Apel Franciszka o pokój w Syrii - zdjęcie
07.02.16, 19:25

Apel Franciszka o pokój w Syrii

0

Ojciec Święty zwrócił się do światowych przywódców o wzmożenie wysiłków służących ustabilizowaniu sytuacji politycznej w Syrii.

W obliczu kolejnego fiaska rozmów pokojowych i dramatycznego pogorszenia sytuacji w Syrii Ojciec Święty ponownie zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju na tej, jak podkreślił, umęczonej ziemi. Wezwał, by strony konfliktu jak najszybciej zasiadły do stołu rokowań. Franciszek mówił o tym na zakończenie południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański.

„Z głębokim niepokojem śledzę dramatyczny los ludności cywilnej, uwikłanej w gwałtowne walki w umiłowanej Syrii i zmuszonej do porzucenia wszystkiego, by uciec od grozy wojny. Pragnę, aby ze szczodrą solidarnością udzielono niezbędnej pomocy, by zapewnić ludności przeżycie i godność. Jednocześnie apeluję do wspólnoty międzynarodowej, aby nie szczędziła żadnych wysiłków i niezwłocznie doprowadziła strony konfliktu do stołu negocjacji. Tylko polityczne rozwiązanie konfliktu może zagwarantować przyszłość pojednania i pokoju w tym umiłowanym i umęczonym kraju, w którego intencji proszę o wiele modlitwy”.

Wraz z Franciszkiem wierni zebrani na placu św. Piotra odmówili modlitwę za Syrię.

ds/pl.radiovaticana.va