„Die Welt” przekonuje, że realizacja zapowiedzi holenderskiego rządu będzie miała skutki dla unijnej polityki migracyjnej, a zwłaszcza dla Niemiec. W ocenie dziennikarzy, wygeneruje większy napływ nielegalnych imigrantów do Niemiec. Jednocześnie gazeta cytuje unijnego dyplomatę, wedle którego zapowiedzi może nie udać się zrealizować, bo te „wyraźnie naruszają prawo Unii Europejskiej”.

- „Wyjście z obowiązku przestrzegania dyrektyw migracyjnych zostało jak dotąd przyznane Danii tylko dlatego, że ówczesny rząd nie zgodziłby się na traktat z Maastricht”

- podaje „Die Welt”.