć i zdezaktualizować. On jest Synem Bożym, przez którego świat został stworzony, a przyszedł do nas nie tylko jako Nauczyciel Bożej mądrości, ale również jako Dawca życia wiecznego. Jest więc Darem Przedwiecznego Ojca dla ludzi nie tylko aż do skończenia świata, ale na całe życie wieczne: „Raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden jest ofiarowany dla zgładzenia grzechów, drugi raz ukaże się dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,26–28; por. 10,12–14).

Bóg prawdziwy jest Bogiem wiecznym, On nie przemija ani się nie starzeje, toteż jest jednakowo bliski każdemu ludzkiemu pokoleniu: „Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi również Ja będę” (Iz 41,4; por. 43,10n). Otóż w tej właśnie perspektywie należy widzieć Chrystusa Pana, On sam tak o sobie mówił: „Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1,17).

Ta wieczna nowość i nieprzemijalność Chrystusa Pana budziła już w czasach apostolskich opory ze strony ludzkiej niewiary. Toteż w Nowym Testamencie wielokrotnie poucza się nas, jak mamy się w takich pokusach zachować. „Fundamentu — powiada Apostoł Paweł — nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11). Chrystus Pan — wtóruje Pawłowi Apostoł Piotr — „jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. (...) Kto w Niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony” (1 P 2,4.6). I jeszcze przytoczmy List do Hebrajczyków: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się zwieść różnym i obcym naukom, dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają” (13,8n).

Owszem, i Kościół, i nasza wiara chrześcijańska mogą się starzeć. Polega to na tym, że każdy z nas, a również cała wspólnota może zapomnieć o tym, żeśmy „zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył” (Kol 3,9n; por. Rz 8,10n). Krótko mówiąc, Kościół może się zestarzeć naszymi grzechami: jeśli zaniedbujemy to, żeby wiara i łaska „odnawiała nas z dnia na dzień” (2 Kor 4,16).

Warto w tym miejscu przypomnieć — bardzo dawny, pochodzący z połowy II wieku — opis kuracji odmładzającej, jaką Chrystus Pan umożliwia swojemu Kościołowi. Autor tego tekstu, Hermas, zobaczył oczyma ducha Kościół jako zupełną już staruszkę, „ponieważ duch wasz się zestarzał i wyczerpał, i siłę stracił, ze względu na waszą rozwiązłość i chwiejność” (Pasterz, wizja 3,11,2). Ale w następnym widzeniu owa staruszka ukazuje mu się jako „młoda i piękna, i wesoła”, a to dlatego, że „dostąpiliście odrodzenia duchów waszych” (wizja 3,13,1n).

Zatem kiedy niepokoi nas czyjś zarzut, jakoby chrześcijaństwo już się zestarzało, starajmy się odnowić w sobie wiarę w Chrystusa Pana nie tylko naszym umysłem. Starajmy się uczynić to naprawdę całymi sobą. Ów starorzymski chrześcijanin napisał ze wzruszającą prostotą: „A zatem ci, którzy pokutują, odzyskają zupełną młodość” (wizja 3,13,4). Rzecz jasna, młodość duchową, młodość na życie wieczne.

Obecne ataki na wiarę chrześcijańską wydają się groźniejsze niż te, które cierpieliśmy od komunizmu.

Wieczna nowość i nieprzemijalność Chrystusa Pana budziła już w czasach apostolskich opory ze strony ludzkiej niewiary.

O. Jacek Salij OP

Idziemy (39/2009)

Komentarze

Małgorzata2020.07.6 12:43
Żyjemy w czasach gdzie GADULSTWO i zagadywanie "tematów" w mediach przez duchownych stało się ich sposobem na życie. Już nie stosują się do poleceniem Pana Jezusa niech wasza mowa będzie tak=tak , nie= nie. Dlaczego ? Bo w mediach i swoich książkach mogą pisać co chcą i odreagowywać indywidualnie . Nie ma już IMPRIMATUR. A za głoszenie z AMBON swoich poplątanych myśli mogliby zostać ukarani przez Biskupa a może narazić się kolegom innym duchownym. A tak KAŻDY JEST WOLNY w głoszeniu swoich OPINII. Jednakże ludzie mają dosyć Duchownych ,którzy debatują o UPADKU Kościoła a nawet jak papież emeryt PISZĄ eseje i analizy KRYZYSU , SAMOZNISZCZENIA Kościoła , którym zarządzali . A INNI IM głupawo przyklaskują .To SKANDAL. Dziś Katolicy oczekują od Pasterzy Neokościoła jednoznacznego NAZWANIA GRZECHEM TEGO co jest GRZECHEM SODOMII i GOMORY a co bezczelnie znajduje się w programach wyborczych. Tzw. religijni Ludzie idą w Niedzielę do Kościoła i zamiast być wezwanym do NAWRÓCENIA i PRZYPOMNIENIA czego uczy Ewangelia TO GADA SIĘ IM o TOLERANCJI i SZACUNKU DLA ZBOCZEŃ mieszając w głowie. Intelektualiści ze Zgromadzenia Dominikanów mają wielkie zasługi w tym temacie a "mówienie " ich nie jest już "szczekaniem psów" , którzy PILNUJĄ stada Pana Jezusa przed wilkami.
***2020.07.6 14:20
Właśnie tak!!! chociaż, moim zdaniem należałoby to opisać używając bardziej dosadnych słów. BRAWO!
czekista2020.07.6 1:58
Chrzescijanstwo nie przemija - chrzscijanstwo robi sobie seppuku.
Glaudiusman2020.07.5 23:18
Ojciec Jacek Salij ma zupełną rację. Wiara w Chrystusa jako Jedynego Zbawiciela i Odkupiciela każdego człowieka jest czymś bezcennym i nieskończenie wielkim. Dlatego diabeł próbuje na wszelkie sposoby poprzez swoich niewolników zniszczyć Chrześcijaństwo i osłabić wiarę nieugruntowanych katolików. Kościoła nie zniszczy ale może zniszczyć wielu wątpiących i niewierzących. Oni są zagrożeni otchłanią piekielną.
Wiek2020.07.6 8:17
Pozwalam sobie przypomnieć, że wiek mamy XXI, nie XVI.
Anonim2020.07.5 21:02
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a teraz krótka piłka -albo jesteś za pedalstwem i zdradą albo za Polską ----------- i tyle w temacie.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonim2020.07.5 21:01
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a teraz krótka piłka -albo jesteś za pedalstwem i zdradą albo za Polską ----------- i tyle w temacie.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seks kamerki2020.07.5 15:45
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.frircikvip.com.pl
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱🌈2020.07.5 15:54
Ja, "Lesiu" Keller-Krawczyk mam lepszą oferte. Jesteś młody to zarobisz, jesteś stary to ci się PRL przypomnie. Darmowe obciąganie każdej lachy: czarnych, żołtych, tych z wirusem. Za lachy do 30-tki to płacę do 100PLN za 10 min. Lokalizacja dowolna 🌈
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:30
Komunizm to zawsze pedofilia,wulgarnosc i chamstwo rodem zza Uralu. Brak nawet powierzchownych zwiazkow z kultura polska.
skuter2020.07.5 14:50
Głupi i biedni ci co myślą że wiarę chrześcijańską da się czymś zastąpić
UWAGA UWAGA !!!2020.07.5 15:31
𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑 - 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀! 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔!
Aron2020.07.5 15:31
Podobnie myślą muzułmanie. Mało oryginalny twój wywód
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:33
Porownywanie katolizmu z islamem swiadczy o perfidii i glupocie komunistycznej.
czekista2020.07.6 2:07
Nie tylko chrzescijanstwo ale kazda religie mozna zastapic. Wszystkie religie, to sa tylko narzedzia rzadzenia takie jak komunizm, faszyzm, feudalizm i inne. Chrzescijanstwo jak i inne religie stosuje tylko inna metode, metode prania mozgu poprzez powtarzajace sie rytualy i obowiazek uczestniczenia w tych rytualach pod grozba kar bozych.
Walter2020.07.5 14:47
Informacja dla słuchaczy Radio Maryja. Tadeusz Rydzyk i Mirosław Piotrowski nie udzielili poparcia kandydaturze Andrzeja Dudy. Tadeusz Rydzyk poczuł się oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego w kwestii zakazu aborcji. Andrzej Duda jest człowiekiem bez poglądów, który przez pięć lat prezydentury nic nie zrobił w kierunku zakazu aborcji.
UWAGA UWAGA !!2020.07.5 15:31
𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑 - 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐓 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐀! 𝐃𝐄𝐙𝐈𝐍𝐅𝐑𝐎𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐑𝐄𝐌𝐋𝐀 - 𝐒𝐈𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒𝐔!
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:35
Walter to peridny KOD-omita,i wierna suka Trzaskowskiego.
Anonim2020.07.5 14:45
Chrześcijaństwo pewnie nie jesli sie rozumie ten system jako system oparty na milosci jako glownej sile w swiecie. Ale KK w zmurszalym wydaniu Poskim: na pewno. Wystarczy spojrzec na statystyki
Phallus Impudicus judaeus canis.🕎2020.07.5 15:33
Jestem starym hooyem żydowskim, należę do B'nai B'rith - Loża Izrael i nienawidzę polaczków-katoli. Jak każdy szanujacy się gudłaj uratowany przez katoli.✡️
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:36
Bolszewicy jako obroncy katolicyzmu przed Polakami, nie zasluguja nawet na wspolczucie.
AAAtomek2020.07.5 14:04
Dopóki Kościół i chrześcijaństwo odpowiadało na potrzeby i pytania ludzi żyjących w rożnych epokach czasu na Ziemi to było potrzebne. Odkąd ludzie zaczęli sami myśleć, tj. od wprowadzenia obowiązkowego nauczania w szkole od najmłodszych lat dni Kościoła są już policzone. Tak tak, walka z analfabetyzmem było gwoździem do trumny zwanym Kościołem.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱✡️2020.07.5 15:34
„Zaznaczam też, że mam wśród mych bliskich osoby uważane obecnie w Izraelu za Żydów,…”🕎
Katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:39
Komunistyczni ludobojcy w roli obroncow kultury i cywilizacji,sytuuja sie w tej samej roli co nazisci. Jest to czysta groteska
czekista2020.07.6 8:15
Chrzscijanstwo nigdy nieodpowiadalo na potrzeby ludzi. Jakie potrzeby maja ludzie to nie jest tudno wymienic: pokoj, dostatnie zycie i wolne zycie. To te najbardziej podstawowe. A co chrzescijanstwo ludziom dalo? Zycie w jarzmie ( feudalizm ) dla innych, wlascicieli ziemi, i rzezie tych, ktorzy wlasnie chcieli pokoju, dostatniego i wolnego zycia.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.5 13:52
na całe szczęście chrześcijaństwo przemija i ma takie znaczenie w świecie jak kasety VHS kontra DVD & Blu-ray
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱✡️2020.07.5 15:36
I pamiętaj katolu, ja Lech Keller-Krawczyk, jestem jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny. 🏳️‍🌈
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 20:00
Po chamstwie i wulgarnosci latwo poznac calkowita obcosc cywilizacyjna Komuny.
B-ba2020.07.5 13:02
Ci, którzy przeżyli komunizm, są bardziej odporni na dzisiejsze niszczenie chrześcijaństwa bo dobrze pamiętają komunistyczne hasła. Ale młodzież poddaje się sługom Antychrysta, tworzy sobie papkę religijną z różnych wierzeń, jeżeli w ogóle zajmuje się religią, bo ma przecież setki innych spraw. Dekalog przestaje obowiązywać, pojęcia grzechu nie ma, sumienie zostaje całkowicie zagłuszone. Doświadczenia seksualne poza ślubem nie są grzechem, życie bez ślubu też nie, bo przecież nikomu nie szkodzimy - tak odpowiadają. Uczestnictwo we mszy świętej nie ma sensu; większość młodzieży w ogóle nie rozumie tego sakramentu, zresztą ma ważniejsze sprawy według siebie, niż zajmowanie się religią. Po śmierci każdy idzie do nieba i patrzy na nas z góry. Piekło to wymysł księży, żeby straszyć wiernych i brać od nich pieniądze itd, itp. Chrystus to przywódca religijny co najwyżej, taki sam jak Budda, ale zarówno Budda, jak i Chrystus to postacie właściwie wielu młodym ludziom zupełnie obce. NIE MODLĄ SIĘ WCALE!!! Co najwyżej, jak jest jakiś kłopot, czasem zwrócą się do Boga. Nic nie wiedzą ani o Kościele, ani o świętych, ani nawet o podstawowych dogmatach chrześcijańskich. Tekst Jacka Salija byłby dla większości niezrozumiały i przede wszystkim nieinteresujący. To oczywiście nie cała młodzież, ale 95 osób na sto.
AAAtomek2020.07.5 12:53
Gdyby księża wierzyli w Boga, NIE GWAŁCILIBY setkami ministrantów??
B-ba2020.07.5 13:22
Nie setkami, ale dziesiątkami tysięcy - co masz się ograniczać, poużywaj sobie, klawiatura wszystko przyjmie. Ale Pan Bóg na Sądzie Ostatecznym nie będzie ciebie pytał o grzechy księży, ale o twoje własne, z nich będzie ciebie rozliczał.
AAAtomek2020.07.5 13:33
W skali Świata obawiam się, że to już będą dziesiątki tysięcy? A wracając do mojego retorycznego pytania, to wg Ciebie gwałcący ministrantów księża wierzą w Boga czy też nie? Bo wg mnie - NIE!
Ty Jasiu kiedy się przedstawisz?✡️2020.07.5 15:40
Chcesz mendo żydowska abym ja to za ciebie zrobił? Możesz tego pożałować !
AAAtomek2020.07.5 15:46
Niech zgadnę? Jesteś katolikiem, chodzisz co Niedzielę na Mszę św. i głosujesz na Dudę??
" Niedzielę ... "2020.07.5 15:56
z małej litery towariszcz, rzecz. pospolity
AAAtomek2020.07.5 16:25
Tak, masz rację, niedziela to pospolity dzień i pisze się z małej litery.
To jest rzeczownik zwany pospolity!2020.07.5 16:27
Zresztą, was obrzezanych ....
AAAtomek2020.07.5 21:31
Nie wiem co masz do obrzezanych, przeszkadza ci to? Zazdrościsz?
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:55
Komunisci pocieszaja sie klamstwami i mordem.
Seks kamerki2020.07.5 12:38
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.frircikvip.com.pl
Anonim2020.07.5 12:07
Ponieważ po pojęciu tolerancji, lewactwo wzięło na warsztat pojęcie miłości, zwracam uwagę, że pojęcie to wymaga definicji. Dla jednych jest to zaspokajanie swoich żądz, jakie by nie były. Kocham cię, bo pragnę cię zgwałcić i zabić, bądź jak Tusk, zniszczyć politycznie. Dla innych jest to pragnienie dobra osoby, którą się kocha, dla następnych spełnianie wszelkich zachcianek obiektu, którym chcemy zawładnąć.Więc pytajmy jak rozumiesz słowo, którym się posługujesz, abyśmy zbyt pochopnych analogii nie tworzyli.
Styki2020.07.5 12:03
Gdyby wszyscy swiatowi filozofowie połączyli swój geniusz dla stworzenia lepszej religii, chcąc nie chcąc zbliżyli by się do Ewangelii. Bądź więc dumny, że urodziłeś się jako uczeń Chrystusa.
B-ba2020.07.5 13:19
Ostrożnie z filozofami!!! Platon postulował w swoim Państwie odbieranie dzieci matkom i wychowywanie ich w czymś w rodzaju domu dziecka. A żaden filozof nie zbliżył się NIGDY do Ewangelii, bo Ewangelia opowiada o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa. O realnym działaniu Boga, które zmieniło świat i otworzyło człowiekowi perspektywę wieczności. O czymś, czego do końca nie rozumie żaden człowiek, ani żaden filozof.
Anonim2020.07.5 11:52
Tak, ale ateusze jak Ain Randt, do końca poszukiwali i pragnęli źródła wiecznej, nieprzemijającej energii, czyli Boga.
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:52
Nieudolna obrona satanizmu masonskiego
Anonim2020.07.5 11:50
Co do Sakramentu Pokuty, jak to zwykle z Bogiem, mamy wolność przyjęcia bądź odrzucenia ofiary Chrystusa.
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:51
Prowokacja,nikt nie ma wolnosci odrzucenia ofiary Chrystusa. Wypowiedz,jak to zwykle u bezmyslnych prowokatorow.
Anonim2020.07.5 11:48
Nie możemy powiedzieć, że ludzie gremialnie odrzucili Chrystusa, część odrzuciła, część przyjęła i wykonała zadanie do którego została powołana, upowszechnienia religii prawdziwej. Ci sami którzy odrzucili Chrystusa, wcześniej sprowadzili Lewitów do funkcji sprzątaczy.
Anonim2020.07.5 11:43
Co do oczekiwania wspólnego, nie dzielącego Mesjasza, Papież Franciszek i Rabin skórka do raportu!
edek2020.07.5 11:42
kapłani pokolenia "ducha soboru" zafundowali nam synkretyzm ekumeniczny, z katolicyzmu mało zostało. Tak musiało się stać skoro powstał nowy kościół, nowa wiara - na miarę arogancji współczesnych biskupów.
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:48
Przesadny pesymizm i fatalizm prowadzi do takich samych bledow co najgorsze herezje. Wiara katolicka jest nadal przekazywana,a Kosciol jest w kryzysie,ale sie nie przewraca. Poczytaj sobie Historie Kosciola,najlepiej taka szczegolowa,w kilku tomach. Kosciol ZAWSZE byl w kryzysie,i zawsze wychodzil z nich wzmocniony.
Anonim2020.07.5 11:38
Chrześcijaństwo a człowiek. Dopóki człowiek, jakim stworzył go Bóg, nie przeminie, to i chrześcijaństwo, które tę relację człowieka do Boga opisuje, nie przeminie. A co do klonów, eksperymentów transgenicznych, no to już odpowiedzcie sobie sami.
Anonim2020.07.5 11:35
Wiara w nowego człowieka, nową moralność, nową religię, to darwinizm, teoria zakładająca, że źródłem lepszego jest gorsze. Poza tym to wyraz nienawiści do ludzi i świata jaki jest. Podobno Marks w swoich pismach taką nienawiść do poszczególnych narodów, więc w ogóle ludzi wyrażał. Pytanie dlaczego dzisiaj stawia się mu w Niemczech pomniki?
Anonim2020.07.5 11:30
Podejrzewam, że dziewczynka, która krzyknęła, była Żydówką. Takie są losy imigrantów, obywateli, od których rodzice wymagają, aby się wybijali, niezależnie od tego czy mają, czy też nie mają predyspozycji. Pisała o tym H. Arendt.
we2020.07.5 11:16
Kler sam do tego doprowadził , ze religia jest w schyłkowej fazie.Obłuda i zakłamanie.
katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:42
Komunisci coraz bardziej w desperacji
olo2020.07.5 11:12
Morawiecki to patriota tylko czemu nie chce ujawnić majątku przepisanego na żonę i jak się go dorobił ? Jak sądzicie dlaczego ?
B-ba2020.07.5 13:26
Olo, widać, że jeszcze od wczoraj nie wytrzeźwiałeś, pomyliły ci się portale.
Ankieta2020.07.5 11:01
Pytanko: jaka będzie średnia wieku księży rzymskiego Kościoła w Polsce za 15 lat? Albo prościej, czy będzie niższa niż 70?
Styki2020.07.5 12:06
Gdzies 132 lata.
Katolicka deratyzacja Polski2020.07.5 19:41
Modlmy sie za polonizacje komunistow,bo ich pozostalosci wyslemy do Korei Polnocnej.