Parlament Europejski wezwał dziś do wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków na poziomie Unii Europejskiej. Eurodeputowani przekonują, że z przychodów z nadzwyczajnych zysków powinni korzystać konsumenci i przedsiębiorstwa, przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz małe przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji. W związku z tym domagają się od Komisji Europejskiej oceny odpowiedniej marży zysku i podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków dla firm, które nadmiernie skorzystały z kryzysu energetycznego.

Ponadto Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do ustanowienia właściwego limitu cenowego dla importu gazu z gazociągów, w celu przeciwdziałania spekulacji.

Europosłowie wezwali też do nałożenia natychmiastowego i pełnego embarga na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu oraz całkowitą rezygnację z gazociągów Nord Stream.