W lutym Sochacki-Wójcicka powiedziała w mediach społecznościowych, że w jej szpitalu poza kolejką przyjmowani są na NFZ koleżanki i krewni lekarz-atencjuszki. Powiedziała także, że do swojego szpitala została przyjęta nie ze względów medycznych, ale dlatego, żeby zaopiekować się swoim dzieckiem.

NFZ zwrócił się w związku z tym o pilne wyjaśnienia do Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Teraz NFZ poinformował o zakończeniu wszczętego postępowania wyjaśniającego.

"Po analizie m.in. dokumentacji medycznej i rozliczeń UCZKiN z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w przypadku jednej hospitalizacji lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, trwającej 10 dni. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej nie potwierdzają wskazań do hospitalizacji, czego skutkiem było niezasadne jej sprawozdanie i rozliczenie z NFZ. Według ustaleń kontroli leczenie Mamy Ginekolog powinno odbywać się w ramach opieki specjalistycznej (ambulatoryjnej), a nie w warunkach szpitalnych" - głosi komunikat NFZ.

Wskazano także, że jedyną formą opieki odnotowaną w trakcie 10-dniowej hospitalizacji, była kontrola stanu ogólnego pacjentki.

"Odnotowana została tylko jedna obserwacja lekarska i to z dnia wypisu. Mimo braku jakichkolwiek podstaw, które byłyby odnotowane przez placówkę, hospitalizacja została sprawozdana przez UCZKiN do NFZ, tym samym sfinansowana ze środków publicznych" - czytamy.

Takie praktyki wprost naruszają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"Dlatego NFZ nałożył na UCZKiN karę umowną w wysokości 25,1 tys. zł. Placówka ma 14 dni na wpłacenie tych środków do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ" - czytamy.

NFZ przeprowadził także postępowanie w sprawie przyjmowania pacjentów poza kolejnością.

"W trakcie czynności sprawdzających UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory UCZKiN nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy" - czytamy w komunikacie NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił też, że zachowanie lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej jest niewłaściwe i nosi znamiona naruszenia Kodeksu etyki lekarskiej. O wynikach postępowania powiadomiony został już Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.