,,Ataki zła spiętrzą się. [...] Potem będzie wielki cud zmartwychwstania'' - zdjęcie
25.10.20, 17:30

,,Ataki zła spiętrzą się. [...] Potem będzie wielki cud zmartwychwstania''

41

Pan Jezus mówił: „Dziecko Moje, powiedz dzieciom Moim, że ataki zła spiętrzają się coraz bardziej i nikt na tej ziemi nie jest na tyle osłonięty, aby nie musiał angażować wszystkich swoich sił, żeby ocaleć od niszczącej mocy zła”

CZAS STAWANIA W PRAWDZIE

Jest czas selekcji, czas stawania w Prawdzie i konieczności opowiedzenia się, po czyjej jest się stronie: Boga czy szatana. Im kto otrzymał wznioślejsze powołanie ode Mnie, tym większego wysiłku wymaga wybór pomiędzy tym, co oferuje świat, a w nim szatan, a tym, co zgodne jest z Moją wolą zawartą w Ewangelii.

Nie można, będąc świadomie przy Mnie, deklarując Mi wierność, jednocześnie iść na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz grzechu, który zawsze ma swoje korzenie w szatanie. Podobnie na ustępstwo na rzecz słabości natury i pokus świata. A ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat – ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej.

Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania Mojego Imienia, tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów Moich tam otrzymywanych.

Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia. To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron: w stronę Boga albo w stronę szatana, który, jak pająk, swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej” (3 kwietnia 1994 roku, Wielkanoc).

UKRYWAM SIĘ, ABY NIE ZNIEWOLIĆ WSPANIAŁOŚCIĄ MOJEGO DARU

„Pragnę dla was waszego szczęścia, jakiego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić i przeczuć. Cała historia ludzkości i historia każdego człowieka tak jest prowadzona przeze Mnie, abyście otrzymali przygotowanie do zjednoczenia się ze Mną w wieczności. Teraz możecie stykać się ze Mną w modlitwie, w medytacji nad Moim życiem, Słowem, znakami, jakie wam dałem i nieustannie daję. Znakiem najbardziej wymownym jest Moja obecność w Eucharystii. Jestem ukryty w Hostii i przez Jej spożycie następuje spotkanie duszy ze Mną żywym i prawdziwym, choć ukrytym dla umysłu i zmysłów ciała.

Poznawać Mnie i dotykać można sercem kochającym i ufnym – sercem dziecka. Im większa wiara i miłość, tym zjednoczenie ze Mną mocniejsze i poznanie głębsze.

Strzeż się bezmyślnego i obojętnego przyjmowania Mnie w Komunii św. Jest to wielki grzech i profanacja Mojej Miłości i Mojego Daru zrodzonego we Krwi Golgoty.

Dziecko Moje, jakże bardzo muszę się ukrywać, aby nie spalić twej duszy ogniem Mojej Miłości i aby nie zabić twojego ciała mocą Mej Ojcowskiej czułości. A przecież tak bardzo kocham i pragnę być kochany” (3 kwietnia 2002 roku).

STRATEGIA DZIAŁANIA SŁUG SZATANA

„Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści Złego. Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera żądnego władzy i zemsty na Bogu i Jego stworzeniach.

Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom Moim główne aspekty i przejawy działania Złego.

Święty Paweł powiedział, że główna walka od stworzenia świata toczy się na poziomie pierwiastków duchowych. Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu nad duszami ludzkimi, które otrzymały życie wieczne i przeznaczone są do życia w Bogu. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego, a jednocześnie wolnym wyborem jakości tego życia w zjednoczeniu z Bogiem albo z szatanem.

Ja posługuję się Miłością i Prawdą, bo nimi jestem, i prowadzę ku jedności. Mój wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa, i prowadzi ku rozbiciu. Trzeba zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi św. Paweł (Ef 6,10-18), i odrzucić wszystko, co ma choćby pozór zła.

Dziedziny życia, które szczególnie są atakowane, to: serce, umysł i ciało.

Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm.

Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę.

Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety – przez jego komercjalizację i uznanie go za źródło uciech.

Działania szatańskie obejmują:

  1. Kulturę, sztukę (muzyka, plastyka, literatura), modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości (kult materii).
  2. Religię – w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię itp., satanizm jako kult tzw. dobrego boga, którym jest Lucyfer.
  3. Stosunki społeczne – kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież. Ubóstwienie człowieka – jego możliwości, decydowanie o życiu (stwarzanie i uśmiercanie), dobru i złu. Lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego, przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm.

Celem jest tzw. nowy świat – nowa era – według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym – totalitarnym, opartym na możliwościach współczesnej techniki. Tak zwany nowy porządek tworzony przez Kościół szatana.

Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet za symptomy postępu cywilizacyjnego. To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają. Wy, wierne dzieci Moje, powołane jesteście, aby wraz ze Mną i Maryją przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu oblicza ziemi i tryumfie Moim w duszach ludzkich” (23 maja 2002 roku).

A GDZIE TY JESTEŚ?

„Celem twojego życia i twojego powołania jest miłować Mnie i każdego człowieka – każde dziecko Moje zrodzone z Miłości i dla Miłości. Największym Moim bólem jest to, że Moje dzieci opuściły Mnie. Jestem samotny i opuszczony, jak wtedy na Krzyżu Golgoty. Ta scena i ta sceneria trwa i potęguje się z dnia na dzień: Jest obojętny tłum, są ciekawscy żądni widoku krwi, są wrogowie uradowani w swej zwycięskiej nienawiści. Tych jest wielu.

A przy Mnie tylko Matka Moja, Jej siostry, młodzieniec kochający Mnie szczerze i nawrócony grzesznik wołający o miłosierdzie w godzinie śmierci. A gdzie ty jesteś? Z kim się utożsamiasz na tej współczesnej Golgocie, którą jest świat i pragnący Mnie zabić, aby ogłosić siebie bogami?

Żądza władzy jest cechą szatańską. Teraz szatan w swych sługach jawnie walczy ze Mną w ludzie Moim i Moich apostołach. I przygotowuje współczesną Golgotę Kościołowi Mojemu.

Na Golgocie umarło to, co pochodziło ze świata. W bólach umierało i umarło ziemskie ciało Moje.

Ja nie umarłem – zmartwychwstałem i przyoblekłem się Ciałem wziętym z nieba – z Ojca Mojego.

Tak i Kościół Mój w bólu odda to, co wziął ze świata. I będzie wydawało się, że umarł. I uraduje się szatan i sługi jego – jak uradowali się wtedy w Jeruzalem. Lecz krótki będzie czas ich pozornego zwycięstwa, bo nadejdzie poranek Zmartwychwstania Kościoła Świętego, nieśmiertelnego, rodzącego nowe życie na ziemi – świętość dzieci Moich” (11 listopada 2000 roku).

NIEPOKALANE SERCE MARYI ZWYCIĘŻY

„Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy, w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca.

Cierpi Mój Kościół, jak Ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak Ja poraniony byłem, i jak drogę na Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest, i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było Ciało Moje. I słania się, i upada, jak Ja pod brzemieniem Krzyża, bo też niesie Krzyż dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku Zmartwychwstaniu przez Golgotę i Ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielne go nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników.

I nadchodzi świt i wiosna świętego Kościoła, choć jest anty-Kościół i jego założyciel Antychryst. Choć są prorocy Lucyfera i kapłani, i karna armia masonerii, i wiele ogniw i organizacji na ich usługach. I chociaż jest światowy sanhedryn kierujący Kościołem szatana na ziemi. Choć podporządkowali sobie rządy i bogactwa i wydaje się, że wszystko zatruli i kierują światem ku jego zgubie.

Antychryst nie jest Bogiem, niczego nie może stworzyć, a pragnie tylko niszczyć to, co stworzył Bóg. I małpując Boga, kaleczy, rani, zniekształca, zatruwa jadem lęku, bólu i śmierci.

Anty-Kościół jest odwrotnością Kościoła prawdziwego w swych strukturach, celu i działaniu.

W miejscu Życia jest śmierć, w miejscu Prawdy jest kłamstwo, w miejscu Miłości – nienawiść, w miejscu Wybaczenia – zemsta, w miejscu Wolności – zniewolenie, w miejscu Pokory – pycha, w miejscu Miłosierdzia – okrucieństwo. I tak można wymienić wszystkie dobra duchowe zawarte w Ewangelii i rozpoznać ich przeciwieństwa, które są treścią nauki i działania tych, którzy walczą z Kościołem Moim, z Moimi umiłowanymi, cierpiącymi dziećmi. Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi.

Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej Prawdy kłamstwa synów ciemności, i każdy człowiek według własnej woli w obliczu tej Prawdy będzie musiał wybrać Królestwo Mojego Ojca albo oddanie siebie na wieczność ojcu kłamstwa.

I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci Wielkiej Nierządnicy Kościoła Antychrysta i tych, którzy mu służyli spośród dzieci Moich.

Maryja jest Tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła Mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej Świętości. Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i słowa Bożego i wypełniać wezwania Mojej Matki i wezwania Mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II, i modlić się, i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich” (8 czerwca 2002 roku).

„Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się Ofiara Moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła – czas ofiary chrześcijan. Czas Ofiary Krzyżowej Mojego Ciała, którym jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem się w szatanie.

Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego” (15 lutego 2000 roku). […]

„Eskalacja zła musi się wypełnić. Tak jak wypełniła się wobec Mnie dwa tysiące lat temu, tak teraz dąży do pełni wobec Mojego Kościoła i wobec wielu wiernych dzieci Moich. Potem będzie cud zmartwychwstania wiary i miłości, gdy wkroczę z mocą, by położyć kres panowaniu szatana i sług jego” (29 kwietnia 2006 roku).

logo

Komentarze (41):

ladychapel2020.10.26 14:56
Zdjęcie do artykułu pochodzi z filmu o masakrze piłą mechaniczną?
ada2020.10.26 10:46
A co to jest za tekst i skad sie wzial?
prosty2020.10.26 10:08
Ten promowany nowy świat, niezależnie od tego, czy przyczepimy mu etykietę "Anty", za najważniejszą cechę wydaje się mieć sprowadzenie wymiaru czasu do TERAZ. Nie liczy się przeszłość i przyszłość, nie ma więc odpowiedzialności i celu. Niepotrzebne dzieci, niepotrzebni seniorzy. Po nas choćby potop. A skoro na końcu szatan ma być pokonany - nie ma porażki, bo koniec nie istnieje. Prosta droga do destrukcji, ale to jeszcze nie TERAZ, więc nie ma co się przejmować.
No cóż2020.10.26 9:20
pewnie jest tak zły , iż nie pozostaje nic innego jak tylko to, że musi umrzeć. Oby tylko na pewno odrodził się inny.
Torchwood2020.10.26 6:10
"Zaprawdę powiadam wam, oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Nadchodzi Czas Białego Zimna i Białego Światła, Czas Szaleństwa i Czas Pogardy, Tedd Deireádh, Czas Końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze Starszej Krwi, z Hen Ichaer, z zasianego ziarna. Ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Ess’tuath esse! Tak będzie! Wypatrujcie znaków! Jakie to będą znaki, rzeknę wam – wprzód spłynie ziemia krwią Aen Seidhe, Krwią Elfów..."
sd2020.10.26 10:17
tyeeee, chyba ci sie coś pomyliło, wiek topora i miecza to był 1000 lat temu, jak akonnicy krzyzowi "z Chrystusem na ustach" wyżynali tysiące niewinnych ludzi bo im sie nie chcieli podporządkować...? czy nie?
Torchwood2020.10.26 11:14
Ktoś widzę Sapkowskiego nie czytał.
Paweł2020.10.26 16:06
Pewny jesteś że tak było? Bo mi sie wydaje że zakon krzyżowców powstał by wspierać chrześcijan kiedy mzułmanie od południa nacierali. To była odpowiedz na wojujących muzułmanów. Ale jak było inaczej to dajcie znać i napiszcie wtedy skąd tą wiedze macie
A co jeśli to Islam jest jedyną2020.10.26 0:05
prawdziwą religią, która cieszy się uznaniem w oczach bożych?
[email protected]2020.10.25 22:59
Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale Moskwa kiedyś również kojarzyła się z nieograniczoną wolnością dla różnej maści zboczeńców, wykolejeńców itd. Organizowano marsze LGBTQINZ... Przyjeżdżali oni z całego świata. Później władzę przejął niejaki Ио́сиф Виссарио́нович Джугашви́ли (Stalin) i co zrobił, to sobie doczytajcie ;)
Zimnyc lech.2020.10.25 20:55
Gdyby ministrancji zachodzili w ciążę aborcja byłaby sakramentem.
[email protected]2020.10.25 22:52
Asinus.
MaxFiend2020.10.25 20:02
"29 kwietnia 2006 roku" - z powodu pedofilii, homoseksualizmu i afer gospodarczych KK traci coraz więcej wiernych i wpływy kraj po kraju - stan na październik 2020
Anonim2020.10.25 19:48
Młodzieży zaś nie zdobywamy schlebiając jej słabościom, ale stawiając wymagania, którym może i powinna sprostać.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 19:43
Miał Biedroń być premierem - dostał chüja w düpe i jaja do żucia! Miał Biedroń być prezydentem, dostał chüja w pysk! Czeka nas to wszystkich - chüj w düpe albo w pysk jaja do żucia! Tych katoli jest AŻ tyle milionów,
Anonim2020.10.25 19:31
Wydaje mi się, że czym prędzej nastąpi opamiętanie, tym łagodniej przejdziemy tę próbę.
Anna2020.10.25 19:12
Walka z Panem Bogiem to walka przegrana od samego początku.Pan Bóg stworzył świat i tylko On może decydować kiedy będzie koniec.Naszym zadaniem jest nieustanne nawracanie.
Rodryg2020.10.25 19:13
W innych religiach mówią co innego :D
[email protected]2020.10.25 22:55
Zasadniczo nie. Sprowadza się to tego samego.
Trwać będzie On po wsze czasy .2020.10.25 19:00
Tu na forum kilku a może tylko jeden prorok - dewiant wieszczy upadek Kościoła katolickiego . Nie wie on , że byli już tacy wieszczący . Ich już nie ma a kościół nadal trwa i ani go bramy piekielne nie przemogą jak zapowiedział Zbawiciel .
Anonim2020.10.25 19:31
Będzie trwał tak samo jak wiara w bogów egipskich, greckich i innych, o których już nawet nikt nie pamięta?
Polak Dumny nie gej2020.10.25 19:44
Padły wiary psie, prawdziwa trwa 2000 lat ponad. Powstanie i popularność m/in Frondy jest dowodem iż ma się dobrze.
🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈2020.10.25 18:47
To dopiero początek i przedsmak tego co zgotujemy katofaszystom za ataki na Kobiety, LGBT, Prawa Człowieka. Szykujcie się PiSdy na piekło nadchodzi wasz KONIEC!
Co ty nie powiesz , kacapie ??2020.10.25 19:01
Spadaj kacapie moskiewski !
AAAtomek2020.10.25 18:25
Apokalipsa to będzie w maju 2021 jak PiS z jego przybudówkami doprowadzi do finansowej, gospodarczej i epidemiologicznej katastrofy Polski?
Amen2020.10.25 18:08
Więc nie ma się czego bać, wręcz przeciwnie - radujmy się weselmy. Biada zaś wrogom Boga i Kościoła...
man.of.Stagira2020.10.25 18:01
Rogi, kopyta, wuwuzele oraz tekturowe plakaty w rękach niewychowanych wyrostków PŁCI bylejakiej. Prawdziwie Szatan schodzi na psy? NIE! Nie przeciw ludziom bowiem toczy się walka. "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się." Efezjan 6:12
normalny2020.10.25 18:00
Kościół katolicki i jego księża bratali się z faszystami 0d zawsze. . Wystarczy spojrzeć na liczne archiwalne zdjęcia sprzed II wojny światowej i z czasu jej trwania na których widać ich halsowanie obok stojących faszystów i hitlerowców. Po II wojnie św. wysocy rangą księża katoliccy ochoczo przemycał hitlerowskich zbrodniarzy do Ameryki półdniowej na paszportach Watykańkoch- oczywiście nie za darmo bo za zrabowaną walute i precjoza zamordowanych w komorach gazowych.
[email protected]2020.10.25 23:49
Spłycasz temat. Oczywiście tacy też byli, lecz to nikły procent. Poszukaj coś o Żydach sprzedających Żydówki do burdeli w Ameryce Płd. Chętnie poznam Twe możliwości.
Aga Dziedzic💘🏳️‍🌈2020.10.25 17:56
kołchoz 𝐀𝐍𝐎𝐍𝐈𝐌 - wszechobecne matoły z większymi zasobami imbecyli niż sam kołchoz "kretynizacja", z ilorazem IQ wszystkich do kupy wziętych, nie większym niż mój rozmiar sneakersów.
[email protected]2020.10.25 23:50
A Ty co, po szkole kołchoźnianej? Nie umiesz po polsku pisać?
Anonim2020.10.25 17:53
Hahaha ciemnogród i średniowiecze wierzy w jakies cuda i apokalipsę. Apokalipsa oczywiście niedługo będzie miała miejsce, ale to będzie apokalipsa kosciola katolickiego. Kościół w Polsce upadnie prędzej czy pózniej tak samo jak upadł w Europie zachodniej, ale Polska i polskie społeczeństwo - oczyszczone z katolicyzmu i wszelkiego sku*wysyństwa jakie zafundowała nam religa katolicka- będzie trwać i rozwijac się dalej!
fdf2020.10.25 17:51
Katotaliban rozpoczął wojnę.
skuter2020.10.25 17:46
Zawsze wiedziałem ze trzeba stać po stronie życia nie śmierci Decyzję swą zawdzięczam swoim kochanym rodzicom
Skuter2020.10.25 20:25
Weź skuter pouprawiaj trochę seksu i pobaw się życiem. Nie bądź gamoniem jakim byłeś w szkole.
man.of.Stagira2020.10.25 17:41
Rogi, kopyta, wuwuzele oraz tekturowe plakaty w rękach niewychowanych wyrostków PŁCI bylejakiej. Prawdziwie Szatan schodzi na psy? NIE! Nie przeciw ludziom bowiem toczy się walka. "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się." Efezjan 6:12
A POTEM2020.10.25 17:40
LOLEK KREMUWKA SIE ZESRA I SPADNIE NA NAS GUWNIANY DESZCZ
Anonim2020.10.25 17:36
Co za zabobonny bełkot. KK won z Polski!!!
+++2020.10.25 17:57
Spoko, chazar, już niedługo i będzie po was. Przyszliście tu do darmowego mleka i miodu, wiecznie głodni i żądni cudzego, ale wszystko ma swój koniec. I dla was on nadchodzi.
Anonim2020.10.25 18:09
Mohery zdychają na koronawirusa a młodzież już dawno skreśliła KK. To na was idzie koniec!
+++2020.10.25 21:42
Polska młodzież jest ok, można być spokojnym o nią, ty się do niej nie przylepiaj, ale wasze chazarskie potomstwo, to ćpuny, nieroby, zboki, jednym słowem- sieroty po komunie, co cudem uniknęły skrobanki. Takie macie spaprane geny.