Tygodnik przypomina o ostrzeżeniach, jakie płynęły z Polski w kwestii możliwego ataku Rosji. Dodano, że nasi rządzący na długo przed wojną na Ukrainie ostrzegali między innymi przed zbliżeniem Rosji z Niemcami. Wspomniano tu chociażby umowę na budowę gazociągu Nord Stream 2.

Dążenia Polski mają na celu ustanowienie jej w krótkim czasie w roli kraju mającego przewagę wojskową na kontynencie – piszą Portugalczycy. Wspomniano tu o zamówieniach na sprzęt płynący do nas z Korei Południowej i USA. Wspomniano, że w przyszłym roku Polska na obronę przeznaczy aż 3 proc. PKB, co jest jedną z najwyższych kwot w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.

Lizboński tygodnik mówił też o polskim przemyśle zbrojeniowym, który jest obecnie drugim, obok Turcji, najlepszym na kontynencie.