"Projekt ten nie porządkuje sytuacji na rynku, utrzymując duża liczbę wyjątków od zakazu handlu w niedziele i różnicując status osób, pracujących w niedziele w różnych podmiotach sektora handlu. Przewidziana w projekcie możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca doprowadzi naszym zdaniem do dezorientacji klientów, która właściwie niedziela jest handlowa, a która nie jest handlowa. Takie rozwiązanie komplikuje też organizację logistyki i prowadzi do marnowania żywności" - czytamy w stanowisku POHiD do poselskiego projektu ustawy.

POHID zwraca uwagę, że projekt zmian w ustawie utrzymuje wszystkie obowiązujące obecnie wyjątki, co - w opinii Organizacji - nie jest zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich formatów handlowych i prowadzi do nadużyć. Zastrzeżenie również 1-miesięczne vacatio legis, co - według POHiD - jest zdecydowanie zbyt krótkim terminem na dostosowanie harmonogramu pracy i działań logistycznych.

POHiD jest przeciwny wprowadzaniu dodatkowych ustawowych regulacji dotyczących wynagrodzenia pracowników pracujących w niedziele. Polityka płacowa każdej z firm powinna być zgodna z kodeksem pracy, a ewentualne dodatkowe rozwiązania powinny zostać w gestii każdego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie opowiada się za wprowadzeniem wszystkich niedziel handlowych w roku.

"Firmy zrzeszone w POHiD w przeważającej większości popierają otwarcie handlu we wszystkie niedziele w roku, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu" - czytamy w stanowisku.

"Uważamy, że zmiany obowiązujących regulacji dotyczących handlu w niedziele powinny zmierzać w kierunku stworzenia równego prawa dla wszystkich podmiotów na rynku i jesteśmy otwarci na dialog z rządem w tej materii" - napisano także.

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.