Celem zgromadzenia jest wynagrodzenie Panu Bogu za grzech sodomski oraz akcja informacyjna nt. zagrożeń związanych z propagowaniem pedofilii wśród osób małoletnich – czytamy na portalu stronazycia.pl.

Urzędnicy, wbrew ustawie Prawo o zgromadzeniach, nie chcą opublikować zgromadzenia na BiP-ie oraz wydać identyfikatora, gdyż wg nich rzekomo koliduje ono z tzw. „Marszem równości”. „Kolidowanie” polega na tym, że przy trasie marszu będziemy prezentować poglądy odmienne od tego co propaguje p. prezydent (Jacek Jaśkowiak – przyp. red.) i zwolennicy deprawacji – informują organizatorzy wspólnej modlitwy pod poznańskim Pomnikiem.

Jak przypomina na serwisie stronazycia.pl Adama Brawata analogiczna sytuacja miała miejsce w 2020 r., gdy urząd też nie opublikował informacji o zgromadzeniu antyaborcyjnym pod Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym UM przy ul. Polnej w Poznaniu.

Policja wniosła wówczas akt oskarżenia o nielegalne zgromadzenie do sądu. Sędzia odmówiła jednak wszczęcia postępowania, a w uzasadnieniu zaznaczyła, że organizowane przez obwinionego zgromadzenie jawiło się jako w pełni legalne”.