08.07.19, 17:30zdj. screen Youtube

AntyPiS chce zakazać katechezy z powodu homofobii?

Lewica w ramach swoich antykatolickich prześladowań zwalczała katechizacje dzieci. W PRL najpierw komuniści usunęli oceny religii ze świadectw, potem wyrzucili naukę religii ze szkół, a na końcu uniemożliwiali przeprowadzanie katechizacji w parafiach. Dziś lewica chce likwidować lekcje religii nie tylko pod znanymi z czasów komunistycznej okupacji Polski hasłami obrony praw niewierzących, ale i pod nowymi hasłami walki z homofobią.


Na antyPiSowskim portalu „Oko Press” ukazał się artykuł Piotra Pacewicza (redaktora portalu, w PRL redaktora „Tygodnika Mazowsze”, sekretarza Geremka przy okrągłym stole, współzałożyciela „Gazety Wyborczej”) pt. „Katecheza nienawiści. ''Wskaż teksty biblijne o aktach homoseksualnych. Uzasadnij, że to grzech''”.


Lewicowego publicystę odrazą napełnia to, że „państwo nie ma żadnej kontroli nad nauczaniem religii”, która naucza, że „homoseksualizm to grzech, zagrożenie dla zdrowia, jest przeciwny naturze”. Według lewicowego publicysty „taki przekaz niesie program "Żyć, aby wierzyć i kochać" dla szkół średnich. Wymarzona lektura pana Tomasza z IKEI”.


Dla lewicowego publicysty niedopuszczalne jest to, że 18-latkowie na lekcjach religii mają poznać „teksty biblijne dotyczące aktów homoseksualnych” i „zagrożenia dla zdrowia związane ze współżyciem homoseksualnym”, dowiedzieć się, że „współżycie homoseksualne jako przeciwne naturze” i „jest grzechem”, oraz być skłonieni do wyrażania „sprzeciw wobec propagowania homoseksualnych wzorców zachowań”.


Według lewicowego publicysty „taki przekaz kierowany do nastolatków może wzmacniać postawę moralnego potępienia i agresji wobec osób LGBT. Może to prowadzić do takich nieszczęść jak” samobójstwa nastolatków prześladowanych przez rówieśników. Zdaniem lewicowego publicysty „katecheza może też służyć jako zachęta do homofobicznych inicjatyw w stylu pana Tomasza”.


Z potępiającego homofobie artykułu lewicowego publicysty można dowiedzieć się, że Stary Testament jest homofobiczny, bo „starotestamentowy Bóg stwierdza, że homoseksualizmi to „obrzydliwość” (Kpł 18,22; 20,13), „bezwstyd i zboczenie” (Rz 1,27), „bezeceństwo i zło” (Sdz 19,23), „grzech przeciwny naturze” (Mdr 14,26; Rz 1,26), a ci, którzy się takich czynów dopuszczają „plugawią się” (Kpł 18,24) i „będą wyłączeni spośród swego ludu” (Kpł 18,29), a nawet zostaną ukarani śmiercią (Kpł 20,13)”. Podobnie homofobiczny jest i Nowy Testament, bo w Liście Pawła apostoła do Koryntian można przeczytać „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą” (1 Kor 6,9).


W swoim artykule lewicowy publicysta potępia to, że licealiści na lekcjach religii dowiadują się, że, grzechem jest konkubinat, związki jednopłciowe, adopcje przez homoseksualistów i klonowanie, odrzucanie nauki papieża, aborcja, eutanazja, kapłaństwo kobiet, a dobre jest katolickie małżeństwo.


Z odrazą lewicowego publicysty spotkały się treści katechezy, które doceniają religijność Polaków, skłaniają młodych do dumy z bycia katolikami i Polakami, oraz walki z modernizmem w Kościele (co zdaniem lewicowego publicysty sprzeczne jest z nauczaniem papieża Franciszka).


Lewicy bardzo nie podoba się to, że „na kształt programu, podobnie jak podręczniki, MEN nie ma żadnego wpływu, co gwarantuje Kościołowi zawarty między Polską a Watykanem Konkordat z 1993 roku”. Widać, że lewica chce wszystko podporządkować biurokracji państwowej.


W opinii lewicowego publicysty programy katechezy są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, które głosi, „że osoby homoseksualne jako takie nie powinny być ani wykluczane ze wspólnoty, ani dyskryminowane”. Lewicowy publicysta uważa, że takie pro gejowskie podejście wspiera papież „Franciszek – papież rewolucjonista”, który „wypowiada się o osobach homoseksualnych z życzliwością i empatią” i uważa, „że Kościół powinien przeprosić wspólnotę osób homoseksualnych za to, że usuwał je na margines”, sprzeciwia się ocenianiu gejów i ich marginalizacji.


Według lewicowego publicysty, cytującego Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, „orientacja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna to równie prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. Osoby homoseksualne stanowią około 5 proc. populacji; Homoseksualizm nie jest chorobą […] Terapie „korekcyjne” dla osób homoseksualnych mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych. […] Powtarzanie negatywnych stereotypów o osobach homoseksualnych może skutkować nawet ich próbami samobójczymi. Poza tym przyczynia się ''do pogłębiania szkodliwych podziałów społecznych'' i ''wzrostu postaw nienawiści''”.


Choć w artykule nie pada wprost postulat zakazu katechizowania dzieci, to lewica najpierw propaguje brednie o zbrodniczym charakterze nauczania katolickiego, by po tym, jak te lewicowe brednie staną się popularne, zakazać katolikom ewangelizacji, najpierw dzieci, a potem dorosłych. To klasyczna euro komunistyczna taktyka salami, przeprowadzania ewolucyjnych zmian, a nie na drodze rewolucji, by nie wywołać kontrrewolucji i stopniowo zniewalać katolików.


W dyskusji o homoseksualizmie należy non stop przypominać, że relacje homoseksualne są szkodliwe dla zdrowia. Relacje homoseksualne wiążą się z wyższym ryzykiem zarażenia chorobami i pasożytami, mniejszą odpornością wywołaną chorobami, uszkodzeniami odbytu (prowadzącymi do nietrzymania kału). Sex homoseksualny stanowi więc czynnik ryzyka epidemiologicznego, z racji na to homofobia (odraza do relacji homoseksualnych) jest naturalną, zdrową i pożądaną indywidualnie i społecznie podstawą.


Jan Bodakowski

Komentarze

Marek2019.07.9 12:39
Bodakowski łże. Przy parafiach nikt nie uniemożliwiał katechezy. Nigdy!
Jan Radziszewski2019.07.9 9:05
@ Jacek - Sodomia to nie aberracja wklejona tylko nabyta !!! Znasz prawo pierwszego kontaktu sexualnego? tj dlaczego w Prawie każdego narodu był obowiązek dziewictwa przed ślubem , szczególnie dot to kobiet. tj zakazu uprawiania sex karany nawet karą śmierci czyt Np Tore tj Prawo żydowskie ect. muzułmańskie , Hindu które każdą wdowę posyłało na stos wraz z zmarłym mężem
Jan Radziszewski2019.07.9 8:33
Miłośnicy GENDER TJ LBGT+ a wiecie że jezioro ognia i siarki jest dla was gotowe - by was pochłonąć w swoich głębinach - bo nie będzie pływać po powierzchni tegoż tylko łańcuchy założone wam przez diabły was wciągnąć będą głębiej gdzie żar jest większy tj cierpienie nieporównywalne większe niż na powierzchni gdzie temperatura sięga 1100 stopni Celsjusza jak zmierzyli ateiści z ZSRR wiercąc otwór głębinowy Odwiert do Bram Piekieł - Rosjanie natrafiają na dantejskie piekło. https://www.youtube.com/watch?v=zzdhSNLB8os
Jan Radziszewski2019.07.9 8:09
żydzie z Synagogi szatana /Ap 2,9 3,9) czy wiesz o tym że żydzi nie mają prawa mieszkać w POLSCE i w niej się wymądrzać na temat KK. Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata 6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów Środa, 6 czerwiec 18. 03 Pisz dziecko Nie lękaj się. Zapisz Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów. Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili. Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg. Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami. Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli. Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie. Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny? Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga. Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie. Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem. - Chwała Tobie Chryste. - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i też na obczyźnie) dobrej woli.
anonim2019.07.9 7:59
Nie wiem jaki jest stosunek islamskich imigrantów do LGBT, ale obawiam się, że ideolodzy, którzy wspierają LGBT równocześnie zapraszają imigrantów, aby zwolenników LGBT unicestwili. Tak działają ideolodzy!
jacek2019.07.9 7:51
Panie Bodakowski, właściwie zgadzam się z Panem ale jedno źle Pan napisał. Ja na przykład nie toleruję sodomskich zachowań i sa dla mnie obrzydliwe ale homofobem nie jestem. Fobia to lęk przed czymś, a ja nie boje się ludzi mających aberracje wykolejone.
Jan Radziszewski2019.07.9 8:19
Sodomia to nie aberracja wklejona tylko nabyta !!! Znasz prawo pierwszego kontaktu sexualnego? tj dlaczego w Prawie każdego narodu był obowiązek dziewictwa przed ślubem , szczególnie dot to kobiet. tj zakazu uprawiania sex karany nawet karą śmierci czyt Np Tore tj Prawo żydowskie ect. muzułmańskie , Hindu które wdowę posyłało na stos wraz z zmarłym mężem
anonim2019.07.9 6:13
Innym elementem ideologii jest Prokrustowe łoże dla nas wszystkich, mamy tak samo wyglądać, myśleć, tego samego pragnąć. Całe bogactwo i różnorodność Świata Boga, zredukowane, uproszczone, sprymitywizowane, sposobem postrzegania i interpretacji debila! nie przezywam, określam!
anonim2019.07.9 6:07
Warto też dodać, że wiele pragnień i pożądań nie wypływa z naszych chęci i natury , po prostu tworzy się mody, wykorzystuje instynkt stadny, naśladownictwa, wabi się nas i zwodzi. Człowiek idealny dla neomarksistów, podobnie jak marksistów, to człowiek nienasycony, taki wieczny Syzyf, zapracowujący się dla zwodniczych, pseudo dóbr!
anonim2019.07.9 6:01
A temu Panu warto przypomnieć, że Chrystus również naucza, w tej samej Biblii, kochaj bliźniego jak siebie samego!
anonim2019.07.9 5:59
Obecnie wielu ludzi wierzy neomarksistom, a chodzi o to by ich zredukować do poziomu niższego od małp, pod hasłem wyzwolenia ich popędów i pożądań!
anonim2019.07.9 5:57
A walka z Chrystusem to walka z człowiekiem, niezależnie od towarzyszących jej haseł. Jak mówią egzorcyści, przez kłamstwo do unicestwienia.Lud rosyjski zawierzył marksistom i został zmasakrowany, Żydzi w czasie wojny zaufali Niemcom, że jadą na swoje tereny, a zostali zagazowani. Tak działa ideologia.
anonim2019.07.9 5:51
Widać, że nie jest to walka polityczna, ale ideologiczna. Nie powinno się tych poziomów mieszać. Po prostu walka z Bogiem!
Zerr02019.07.9 3:02
Ciekawe z jakiego powodu tradycyjną, grecką nazwą homosia jest: pederasta Co się tłumaczy: miłosnik chłopców, tradycyjnie 12-13 lat Po naszemu: pedofil Każdy rozsądny człowiek wie z jakiego powodu w naturalny, ewolucyjny sposób ukształtowała się niechęć do gejowych. Po prosty oni gdy tylko nie muszą siedziec w szafie, w naturalny sposób tworzą niejawne hierarchie. Nepotyzm, sitwa, niejasne układy, lawendowa mafia. Dopiero Religie Księgi zwalczyły tę zarazę co pozowliło na rozwój cywilizacji, a w konsekwencji technologii i przemysłu. Społeczeńśtwo któe uzna Prawa LGBT natychmiast zdegeneruje się do poziomu małpiarni, prymitywnych plemion - na które zreszta poplecznicy Sekty ciągle sie powołują. Chcecie życ w wigwamach, tipi i ziemiankach, tak jak żyły ludy uznające 'trzecią płeć'? Uznajcie prawa Sekty. Ale podobno życie szympansów Bonobo jest szczęśliwe. Poświęcają sporo czasu na wzajemne brandzlowanie. Jest im dobrze. Wam tez będzie.
Prawy2019.07.8 23:20
Ciemnota przeminie, a kościółek może w końcu się rozliczy z krucjat, stosów, mordów, prześladowań! Pedofilia to pryszcz!
Ted2019.07.8 23:51
A lewactwo bezbożne policzyło już, ile milionów ludzi wymordowało w czasie rewolucji francuskiej, żydobolszewickiej, hiszpańskiej, w czasie wojen i masakr antychrześcijańskich na całym świecie ? To są setki milionów istnień ludzkich, wymordowanych z nienawiści do chrześcijan.
Zerr02019.07.9 2:53
Z Krucjat jesteśmy DUMNI Stosy to wasza heretyków sprawka Pedofilia? nie ma żadnej szczególnej pedofilii.
edi2019.07.8 21:16
WOJNA TRWA - to są jej kolejne edycje tej wojny. CYWILIZACJA ŚMIERCI - jest dobrze zorganizowana, MY TEŻ MUSIMY ZEWRZEĆ SZYKI - nasze dzieci muszą być świadome zagrożeń aby mogły stanąć do walki - tak jak lata temu ja i moi rówieśnicy przywróciliśmy KRZYŻE W SZKOŁACH, za komuny co groziło wywaleniem ze szkoły - ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI JUŻ TERAZ - i dać im do ręki broń - MNÓSTWO ARGUMENTÓW - LEWACCY TERRORYŚCI SIĘ NIE COFNĄ NIE LICZCIE NA TO, TAM SĄ GRUBE PIENIĄDZE NA TO PRZEZNACZANE - TAK JAK UROBILI IRLANDIĘ TAK CHCĄ POLSKĘ SPACYFIKOWAĆ !
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 21:39
Irlandię urobili księżą pedofile. :D I nic tego nie zmieni.
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 20:39
Jeśli ktoś nie jest heteroseksualny tak jak zamierzał Bóg, który stworzył mężczyznę i kobietę lecz odczuwa niechęć do płci przeciwnej, a słabość do płci tej samej to czyja jest to wina? Człowiek taki się rodzi. Jeśli Bóg nas stworzył to Bóg stworzył też homoseksualistów. Pomylił się? Chciał poeksperymentować i zobaczyć jak będzie zwalczany i znienawidzony taki "odmieniec" przez sektę katolicką? Bóg stwarza pedałów,a potem twierdzi, że obcowanie mężczyzny z mężczyzna jest obrzydliwe. Można w takim momencie zwątpić w dobroć Boga i to, że kocha tych, których stworzył.
zatroskany2019.07.8 20:43
Zapomniałeś misiu o szatanie
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 21:37
Nie szatan stworzył człowieka, misiu. Był przy jego stwarzaniu, ale nie stworzył.
Gnostyk2019.07.8 20:57
Ja mam alternatywne wyjaśnienie: Człowieka stworzył raczej zły Demiurg, który celowo niektórych stworzył homo i później by bardziej cierpieli, to potępił homo w swoich religiach.
www2019.07.8 22:27
Alternatywne wyjaśnienie jest bez sensu. Zło nie może stwarzać, bo twórczość jest dobra. Złe jest niszczenie, nie tworzenie. Zło to pasożyt, a nie twórca.
www2019.07.8 21:26
Człowiek degeneruje się przez swoje uczynki. Nasze życie pozostawia na nas ślad, nasze choroby dziedziczą nasze dzieci. Jeśli całe życie przebywamy na słońcu, to nasze geny się zmieniają, a kolejne pokolenia mają coraz ciemniejszą karnację. Jeżeli któryś z naszych przodków praktykował niezdrową seksualność, to objawi się to u któregoś z jego potomków, jako zaburzenie seksualne.
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 21:49
No nie przesadzaj. Nie bądź taki Kuchciński. Wg Biblii nawet wszystkie nasze włosy na głowie sa policzone, Bóg wie o każdym naszym kroku. No to czy nie może zapobiec grzechom, których nie cierpi? Modlimy się ..." i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego". No to co, kurka, jest? Jak sie obronić przed kuszeniem złego i na dodatek pokuszeniem od Boga? Czy nie za dużo na barki tego, którego stworzył? I jeszcze grozi ogniem piekielnym na wieki. To ja mam więcej współczucia dla innych ludzi niż ten wasz Bóg.
www2019.07.8 22:22
Mówiłeś, że Bóg stworzył homoseksualistów. Dałem Ci odpowiedź, czym jest homoseksualizm. Masz co do tego jeszcze jakieś pytania?
Justyna S2019.07.9 9:09
czyli jednak homoseksualizm jest wrodzony i przekazywany genetycznie?
www2019.07.8 20:20
Kościół katolicki jest właściwie jedyną instytucją, mającą stały i krytyczny przekaz na temat patologii LGBT. Dlatego jest tak ważne, żeby to jedyne źródło przekazujące informacje o zaburzeniach zdrowotnych rozmaitych pederastów, nadal informowało i funkcjonowało. Lekcje religii są niezbędne.
Jack Em2019.07.8 20:19
No a kto rządzi w Polsce PiS czy antypis ?
dumny_katolik_Polak2019.07.8 19:48
Mówicie, że Biblia to bajki. A jakie bajki są w tzw "gender study". Ja mam już 60 lat i może nie będzie mi dane przeżyć ten "gender". Myślę, że będzie podobnie jak z komunizmem. Historia lubi się powtarzać. Moje pokolenie w 100% chodziło na katechezę, chociaż bardzo często spotykały się 2 czasem 3 klasy szkoły podstawowej 8-letnią. To była "zasługa" komuny, że taka była frekwencja na religii a przecież do sali katechetycznej było różnie. Ja miałem z pół kilometra. Po szkole. To jest walka o duszę dzieci, młodzieży. Masz wybór! Albo diabeł albo ... Bóg. Albo życie, albo śmierć. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że Biblia to taka sama książka jak jakaś współczesna baśń. Ktoś wierzy w Jezusa, ktoś w Pottera. Otóż jest jeszcze historia męczenników za wiarę. Ateiści mi tego przekonania nie zabiorą, że tyle ludzi oddało życie za Jezusa: od jego uczniów do czasów obecnych.
Maria Blaszczyk2019.07.8 21:27
Nikt nie chce Ci zabierać żadnych przekonań. Możesz je sobie utrzymywać. Jeśli ktoś mówi "Biblia to bajki", to wyraża tym przekonanie, że nie zawiera ona przesadnie duzo "prawdy". Potrafię takie twierdzenie uzasadnić, ale nie wiem, po co. W każdym razie - oczywiste jest, że zawiera niezbyt spójny, miejscami zupełnie sprzeczny obraz bytu określonego jako "bóg" i świata, wielokrotnie reinterpretowany, który mozna bez trudu podważyć. Gender studies - ich jest więcej niż jedne, bo konsekwencjami obowiązywania społecznych i kulturowych norm płci dotycza każdego chyba aspektu życia, ale inaczej wpływają na życie dajmy na to moje - Polki, urodzonej w dużym mieście w rodzinie o wysokim kapitale kulturowym i niereligijnej, a inaczej na życie niepiśmiennej dziewczyny urodzonej w tradycyjnie muzulmańskiej wspólnocie plemiennej; dla mnie skutki będą takie jak niższe zarobki czy kretyni gwiżdżący na ulicy i obmacujący w pociągu, dla niej - w skrajnie ograniczonej wolności wyboru bardzo wielu rzeczy, od ubioru po liczbę dzieci. I jest to obszar nauki. Stosuje się do niego - właśnie - metodę naukową. Podważenie czegokolwiek sprawia, że dana hipoteza traci rację bytu i zastępuje się ją inną. Oznacza to, że gender studies podlegają takim samym wymaganiom jak badania nad tym, jak ulepszać gatunki roślin czy jak przeciwdziałać gettoizacji w miastach. A w Pottera to nikt chyba nie "wierzy"? Zaś chętnych do oddawania życia za Allaha też nie brakuje, więc ten argument chyba nie jest zbyt sensowny...
Ted2019.07.8 23:09
Kolejna, co wierzy, że jej prababka zeszła z drzewa, bo znudziło się jej bycie małpą. Tylko swoją teorię zaopatruje w filozoficzne dyrdymały, mieszając w jednym kociołku gwiżdżących kretynów, muzułmańskie dziewczyny, roślinki, "gettoizację", Pottera... Taki miszmasz zadufanej w swoją wyższość intelektualną ateistki. Jak to mówią prości, rozumni ludzie : Jakby to pies zeżarł, toby zdechł.
stahu2019.07.9 0:54
Twój świat oparty na naukowcu dewiancie KINSEJU odbywał stosunki nawet z własną matką jako eksperymenty naukowe. Większego degenerata ziemia dawno nie nosiła ... cały światek pedalski swoją ideologie zbudował na tym zwyrolu .To twoja normalność ,nowoczesność, którą chcesz wpompować nawet małym dzieciom . Zasmuce cię ..już to przerabialiśmy i to wele razy te idee fascynowały w histori świata ludy Kanaanu Niniwy Babilonu Rzymu Zawsze występowały w szczytowym rozkwicie tuż przed unicestwieniem -coś ala ,,Mysia Utopia,,
hmm2019.07.8 19:34
Szukam osób chętnych do jednorazowego postu o chlebie i wodzie w intencji Prymasa o potrzebne łaski, światło i dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej. Czy może chciałby się ktoś przyłączyć? :) Bardzo proszę. Jeśli by się ktoś zdecydował to proszę o kontakt: [email protected]
andrzejhahn32019.07.8 19:46
w psychiatryku znajdzie sie wielu
Gnostyk2019.07.8 20:55
Nie podoba ci się Prymas czy co ??? Jesteś wrogiem Kościoła ??
BiegunkaProrocza2019.07.9 1:07
Ja bym proponował jako umartwienie post od klozetu i możliwości defekacji podczas biegunki. Na pewno Prymas otrzyma wtedy bardziej doniosłe wsparcie duchowe.
Polak Ateista Dumny Gej2019.07.8 19:34
Katechizm i dalej biblia propagują kłamstws nt. LGBT. Przede wszystkim jednak naruszają godność tej społeczności oraz narzucają wrogi stosunek uczniów religijnych. Rasizm na tle orientacji powinien być zakazany i surowo karany w polskich szkołach. Miejsce na religijne pranie mózgu jest w kościele dla amatorów tego typu "rozrywki", najlepiej wyłącznie dorosłych. Nie w świeckiej szkole!
Ted2019.07.8 19:41
Zboczeniec sodomski, którego praprzodków tysiące lat temu Bóg tępił ogniem i siarką, chciałby mieć prawo do pouczania i strofowania cywilizowanych chrześcijan, którzy brzydzą się zboczeniami, bo to jest paskudna obrzydliwość. Na samą myśl o tych ohydnych praktykach normalnemu człowiekowi żołądek odmawia posłuszeństwa, a ta kreatura mówi o jakimś rasizmie. No, brak słów. A won z Polski, chazarskie przybłędy zboczone.
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 20:31
Tak z wieczora ci się żarty trzymają? Nie najwyższego lotu zresztą. Ty niby masz być tym cywilizowanym chrześcijaninem? buhahaha. Ty jesteś ciemną, bezrozumną kupą sadła. Tobie można wcisnąć każdy bzdet, a ty to łykasz bez protestu i pomyślunku i powtarzasz jak papuga. Cywilizowany! Buhahahaha.
Ted2019.07.8 21:07
Sodomito, nic do ciebie nie mam. Bądź sobie, czym jesteś, ale nie wmawiaj ludziom, że jesteś nowoczesny, bo takich zboków znano już przed tysiącami lat, Bóg ich tępił, jako zło wcielone, normalni ludzie czuli do nich obrzydzenie i to jest naturalna reakcja ludzi zdrowych. Zatem nie przekonuj nikogo, że jesteś nowoczesny. Ty jesteś starodawny zbok, starszy, niż religia katolicka, zacofany i żałosny.
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 21:35
Po czym to poznajesz? :D Po czcionce? No, no. Żartowniś z ciebie. :D ty może jesteś medium? Aaaaa to inna sprawa. To wiesz wszystko. Ale Bóg nienawidzi medium. Nie wiedziałeś o tym? :D
Ted2019.07.8 22:24
Przepoczwarzanie się z durnego geja w kapiszona to marny wybieg.
Adam2019.07.9 19:24
Rasizm....gahhahahaha co za matoł
Mirek2019.07.8 19:28
Jestem dumnym homofobem !!! Precz z tęczowym faszyzmem.
abrakadabra2019.07.8 20:19
Precz z katolicką ciemnotą!!!
Ted2019.07.8 20:26
Zboki, won z Polski.
jacek2019.07.9 7:40
precz z ciemnogrodem i gusłami lewaków którzy wmawiają nam ze dwoje chłopów może miec dziecko.Precz z faszystami zabijającymi dzieci.
kapiszon Kaczynskiego2019.07.8 19:09
Ten to ma dobrze :D "Rydzyk zbiera na nowe auto. Prosi o koperty i coś jeszcze". Pielgrzymi zdążający na Jasną Górę mają wziąć ze sobą koperty i wrzucić je do specjalnego rydzykowego pojemnika. Kasa jest potrzebna bo rydz kupił nowy wóz transmisyjny za 5 mln. złotych. "Coś jeszcze" o którym wspomina Rydzyk to wartościowe przedmioty. Żeby nie było zamieszania z powodu obfitości tych przedmiotów Rydzyk poleca aby 1-2 osoby z danej grupy pielgrzymki zebrały od wszystkich to "cos jeszcze" i wręczyły komu trzeba (czyt, Rydzykowi).
Ted2019.07.8 19:44
Jak ci żal, to stań z kapeluszem przy głównej alejce,jako bezdomny, też ci co rzucimy.
Młot na katolicyzm2019.07.8 18:53
Katechetów wyganiać ze szkół! Pier.dolone pasożyty!
Ted2019.07.8 19:57
Wiesz, kto tu jest pier.dolony ? Ty, młocie zboczony, wyzuty z moralności, wykolejony i podły. Tu jest Polska, kraj katolików, a mniejszość może sobie żyć i żyje spokojnie, póki nie wywołuje wojny z Bogiem i Kościołem. Wiesz dlaczego ? Bo wasze imię- szatan, a Polska jest Królestwem Maryi i dlatego nie macie tu żadnych szans.
Młot na katolicyzm2019.07.8 23:05
Spier.dalaj, ściero!
Ted2019.07.8 23:15
Wściekły sodomita to problem, bo mężożon to nie słaba kobitka...ajwaj, mogą być jutro posiniaczeni...
andrzejhahn32019.07.9 11:52
ty masz katolu rozumowy problem................jakby inaczej skoro jestes ciemnym i zacofanym poganskim sekciarzem katolickim
Ted2019.07.9 12:22
Spokokoko, sodomski guślarzu, o mój rozum. Zajmij się najpierw sobą, wylecz swoją obrzydliwą i grzeszną sodomską przypadłość, potem zajmij się swoim rozumem, a wtedy otworzą ci się oczy, jak to ty sam, a nie inni, bardzo byłeś chory na ciele, umyśle i duszy.
andrzejhahn32019.07.8 18:45
zakazac nauczania poganskiej religii katolickiej w szkolach
Ted2019.07.8 19:50
A gdyby już zakazano, to wtedy wy-sodomici, wejdziecie i będziecie uczyć masturbacji, homostosunków i innych zboczeń sprzed tysięcy lat ? Och, ty kretynie, to jest Polska, nie Francja ani Izrael, tu króluje Maryja- Królowa Polski. Ty, zboczony chazarze, jesteś tu, jak rak na zdrowym ciele Polski.
abrakadabra2019.07.8 20:19
Wypietrdala.ć z tymi czarami do salek katechetycznych ludzie!
andrzejhahn32019.07.8 20:43
a ty wolalbys aby masturbacji uczyli koscielni dewianci.........ty imbecylny katolu.a poza tym czy wiesz imbecylu ze ta maryjka nie zawsze dziewica byla zydowka i to ze ten wasz wyimaginowany bozek umilowal sobie izraelitow ......................ty katolicki kiepie..................wy poganscy sekciarze katoliccy rzeczywiscie macie zryte berety........was katoli powinno sie wysiedlic na inna planete lub na bezludna wyspe abyscie nie zarazali innych swoim kretynizmem
Ted2019.07.8 20:59
A to się sodomita rozpędził i głową trrrrryk o Giewont. On chce wypędzać ponad trzydzieści milionów Polaków z kraju, żeby garstka zboków, przewożona na homoparady z miasta do miasta po całej Polsce, mogła ganiać, przebrana w kolorowe szmaty po naszej Ojczyźnie. No, tyś jest kompletny imbecyl, gościu. To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne.
Jan Radziszewski2019.07.9 9:37
Piekło jest gotowe, i czeka na głupich tj na wszystkich bezbożników Tylko nawróceni katolicy w NIEBIE budied a pozostałe barachło wraz tobą do niego nie trafi tj będzie skazane na pobyt w wiecznym jeziorze ognia i siarki (ap 20,15) tj w ciemnościach zewnętrznych Ap 22:12-15 12. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. 15. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Cogito ergo sum2019.07.8 18:42
Rewolucja homoseksualna dąży do systemu monopartii czyli chce podporządkować sobie państwo a następnie użyć go w sposób represyjny. Tak było w Ikei. Pracownika, który powołał się na Biblię wyrzucono z pracy. Tak było za komuny. Powoływanie się na Papieża Franciszka jest ogromnym nadużyciem bo Papież przy całej swojej empatii nie neguje słów Pisma św. U źródeł tej tęczowej ideologii stoi pycha a za pychą diabeł. Komunizm tworzył człowieka radzieckiego i teraz Rosja z podkulonym ogonem odchodzi od tego eksperymentu.
Ja2019.07.8 19:17
Nie wyrzucono pracownika, który powołał się na Biblię, ale pracownika, który wobec swoich kolegów głosił mowę nienawiści. Wyobrażasz sobie, że pracownik atakuje w taki sposób np. czarnoskórego kolegę z pracy? Nie, bo to rasizm. To jest to samo. Żaden pracodawca nie będzie tego tolerował.
Cogito ergo sum2019.07.8 19:21
Pracownik odrzucił propagandę homoseksualną w oparciu o Biblię. W Szwecji sąd skazał za to pastora
Kalinka2019.07.8 21:07
A jakbyś się czuł gdyby w sieci firmy w której pracujesz ktoś wrzucał cytaty z Koranu nakazujące zabijanie chrześcijan? Nieciekawie, prawda?
ebe ebe2019.07.8 17:54
Rozwiązania techniczne są drugorzędne ale powinny być realizowane w zgodzie z konstytucja - a nie są. Problemem fundamentalnym jest wolność religijna - czyli wierzysz w co zechcesz - ale DLA SIEBIE i ZA SWOJE !!! Twój kościół - tak jak każdy podmiot płaci podatki - tak jak każdy podmiot funkcjonuje zgodnie z zasadami wolnego rynku - i ma pełne prawo do zakazywania, nakazywania, zezwalania - swoim wiernym z ambony!!! /oczywiście w granicach prawa/
Katecheta.2019.07.8 17:49
Pracując w szkole średniej jednym z najczęstszych pytań młodzieży z jakim się spotykam to właśnie gdzie Biblia mówi ,że akty homoseksualne są nie moralne i co oni jako wierzący mają zrobić wobec nachalnej próby środowisk lewackich pragnących zmiany ich myślenia! Naogół bez żadnej mojej pomocy dochodzą do wniosku ,że Słowo Boże w ocenie tych skłonności nie może się mylić! Ja tylko zadaję im pytanie ,czy wierzysz choć trochę ,że Biblia to Słowo Boże jeśli tak to sam sobie odpowiedz na pewne pytania.
Urszula2019.07.8 18:27
Katecheto, jeśli wierzysz, że Biblia to Słowo Boże to czemu to Słowo ignorujesz, zmieniasz, fałszujesz?
Marek2019.07.8 18:31
Katecheta w szkole średniej, tak? No to tak: 1. niemoralne (to jeden wyraz) 2. Na ogół (to dwa wyrazy) 3. przed przecinkami nie wstawiamy spacji 4. a poza tym klasycznie: ,,,,,,,,,,,,, - Przecinki! Rozejść się!!!
Albert2019.07.8 18:50
Do tego sam początek od razu pozwala sądzić, że mamy do czynienia ze zwykłym nieukiem i analfabetą: Pracując w szkole średniej jednym z najczęstszych pytań młodzieży... Z gramatycznego i logicznego punktu widzenia dno i pół metra mułu.
Młot na katolicyzm2019.07.8 19:06
HAHAHA!!! Zapewne jesteś katolickim zerem w średnim wieku. Nigdy nie pracowałeś w szkole, ani nie widziałeś współczesnej polskiej katechezy. Młodzież, jeżeli chodzi, co wcale nie jest pewne, ma głęboko w du.pie bzyczenie katechety - szkolnego robala.
Robert K.2019.07.8 20:47
Młot !!! Czyżbyś tam uczyłi " bzyczał" w szkole? To ciebie tak ignorują! A może masz mało wiadomości? Jak to jest? Skąd masz takie dane? Wyssałeś z "palca"?
Cogito ergo sum - tu es mundus excrementi2019.07.8 17:45
𝐂𝐨𝐠𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐫𝐠𝐨 𝐬𝐮𝐦 - 𝐓𝐔 𝐄𝐒 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐔𝐒 𝐄𝐗𝐂𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈
KATOLIK2019.07.8 17:43
OGARNIJCIE SIĘ, NIE MOŻE BYĆ TAK ŻE MNIEJSZOŚĆ NARZUCA SWOJE FANABERIE I GŁUPOTY WIĘKSZOŚCI. Nawet według ISKK (instytutu statystyki kościoła katolickiego) ochrzczonych jest niewiele ponad 80% Polaków, praktykuje mniej niż 1/4 z nich, co daje mniej niż 1/3 Polaków praktykujących katolików. Dlatego należy usunąć te fanaberie religijne ze szkół, przecież to i tak zmarnowany czas i męczenie dzieci. Bajki to sobie mogą pooglądać w telewizji. No i zlikwiduje się wtedy spore zagrożenie ze strony pedofilii księży. Powiecie że tylko niewielki procent księży to pedofile. A ja wam powie, że w misce są cukierki i tylko 5% z nich jest zatruta, skoro to nic złego to weź, poczęstuj się.
Jan Radziszewski2019.07.9 9:14
Piekło jest gotowe, i czeka na głupich tj na wszystkich bezbożników Tylko nawróceni katolicy w NIEBIE budied a pozostałe barachło wraz tobą do niego nie trafi tj będzie skazane na pobyt w wiecznym jeziorze ognia i siarki (ap 20,15) tj w ciemnościach zewnętrznych Ap 22:12-15 12. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. 15. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. (BT)
Cogito ergo sum2019.07.8 17:39
Ja chcę usunąć religię ze szkół, bo to strata czasu dla dzieci. Pomyślcie 2 godziny tygodniowo od podstawówki do matury, na temat jakichś mitologii, baśni i bajek, zero wartości naukowej, zero wiedzy, zero krytycznego myślenia, zamiast tego wpajanie zacofania, poddaństwa i nienawiści do ludzi. POWINNIŚMY USUNĄĆ IDEOLOGIĘ KATOLICKĄ ZE SZKÓŁ.
polak2019.07.8 17:47
matka"" cogito"" pracowała pod latarniami ,,ojciec pijak przekazał geny i tak powstał debil
Cogito ergo sum2019.07.8 17:58
A teraz katoliku ci coś wyjaśnię. Popełniłeś grzech. Zgodnie z ideologią katolicką trafisz do piekła, o ile nie dostaniesz rozgrzeszenia za ten grzech. Jednym z warunków jest przeproszenie mnie. Także psie, przepraszaj, i jak będę chciał to być może ci przebaczę, a jak nie to trafisz do tego waszego wymyślonego piekła. Po drugie katoliku, Polak pisze się wielką literą. Wiem że wy żydołaki nie macie szacunku do Polski.
Polak2019.07.8 20:15
Nie obrażaj mnie łachudro pie.do.lony.
hm2019.07.8 17:56
poczekamy jak śmierć ci zajrzy w oczy inaczej będziesz śpiewać
abrakadabra2019.07.8 20:16
Jak będzie śpiewał? Anielsko czy jak wykastrowany? Trupy nie śpiewają.
katecheta2019.07.8 17:56
Kto nie chce to nie chodzi, katecheza jest nieobowiązkowa. Zrób sobie nowy nick jak zaczynam myśleć to mnie boli.
Ja2019.07.8 19:14
Tak, tylko, że dziecko, które nie chodzi siedzi w bibliotece i marnuje czas. A tak, przez ten czas można byłoby uczyć dzieci np. drugiego języka obcego. Religia powinna być uczona w szkółkach przykościelnych, a nie w szkołach. W szkołach w ramach historii powinno być wykładane religioznawstwo, bez żadnych elementów kultu.
katecheta2019.07.9 8:53
W bibliotece marnuje czas? To nie nauczyło się jeszcze czytać? A tak na poważnie to wiele ważniejsze jest aby zadbać o rozwój duchowy dziecka, z intelektualnym może być różnie.
abrakadabra2019.07.8 20:14
No popatrz, czary mary co suma, a Pottera się k... czepiają.
jacek2019.07.9 7:36
a ja nie chcę, z moich podatków na które uczciwie zarabiam wypłacane jest wynagrodzenie dla budżetówki więc mam praco nie chcieć
Jan Radziszewski2019.07.9 8:05
żydzie z Synagogi szatana /Ap 2,9 3,9) czy wiesz o tym że żydzi nie mają prawa mieszkać w POLSCE Pouczenia Pana Jezusa i Orędzia dla Polski, Kościoła, świata 6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów Środa, 6 czerwiec 18. 03 Pisz dziecko Nie lękaj się. Zapisz Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów. Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili. Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg. Polska jest krajem starożytnym. I była takim już gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami. Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli. Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie – zginiecie. Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny? Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga. Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie. Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem. - Chwała Tobie Chryste. - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i też na obczyźnie) dobrej woli.
Adam2019.07.9 19:22
lewackie katarynki nic nie potrafią wymyśleć. Żałosne, a najgorsze jest to że o sobie myślą że są wszechwiedzący.
polak2019.07.8 17:37
należy tym z marginesy pokazać wreszcie,- jak Polak potrafi załatwiać takich chamów jak ci debile