Kluby działające w centrum sprzedają alkohol bez stosownych zezwoleń i często po rażąco zawyżonych cenach. Posługiwały się wygasłymi pozwoleniami- stwierdzili urzędnicy.

Sąd uznał, że kluby działały wbrew zasadom uczciwej konkurencji - chodzi między innymi o nagabywanie klientów. Decyzja sądu dotyczy także klubów działających obecnie pod innymi nazwami. 

W procesie uwzględniono obowiązujące normy społeczne. Zdaniem sądu działalność klubu godzi w wizerunek miasta, które promuje się jako miejsce kulturalne i bezpieczne.

Wyrok został ogłoszony zaocznie. Nie jest on prawomocny. W sądzie nie pojawili się przedstawiciele klubów.

 

MT/rmf24.pl