Jak informuje portal rmf24.pl, którego dziennikarz dotarł do projektu ustawy, zmianie ma ulec nie tylko nazwa, ale cała oferta dydaktyczna. Sukcesywnie ma zmieniać się także kształt wydziałów uczelni. "W miejsce dzisiejszych 10 kierunków studiów - choćby ekonomiki obronności czy zarządzania - mają pojawić się trzy główne - studiów strategicznych, studiów wschodnich oraz badań nad terroryzmem" – czytamy na portalu.

Akademia Sztuki Wojskowej ma pełnić rolę ośrodka eksperckiego prowadzącego badania nad sytuacją geopolityczną i militarną w wybranych częściach świata. Wśród pomysłów jest powołanie elitarnej katedry, która miałaby się zająć badaniami nad terroryzmem islamskim. Z kolei Polska Zbrojna podkreśla, że zadaniem nowo powstałej uczelni wojskowej będzie również „kształcenie osób cywilnych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego”.

Celem wprowadzanych zmian ma być m.in doprowadzenie do zmniejszenia liczby studentów cywilnych przyjmowanych do uczelni wojskowej.

Zdaniem dziennikarza RMF FM, wdrożenie zmian doprowadzi de facto do czystek kadrowych.

JJ/Republika