"Właściwa droga do pojednania polega na wzajemnym poznawaniu się, wizytach, wspólnych projektach" - powiedział Baetzing na zakończenie walnego zgromadzenia Konferencji Episkopatu w Fuldzie. Jego zdaniem droga ta musi być kontynuowana.

"Uważam, że w tym kontekście żądanie reparacji jest raczej przeszkodą niż wsparciem" - dodał Baetzing. Jego słowa opublikowała niemiecka agencja prasowa DPA. Depesza agencji DPA w tej sprawie została wczoraj opublikowana przez największe niemieckie dzienniki.

W depeszy przypomniano także formalne kroki, jakie Polska podjęła niedawno w celu uzyskania od Niemiec reparacji należnych za zniszczenia i zrujnowanie kraju w trakcie II wojny światowej.