- Jest największym szkodnikiem polskiego Kościoła katolickiego, robiąc mu krecią robotę. Szkoda, że sąd nie może wyznaczyć jako kary dla Terlikowskiego tygodniowego pobytu u papieża Franciszka - mówił w rozmowie z Onetem o wyroku, jaki zapadł w procesie jaki wytoczyła mi Alicja Tysiąc, Robert Biedroń. - Papież Franciszek dałby Terlikowskiemu konieczną lekcję tolerancji i miłosiedzia bliźniego - komentuje w rozmowie z Onetem Robert Biedroń.

TPT/Onet.pl