"Wydałem zarządzenie ws. powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce w latach 2004-2024. Na przewodniczącego tej komisji powołujemy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego generała Jarosława Stróżyka" – powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk podkreślił, że Stróżyk to "człowiek niezwykle kompetentny", który w przeszłości pełnił m.in. funkcje dyplomaty, dowódcy wojskowego i wiceszefa wywiadu NATO. Teraz jego zadaniem będzie koordynacja prac całej komisji.

Komisja ma liczyć od 9 do 13 członków, a kandydatów do niej przedstawią poszczególni ministrowie. Premier zapowiedział, że pierwszy cząstkowy raport z działań komisji zostanie opublikowany jeszcze latem.