Jeszcze przed pandemią koronawirusa, w 2020 roku, udział osób praktykujących przynajmniej raz w tygodniu kształtował się na poziomie 46 proc. Obecnie wynosi on już 37 proc.

Spośród grupy wiernych, którzy przynajmniej raz w tygodniu uczestniczą we mszy św. – 1 proc. czyni to codziennie, a 4 proc. – częściej niż raz w tygodniu, ale nie każdego dnia.

18 proc. badanych zadeklarowało, że praktykuje swą wiarę mniej więcej raz w miesiącu, a  13 proc., że w okresie świątecznym.

Jak wynika z badań 44 proc. Polaków deklaruje, że Bóg jest dla nich ważną Osobą, posiadającą wpływ na ich życie. 38 proc. uważa, że Pan Bóg nie wpływa na ich życie, 8 proc. oznajmiło, że Bóg jest dla nich kimś odległym, a zaledwie 1,5 proc. stwierdziło, że nie wierzy w Boga.

Badania CBOS pokazały, że po okresie pandemii do kościoła oraz na mszę św. wróciły głównie osoby, których życie religijne opierało się na więzi silniejszej niż sama tylko tradycja.