Za legalizacją eutanazji dzieci głosowało 86 deputowanych, przeciw było 44, 12 wstrzymało się od głosu. Deputowani zignorowali wszelkie apele płynące z różnych stron ich społeczeństwa o odrzuceniu tej haniebnej, totalitarnej ustawy. Przyjęta ustawa dopuszcza eutanazję nieletnich, którzy zostali uznani przez lekarzy za nieuleczalnie chorych, których cierpienia nie można uśmierzyć. Będzie ona przeprowadzana na ich życzenie lub za zgodą rodziców.  

"Dla mnie to barbarzyństwo – mówił przeciwnik eutanazji, który protestował przed parlamentem. – To znieczulica. Kto będzie następny? Noworodki, wcześniaki, i będziemy to tłumaczyć praktycznym podejściem? Rola rodziców polega na opiece, a nie uśmiercaniu własnego dziecka. Nasz syn przed śmiercią ciężko chorował, ale nie wyobrażam sobie, że mógłbym się zgodzić na jego eutanazję – mówił jeden z protestujących. 

Dziś w Belgii wygrał bitwę szatan, ale wojny nie wygra. Teraz tylko zostaje modlitwa i jeszcze raz modlitwa o nawrócenie morderców, zagubionych i za tych, którzy będą mordowani w świetle prawa. W takich przypadkach demokracja jest czymś naprawdę haniebnym!

philo/TVP.info/IAR