Polski prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie brał udział w 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W „Gościu Wiadomości” podkreślił, że płynie stamtąd jasny sygnał na temat stabilnego wsparcia dla Ukrainy.

Jest pełna mobilizacja do tego, by wspierać Ukrainę do samego końca”

- mówił Andrzej Duda.

W jego ocenie Putin popełnił w pewnym sensie błąd sugerując uderzenie bronią nuklearną. Reakcja – mówił dalej – była przeciwna i kraje do tej pory ostrożne jeśli chodzi o ocenę działań Rosji, „zamarły w zdumieniu”.