Jan Bodakowski

Bartyzel, Bosak, Braun, Holocher, Krajski, Mentzen, Mossakowski, Winnicki, Wilk, chcą razem wypełniać misje dziejową

Od wielu lat powtarzam, że katolicy powinni mieć swoją reprezentacje polityczną, że powinien powstać katolicki program polityczny, opisujący jakie wyzwania stoją przed Polską i jak im sprostać, że wokół owego programu powinna zostać przeprowadzona ogólnopolska akcja rekrutacyjna, i, że sama taka struktura polityczna katolików powinna mieć demokratyczny charakter.

Dlatego mam wrażenie, że nowa inicjatywa takich osób jak: Jacek Bartyzel, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Przemysław Holocher, Stanisław Krajski, Sławomir Mentzen, Rafał Mossakowski, Robert Winnicki, Jacek Wilk, nie jest tym czego bym oczekiwał.

Po pierwsze znając monarchistyczne i antydemokratyczne poglądy oraz praktykę niektórych z sygnatariuszy nie można się spodziewać, że będzie to inicjatywa demokratyczna. A dotychczasowe organizacje o niedemokratycznym charakterze nie nastrajają do entuzjazmy wobec takiej inicjatywy.

Po drugie oczekiwał bym programu opartego na nauczaniu katolickim a nie dyskusyjnych manifestacji w miejscach kultu religijnego, tym bardziej w wykonaniu osób, których życie było wielokrotnie tematem licznych dyskusji. Takie klimaty manifestacji w miejscach kultu przerabiała już polska prawica na początku III RP. I wystarczy przypomnieć, że dziś niektórych liderów ówczesnego ZChN specjalizującego się wówczas w aktywności w miejscach kultu, dziś można spotkać na demonstracjach pro aborcyjnych albo na łamach Pudelka.

Po trzecie niektórzy z sygnatariuszy dali się już poznać w działalności politycznej. Jedni lepiej jak Wilk czy Winnicki (którym należy się szacunek za sprzeciw wobec likwidacji nowelizacji ustawy o IPN), zaś ocena innych była by dyskusyjna (zwłaszcza gdy pamięta się ich zażyłość z politykami lewicowej partii Zmiana czy to jak promowali pro rosyjskich happenerów).

W rozesłanym do dziennikarzy oświadczeniu (w imieniu Biura Konfederacji Gietrzwałdzkiej) Jolanta Wręczycka poinformowała, że kilka dni temu powołana do życia została (w Archikatedrze św. Jana na Starym Mieście) Konfederacja Gietrzwałdzka. Inicjatorzy jej powołania deklarują się jako „Polacy Cywilizacji Łacińskiej, kontrrewolucjoniści i polscy państwowcy” i wyrażają wole działania „na rzecz odnowy i zabezpieczenia bytu narodu w suwerennym państwie, oraz na rzecz wypełnienia jego misji dziejowej”.

W swym dziele powołują się „na posłuszeństwo najwyższemu zwierzchnictwu Chrystusa Króla Polski i Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Królowej Korony Polskiej, których władzę nad sobą pojmują, jak zaznaczają, „całkowicie realnie, bynajmniej nie tylko symbolicznie”.”

Sygnatariusze Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej oświadczają, że odczuwają „kategoryczny imperatyw obrony Wiary i ziemi ojców, kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa rodziny i życia; imperatyw obrony danej od Boga wolności działania i naturalnego porządku rzeczy, praw własności i zasad sprawiedliwości, wewnętrznego ładu i niepodległości państwa”.

W swej deklaracji sygnatariusze oświadczają, że „jakkolwiek różne pozostają nasze ścieżki działania i obszary aktywności chcemy odtąd samemu przyjmować i innym wskazywać ten sam punkt orientacyjny: Gietrzwałd – właściwy azymut w drodze do Wielkiej Polski Katolickiej”.

Akt konfederacji w Kaplicy Literackiej Archikatedry, przed ołtarzem z relikwiami Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,odczytał ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Po kilku dniach w Gietrzwałdzie oryginał Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej złożony został na ręce JE Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ks. dr. Józefa Górzyńskiego, z przeznaczeniem do archiwum Kurii Warmińskiej w Olsztynie.

Wbrew informacjom przesłanym przez biuro Konfederacji pełny tekst Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej nie jest dostępny Konfederacji.

Podpisy potwierdzające akces do Konfederacji złożyło kilkudziesięciu sygnatariuszy wśród nich m.in. : prof. dr hab. Jacek Bartyzel (filozof polityki, publicysta konserwatywny, monarchista), Krzysztof Bosak (poseł na Sejm RP V kadencji, wiceprezes Ruchu Narodowego), Grzegorz Braun (reżyser, monarchista, inicjator organizacji Pobudka), Irena Cebelinski (przedsiębiorca, działacz polonijny), Marta Cywińska (filolog, tłumacz, krytyk literacki i społeczny), mgr inż. Barbara Czarnota (działacz katolicki i społeczny), Ryszard Dużyja (nauczyciel), Roman Fritz (przedsiębiorca, działacz katolicki), Jacek Hoga (Prezes Fundacji Ad Arma), Przemysław Holocher (działacz narodowy, wydawca Magna Polonia), dr Michał Krajski (filozof, publicysta), dr Stanisław Krajski (historyk filozofii, publicysta), Karol Kapica (Przewodniczący Rady Fundacji Ad Arma), Jacek Krakowiak (działacz katolicki, informatyk), Oktawian Krakowiak (działacz katolicki), dr Sławomir Mentzen (ekonomista, przedsiębiorca, wiceprezes partii Wolność), Rafał Mossakowski (Centrum Edukacyjne Powiśle), Barbara Pawłowska (działacz katolicki i społeczny), Andrzej Placzyński (przedsiębiorca, działacz katolicki), Jan Popończyk (filozof, kapitan żeglugi śródlądowej), Andrzej Potapczyk (nauczyciel akademicki), Dorota Rogulka (działacz katolicki, nauczyciel), Krzysztof Sacała (historyk), Włodzimierz Skalik (lotnik, przedsiębiorca, szef sztabu organizacji Pobudka), Robert Winnicki (Poseł na Sejm RP, prezes Ruchu Narodowego), mec. Jacek Wilk (poseł na Sejm RP, wiceprezes partii Wolność), Tomasz Grzegorz Stala (wydawca 3DOM), Adrian Waglewski (inżynier, działacz społeczny), ppłk rez. Andrzej Zygmunt

Jan Bodakowski