Minister wskazała, że na nowy przedmiot składać się będą takie zagadnienia, jak m.in.: zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowe odżywianie, profilaktyka, problematyka uzależnień i edukacja seksualna. Przedmiot będzie realizowany w klasach IV-VIII szkół podstawowych i I-II szkół ponadpodstawowych.

- „Powstał zespół, który wypracuje podstawę programową”

- przekazała szefowa MEN.