Abp Marek Jędraszewski: Seksualność to ogromny dar i wyniesienie człowieka spośród istot tej ziemi - zdjęcie
16.11.19, 18:30

Abp Marek Jędraszewski: Seksualność to ogromny dar i wyniesienie człowieka spośród istot tej ziemi

53

- Seksualność jest ogromnym darem i niezwykłym wyniesieniem człowieka spośród wszystkich innych istot tej ziemi, a z drugiej strony należy mieć poczucie kruchości, że tak wiele zostało nam dane, tak łatwo to zniszczyć, skrzywdzić drugą osobę, (…) a także siebie - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas listopadowych „Dialogów” w Kolegiacie Świętej Anny.

Tym razem arcybiskup odpowiadał na pytania wiernych, związane z tematem „Piękno seksualności. Porozmawiajmy o wielkim darze”.

W ankiecie ulicznej respondenci zgodnie twierdzili, że seksualność ludzka może być piękna, jest darem od Boga, dlatego należy właściwie ją rozwijać i dobrze z niej korzystać.

Podczas katechezy wprowadzającej metropolita przypomniał, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Są oni od siebie różni, ale posiadają taką samą godność. Odbiciem Bożego podobieństwa jest płodność, ponieważ ludzie mogą współdziałać ze Stwórcą w dziele przekazywania życia. – To jest coś niezwykle wielkiego, co wskazuje na godność człowieka i jego wyjątkowość pośród wszystkich innych istot zamieszkujących tę ziemię – powiedział arcybiskup. Zauważył, że Jezus kładł nacisk na to, by wspólnota małżeńska była trwała. Każdy człowiek jest świątynią Bożą, o którą upomni się sam Pan, należy zatem żyć w czystości serca i otwierać się na łaski Ducha Świętego. Metropolita przypomniał, że te sprawy wyjątkowo leżały na sercu Karolowi Wojtyle, który wydał utwory „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Przed sklepem jubilera”, mówiące z różnych perspektyw o miłości. W „Miłości i odpowiedzialności” wspominał, że kapłan poznaje głęboko tę sferę życia ludzi dzięki sakramentowi spowiedzi i ma obowiązek dzielić się swymi doświadczeniami dla dobra innych. Arcybiskup zauważył, że słowa przysięgi małżeńskiej wybiegają w przyszłość, która wykracza poza ziemską wędrówkę. Problematyka życia intymnego oraz wspólnotowego w małżeństwie wraca w jednym z największych dzieł Karola Wojtyły „Osoba i czyn”, w którym ukazał transcendencję osoby ludzkiej. Człowiek stanowi sam o sobie i potrafi nad sobą panować, jest istotą cielesną i duchową, a dynamizmy, które tkwią w jego cielesności muszą być podporządkowane sferze ducha. Popędy: samozachowawczy, seksualny i rozrodczy powinny służyć rozwojowi jednostki, by mogła stać się darem dla drugiej osoby. Panowanie nad sobą prowadzi do czystości serca i sprawia, że człowiek kształtuje siebie w męstwie. – Wszystko po to, by stawać się darem dla drugiej osoby w życiu małżeńskim i darem dla dzieci, które z tego małżeństwa się rodzą. To jest właściwa perspektywa patrzenia na seksualność człowieka, która jest ogromnym darem i niezwykłym wyniesieniem człowieka pośród wszystkich innych istot tej ziemi, a z drugiej strony należy mieć poczucie kruchości, że tak wiele zostało nam dane, tak łatwo to zniszczyć, skrzywdzić drugą osobę, (…) a także siebie samego – powiedział.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie arcybiskup stwierdził, że Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, dlatego Kościół pochwala seksualność piękną i szlachetną, która zachowuje czystość serca. Człowiek nie może podążać tylko za tym do czego pchają go popędy, ponieważ staje się wtedy ofiarą sił, nad którymi nie potrafi zapanować. Prowadzi to do przekreślenia jego godności i popadania w niewolę. To czystość pozwala pięknie kochać i otwierać się na drugiego.

Drugie pytanie związane było z tym, w jaki sposób katolik powinien odnosić się do osób odmiennej orientacji seksualnej. Metropolita wskazał, że należy kochać i szanować każdego człowieka, ale nie można zgadzać się na niewłaściwe postępowanie drugiej osoby. – To jest zasadnicza prawda głoszona nieustannie przez Kościół: oddzielać osobę od jej czynu. Jeśli czyn jest z punktu widzenia moralnego niedobry, nie możemy tego pochwalać, natomiast to nie znaczy, że potępiamy tę osobę – wskazał. Przyznał, że spotkał się ze świadectwem homoseksualisty, który chce żyć w czystości serca i ceni Kościół za wymagania, które formułuje. Metropolita wskazał miejsce osób odmiennej orientacji w Kościele: każdy ochrzczony jest jego częścią, a to jakie miejsce w nim zajmuje jest zależne od tego, czy podąża Chrystusową drogą. Powiedział, że Bóg nie karze ludzi odmienną orientacją seksualną, powtórzył, że człowiek może i powinien dzięki swej duchowości zapanować nad swoimi popędami.

Odpowiadając na kolejne pytanie zauważył, że już Paweł VI stwierdził, że antykoncepcja z punktu widzenia moralnego jest czymś złym, ponieważ wyklucza jeden z dwóch celów jaki przyświeca aktowi małżeńskiemu: jest on nie tylko wyrazem jedności i miłości, ale także otwartością na potomstwo. Oznajmił, że ruch deprawacji ducha zaczął się od 1968 roku i odrzucenia encykliki Pawła VI.

Na pytanie dotyczące działań Kościoła, wspierających osoby o odmiennej orientacji seksualnej arcybiskup powiedział, że duszpasterze czekają w sakramencie spowiedzi świętej, prowadzone są także poradnie, które okazują pomoc i wsparcie. – Oczywiście jest otwartym pytanie jak te możliwości duszpasterskie bardziej rozwinąć, aby (…) pomoc była dobra i odczuwalna – powiedział. Przyznał, że dostał listy od osób homoseksualnych, które żyją w Kościele i swój problem chcą rozwiązywać z Bożą pomocą.

Kolejna osoba pytała, czy homoseksualista żyjący w czystości może być zbawiony. Metropolita podkreślił, że Chrystus jednoznacznie wskazywał: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Zauważył, że każdy człowiek jest wezwany do tego, by zachować swe czyste serce.

W odpowiedzi na pytanie związane z karą za aborcję arcybiskup przywołał przykład głównej bohaterki filmu „Nieplanowane”, która stała się działaczką pro-life. Zauważył, że należy kształtować świadomość społeczną wobec form nacisku, które zmieniają spojrzenie na to, czym jest ludzie życie. Na rozprzestrzeniającą się cywilizację śmierci należy odpowiadać cywilizacją miłości, która odnosi się również do małżeństwa i rodziny. – Najpiękniejszym i najbardziej głębokim przejawem naszego podobieństwa do Boga jest miłość. Zastanówmy się co zrobić, by pokazywać ludziom piękno miłości, przejawiającej się także w małżeństwie, w rodzinie. Trzeba jak najwięcej piękna pokazywać młodym i starać się ich tym zafascynować – powiedział, dodając że to jest odpowiedź na rozprzestrzeniającą się cywilizację śmierci.

Jedna z osób stwierdziła, że na jednej z uczelni ma powstać nowy wydział, związany z studiami o gender. Arcybiskup zauważył, że naukowe spojrzenie na to zagadnienie wiele pomoże, ale promocja tej ideologii jest szkodliwa.

Odpowiadając na kolejne pytanie metropolita przypomniał, że do niedawna homoseksualizm uważano za chorobę lecz jest to bardzo dyskusyjna teza. Powiedział, że wskazuje się na twierdzenie, że homoseksualizm jest uwarunkowany kulturowo, a nie genetycznie. Odwołał się do teorii jednego z ojców rewolucji 1968 roku mówiącej, że stopień seksualizacji społeczeństwa stanowi o jego rozwoju. Zwrócił uwagę na to, że Stwórca jednoznacznie wskazał co jest dobre i złe, a wszelkie wątpliwości, które rodzą się z nauki powinno się rozwiewać, wsłuchując się w naukę Boga.

Na zakończenie metropolita wskazał, że wobec wszelkich wątpliwości należy wracać do źródeł – do wiary, a na drugiego człowieka trzeba patrzeć przede wszystkim czystymi oczami.


Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Komentarze (53):

SexiPouczankiCelibatowegoDziadaPodniecająZakonnice2019.11.17 22:01
Jeszcze się ślini i popuszcza na ulubiony temat... Na szczęście już powoli schnie lakier na ozdobnej trumnie i czarna farba na wyszukanych klepsydrach. Zbieraj się, dziadu pasożytujący, w pustkę rozkładu. A zostawisz po sobie pustkę równie znaczącą, co dziura w muszli klozetowej. Nie oszukuj się. Ci, którym łzy polecą nad twoim grobem, będą musieli ukradkiem zaciągnąć się połówką cebuli.
andrzejhahn32019.11.17 21:03
jedraszewski ty gnoju i szmaciarzu..............jakim prawem wypowiadasz sie na temat seksu kretynie koscielny.SRAM NA CIEBIE
Paweł2019.11.17 16:15
Pytam jako eksperta od seksu.A bicie konia to grzech seksualny?
Polak Ateista Dumny Gej2019.11.17 11:49
Paradne... katole - w większości homofoby tak bardzo zawierzają w sprawach heteryckiego seksu klechom - w większości gejom😂
Pielgrzym2019.11.17 8:51
Powyższe komentarze świadczą o tym, że grzesznicy próbują zredukować seks jedynie do czynności biologicznych, pomijając sferę duchową i moralną, właściwą człowiekowi.
Polak Ateista Dumny Gej2019.11.17 11:16
Sam się zredukowałeś do marionetki klechów, w większości zresztą gejów, którym tak bardzo ufasz w sferze heteryckiego seksu😂
anonim2019.11.17 11:54
To katole redukują seks jedynie do czynności biologicznej jaką jest rozmnażanie, pomijając to ile seks daje dla rozwoju związku i intymności :D
Michal2019.11.17 8:43
Co ten katabas za bzdury opowiada. Jakie wyniesienie? Tylko człowiek jest seksualny ? Większość zwierząt rozmnaża się płciowo. Działa to dokładnie tak samo jak u człowieka.
diana2019.11.17 0:07
ot ekspert od seksu dał głos,,,,,,no ja to się nie dziwię,że za takiego eksperta od seksu małopolska od katolicyzmu się coraz bardziej dystansuje,,,,od tego pajaca to nawet lepszy był dziwisz,,,,,,,,,,tyle tylko ,że klerowskie wywody i tak mało kogo obchodzą!!!!!!
anonim2019.11.16 22:59
Ciekawe na kim ćwiczył? :D
anonim2019.11.16 23:48
Seksualność się ćwiczy ? Ciekawość do pierwszy stopień do piekła ponoć .
Otto2019.11.16 21:03
A homoseksualność jeszcze większym tak uczą kleryków :)
anonim2019.11.16 21:12
Jesteś klerykiem ?
Otto2019.11.16 21:26
panie boe przenajświętszy uchowaj, nie chciałbym byc obdarowany tak przez księży :)
anonim2019.11.16 23:55
Nie znam pana boe , Homoseksualiści to nie tylko księża nie wiedziałeś o tym ? A tak po za tym to skąd wiesz ,że tak uczą w seminariach jak nie jesteś klerykiem ,a może jesteś nauczycielem w seminarium ,bo taką wiedzę masz tajemną czego tam uczą .
nikt2019.11.16 19:56
I jeszcze jedno . Zwierzęta swój seks odbywają w milczeniu . Ludzie zaś ( zwłaszcza kobiety ) często drą się jak zarzynane świnie , ryczą jak krowy , pieją jak koguty , rzucają się w ( chyba przedśmiertnych ) drgawkach lub konwulsjach . Inni pragną być przykuwani , bici , dręczeni , lubią pełzać i szczekać przed aktem , być poniżani . Ślinią się na widok nagich ciał . To ma być ten dar od Boga ? Litości . Ludzie zrobili z czegoś pięknego plugastwo .
2019.11.16 20:14
:) :) Padłem :D Niezły masz odlot! :D ♥‿♥ Co bierzesz? Odstaw to! :)
Sebastian Lorenc2019.11.16 20:17
A może nie co bierze, tylko co ogląda ;)
nikt2019.11.16 20:37
Wiedziałam , że się spodoba . :):):):):):) To samo życie a nie odlot . Trochę się już żyje na tym świecie i dość dużo się wie . Mam oczy i uszy zawsze otwarte .
2019.11.16 20:40
Otwarte? Chyba pod powiekami i z boku. Pozdrawiam i życzę radości w paranoi. :)
nikt2019.11.16 20:55
Widzę , że jeszcze patrzysz na świat poprzez " różowe okulary " . Ja więc życzę tego byś nie przejrzał na oczy . Ślepcem być daje spokój , przejrzenie na oczy jest wspaniałe , ale i niepokojące .
Maria Blaszczyk2019.11.16 21:21
Przyznaję, że Twoja teza mnie zafascynowała. No więc sprawdziłam. I np. trafiłam na to. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/21/joy-noisy-sex-animals-not-humans-mexican-fish-corvina No i czego się dowiedziałam? M.in. tego: "Corvina, meksykańska ryba, ma tarło, które brzmi jak „bardzo głośny karabin maszynowy”, a raz w roku setki tysięcy z nich gromadzą się w orgii i wszyscy "strzelają" razem. Wyobraź sobie zbiorowy hałas. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń związanych z dziką fauną i florą na Ziemi, tak głośne, że może czasowo lub na stałe ogłuszyć pobliskie foki, lwy morskie i delfiny" No więc mamy bardzo hałaśliwy seks - poważnie, chyba żadna kobieta nie robi w tym czasie hałasu jak "bardzo głośny karabin maszynowy". I do tego wielkie seks party. Ale to jeszcze nic, czytamy dalej: "Naukowcy byli zaskoczeni, gdy znaleźli ssaki morskie żerujące na korwinach. Ale dlaczego nie? My, ludzie, chodzimy na ogłuszające popowe koncerty, dobrowolnie upośledzając nasz słuch w pogoni za przyjemnością. Dlaczego nie ogłuchnąć goniąc kolację?" Nie dość, że seks party, to jeszcze z publicznością... Dalej, oprócz uwag o ludziach - ale to już jest w Twoim poście - jest o żabach i żółwiach. Nasi najbliżsi krewni, bonobo: https://phys.org/news/2011-03-primate-bonobos-noise-high-partners.html Tu o jeżach: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/germans-kept-up-at-night-by-noisy-igelsex-thats-hedgehog-coupling Tu o makakach: https://io9.gizmodo.com/10-things-you-probably-didnt-know-about-sex-in-the-anim-5859223
nikt2019.11.17 22:11
Gratuluję wiadomości :) . Ja obserwuję zwierzęta żyjące obok mnie . Egzotycznych nie mam możliwości poobserwować .
Maria Blaszczyk2019.11.17 22:20
Nie, no ja to wygooglałam, bo zaintrygowała mnie Twoja teza. Przedtem nie miałam o tym pojęcia.
anonim2019.11.16 23:11
I smell an incel...
anonim2019.11.16 19:39
Ministranta sobie wsadził pod tę sutannę, że taki uśmiechnięty?
anonim2019.11.16 21:10
A tobie tylko jedno w głowie,sam lubisz chyba młodych chłopców jak wiesz jak to miło ,bo tak to skąd byś to znał.
Wielki2019.11.16 19:29
Ale się uśmiałem: "Seksualność to ogromny dar" Więc jak już obdarowano sukienkowych takim darem to korzystają z niego pełnymi garściami, a raczej pełnymi c...... .
anonim2019.11.16 21:14
Szkoda ,że ty nie korzystasz z tego daru i zazdrościsz innym .
Wielki2019.11.16 22:00
No widzisz bezimienny, chowasz się jak tchórz ze wstydu. A to co napisałeś w psychologii nazywa się PROJEKCJA czyli przenoszenie swoich najgorszych cech i wad na innych. Sądzę więc, że już bardzo dawno nie kisiłeś ogóra!!!
J.P🧶2019.11.16 19:24
Seksualność to dar natury dany każdemu stworzeniu, nic nadzwyczajnego z punktu wudzenia biologii, inaczej DNA nie miałoby szans ewoulowac, udoskonalać gatunku. Więc nie jest to żadne wyniesienie. Zmiany w sposobie patrzenia na seksualności i jej rozwój warunkuje środowisko i byt i myślę, że okrężną drogą do tego zmierza AcbJedraszewski idąc prostą drogą w uwarunkowanie jej religijnoscią. Może i dobrze dla mocno wierzących, niech się w ryzach trzymają.
nikt2019.11.16 19:14
'Seksualność to dar i wyniesienie człowieka spośród istot tej ziemi " . Zatem skoro człowiek został przez Boga wyróżniony seksem to jak rozmnażają się inne ssaki ? Zapylaniem ? Klonowaniem ? Seks jest najzwyklejszym prawem natury celem przedłużenia gatunku . Inna sprawa , że ludzie nadużywają tego prawa i piękny akt tworzenia sprowadzili do zwulgaryzowanego , niekontrolowanego prymitywizmu . Zdemonizowali seks . Są pod tym względem gorsi od pozostałych ssaków . W świecie zwierząt samiec nie ruszy niedojrzałej samicy .
Marian2019.11.17 8:31
Pedaly np.rozmnazaja sie przez indoktrynacje
ZERRO2019.11.16 19:07
...to chyba epitafium od abp. Jędraszewskiego na grób dla abp. Paetza w podzięce za dar święceń biskupich.
Tadeusz 2019.11.16 19:06
Jestem osoba wierzącą ale mam pytanie do jakiegoś księdza? Czy dusza ma płeć? Czy dusza ma narodowość? Czy na przykład dusze kobiece będą w niebie w dziale kobiet a dusze mężczyzn w dziale mężczyzn? Czy np. Niemcy i Polacy będą oddzielnie w niebie, czy jednak będziemy sąsiadować? I czy Niemcy za to że są Niemcami będą 300 lat dłużej w czyśćcu? I czy ktoś miał 4 żony ale one zmarły po kolei to z którą będzie w niebie jako mąż?
Ksiądz2019.11.16 19:46
Każdego w niebie przed wejściem Piotr bedzie kastrował a Polacy za swą nienawiść do Niemców będą ich parobkami a wasze żony to my będziemy mieli
Wojtek Polak2019.11.17 14:32
z ciebie taki ksiądz jaz z prostytutki dziewica. ''Polacy za swą nienawiść do Niemców...'' no tak przecież to my napadliśmy biednych Niemców mordując starców dzieci kobiety paląc kradnąc gwałcąc. czyli Niemcy napadli nas z miłości. dlatego coraz bardziej uświadamiam sobie że lewak to książkowy przykład debilizmu bolszewickiego.
anonim2019.11.16 21:07
Tadeuszu jeżeli jesteś na prawdę wierzący to porozmawiaj o tym z księdzem osobiście ,raczej tu księdza nie znajdziesz . W Piśmie Świętym jest wyjaśnienie na twoje ostatnie pytanie, jako osoba wierząca powinieneś znać .
Albert2019.11.16 19:04
Oczywiście jak zwykle do powiedzenia o seksie mają największe zboczuchy na świecie, czyli kleruchacze. Jędraszewski, pośpiesz się. Paetz i Dembowski już na ciebie czekają.
anonim2019.11.16 21:17
Albercie z tej zaciekłości ,żebyś go nie wyprzedził .
Clint2019.11.16 23:38
Apage satanas!
MirekT2019.11.16 18:48
Jędraszewski Twój najlepszy kumpel Paetz za Tobą tęskni, nie daj mu długo czekać!!!
anonim2019.11.16 21:19
Na ciebie też tam na pewno parę znajomków czeka .
Marek212019.11.16 18:47
Znowu teolog między-pępkiem-a-kolanami. W Biblii jest tyle innych, równie ważnych tematów. ....
anonim2019.11.16 21:22
Owszem jest ,czytaj Biblię Marku;)
Lewacka szmata®2019.11.16 18:41
Co sobie "metropolita" "nawskazywał" to już jest jego i nikt mu tego nie odbierze.
marmar2019.11.16 18:38
Jak zwykle księża największymi ekspertami od seksualności.
Polak Ateista Dumny Gej2019.11.16 18:37
Nie ma to jak stary dziad w koloratce prawiący o seksie... rzyg.....
Clint2019.11.16 23:36
A ciebie pedale demony będą rąbać na kawałki w nieskończoność. Twoje wycia będą się rozchodzić po piekielnych kręgach wiecznie i nikt ci nie pomoże... Staczaj się dalej, nic ci już nie pozostało.
Wojtek Polak2019.11.17 14:22
ohyda zboczenia to nie seks tylko sodomia więc milcz zboczeńcu.
Polak Ateista Dumny Gej2019.11.17 14:29
wojtuś prostaczek wciąż nie przeczytał czego dotyczyła bajka o sodomie :)
2019.11.16 18:34
Powiedział co wiedział. Wredny dziad "niby dziewica" . :P
Clint2019.11.16 23:28
Twoje cierpienia Nowak zboczeńcu w piekle będą niewyobrażalne...