14.02.17, 12:30fot. Viacheslav Galievskyi, lic CC BY-SA 3.0, zdj. edyt.

Cyryl i Metody - patroni Europy

Dziś Kościół obchodzi wspomnienie patronów Europy - Cyryla i Metodego. Zawdzięczamy im m.in. wprowadzenie języka słowiańskiego do liturgii rzymskiej.

Apostołowie Słowian, twórcy najstarszego pisma - Głagolicy, byli Grekami. Kształcili się w Salonikach i w Konstantynopolu. Cyryl był teologiem, a Metody - prawnikiem. Od młodych lat realizowali charyzmat misyjny.

Ich pierwszą wyprawą była misja w Bagdadzie, gdzie z teologami muzułmańskimi prowadzili dysputy na temat Trójcy Świętej. Potem udali się do krymskich Chazarów. Św. Cyryl uznawany jest ponadto za odkrywcę relikwii papieża św. Klemensa Rzymskiego.

Najbardziej znany jest wkład świętego w lokalizację liturgii rytów wschodnich. Św. Cyryl ułożył nie tylko alfabet słowiański, ale dokonał lokalnych przekładów Ewangelii, Dziejów Apostolskich i Psalmów na ten język.

Na Synodzie w Wenecji stawał w obronie słowiańskich form liturgicznych. Wskutek tego papież Hadrian II pobłogosławił stosowanie tych ksiąg w obrzędach. Święty został pochowany w bazylice św. Klemensa w Rzymie.

Św. Metody ewangelizował z kolei Europę Środkową - obecne Morawy, Bałkany, Austrię i Niemcy, docierając aż do południowej Polski. Święty tłumaczył na słowiański dalsze części Pisma Świętego oraz dzieła Ojców Kościoła.

W roku 1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił ich - obok św. Benedykta - współpatronami Europy, jednocześnie podnosząc dotychczas przypadające na dziś wspomnienie świętych do rangi święta.

Tomasz Teluk