STANOWISKO  KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH

w sprawie nielegalnej działalności w Polsce organizacji sprowadzającej w sposób masowy preparaty służące wywołaniu aborcji farmakologicznych

STANOWISKO KSLP w sprawie aborcji farmakologicznej. 15.02.2023

W Polsce od wielu lat działa zorganizowania grupa osób, która ostentacyjnie łamiąc prawo zaopatruje matki w środki wywołujące aborcję farmakologiczną, co sprawia, że tysiące dzieci jest zabijanych, a tysiące kobiet traci zdrowie i płodność. Rozprowadzanie i reklama tych środków nie spotyka się z odpowiednią reakcją organów ścigania. Dopiero, kiedy ojciec poczętego dziecka zgłosił w listopadzie 2021 r. na policję sprawę zdobytych przez matkę ich dziecka pigułek wczesnoporonnych, od aktywistki proaborcyjnej organizacji Dream Team[1], rozpoczął się 9 kwietnia 2022 r. jej proces przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi. Organizacja bez żadnych przeszkód dostarcza matkom środki wywołujące aborcję farmakologiczną umożliwiając im zabicie dziecka przed jego urodzeniem, a więc czynnie uczestniczy w zabójstwach prenatalnych.

Jako lekarze przypominamy, że aborcja jest zabójstwem dziecka w prenatalnej fazie rozwoju. Aborcja farmakologiczna brutalnie zakłócając w organizmie matek wrażliwe mechanizmy służące ochronie fizjologicznego stanu ciąży, wywołuje u nich dolegliwości, przyczynia się do powstania poważnych powikłań: zakażeń, krwotoków, także zgonów. Powoduje w przyszłości zaburzenia płodności, przewlekłą depresję z poczuciem winy.

W trosce o życie dzieci, zdrowie i życie ich matek domagamy się respektowania istniejącego prawnego zakazu pomocy w przeprowadzaniu aborcji, w tym zablokowania możliwości reklamy w mediach. Osoby z organizacji proaborcyjnych same przyznają się do naruszania prawa.[5]

Aborcyjny Dream Team kłamliwie zapewnia o bezpieczeństwie aborcji wykonywanej w domu środkami zawierających Mifepriston i Misoprostol, ukrywając fakt, że nie zostały one w Polsce dopuszczone do obrotu w tym celu. Szkodliwość proponowanych substancji jest opisana w dołączonych do każdego opakowania ulotkach[6][7] :

…Pacjentka winna być poinformowana o występowaniu długotrwałego krwawienia z pochwy (średnio przez 12 dni lub dłużej od zażycia Mifegyne), które może charakteryzować się znacznym stopniem nasilenia. Do krwawienia dochodzi w niemal wszystkich przypadkach, ale nie stanowi ono dowodu na całkowite wydalenie płodu.  Przy stosowaniu środka Misoprostol występuje biegunka, wysypka, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bóle głowy i brzucha, zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty, zaburzenia menstruacyjne, skurcze macicy, gorączka. senność, drżenie, drgawki, duszność, gorączka, kołatanie serca, hipotonia, bradykardia.”

 

            „Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego.”[8]

Domagamy się natychmiastowego powstrzymania niezgodnej z obowiązującym prawem działalności w Polsce organizacji dostarczających matkom w sposób masowy środki służące wywołaniu aborcji farmakologicznych.

Warszawa 15 luty 2023

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz członków:

 1. Dr n.med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP, specjalista pediatrii i neonatologii
 2. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, wice-prezes KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa
 3. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, Przew. Sądu Koleżeńskiego KSLP, specjalista neurochirurgii
 4. dr hab. n. med. Alina Midro, Prezes Odd. Podlaskiego KSLP, specjalista genetyki klinicznej
 5. Dr Grażyna Rybak Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii
 6. Dr Jadwiga Kazana, Prezes Odd. „Ziemi Radomskiej” KSLP, specjalista protetyki stomatologicznej
 7. n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii,
 8. Dr n.med. Alicja Moszczyńska Kowalska, specjalista chorób oczu
 9. Dr n.med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii
 10. Dr n.med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngologii
 11. Dr n. med. Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, lekarz pediatra, specjalista psychiatrii
 12. Dr n. med. Anna Kornas-Dubejko, specjalista pediatrii
 13. n. med. Janusz Dubejko, specjalista kardiolog.
 14. Dr n.med. Stanisław Nitek, specjalista otolaryngologii
 15. Dr Katarzyna Tylżanowska-Nitek, specjalista pulmonologii
 16. Dr Anna Gręziak, specjalista anestezjologii
 17. Dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej
 18. Dr Krzysztof Chabros, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii i diabetologii
 19. Dr Ignacy Jarzyło, specjalista chorób wewnętrznych
 20. Dr Izabela Pakulska, specjalista chorób wewnętrznych
 21. Dr Marzena Grzybowska, specjalista neurolog
 22. Dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii
 23. Dr Katarzyna Andree-Łapińska specjalista medycyny rodzinnej
 24. Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa
 25. Dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
 26. Dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej
 27. Dr Anna Szopa Tyszecka, specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii
 28. Dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny rodzinnej
 29. Dr Magdalena Witowicz, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 30. Dr Anna Michnowska, lekarz 
 31. Dr Barbara Reiter-Pawłowska, specjalista pediatrii.
 32. Dr Janusz Korfel, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
 33. Dr Barbara Bińczak, specjalista stomatologii
 34. Dr Tadeusz Beszta Borowski, specjalista psychiatrii
 35. Dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych
 36. Dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii
 37. Dr Janusz Jakubowski, specjalista anestezjologii,

 

List wysłano do:

Ministerstwa Zdrowia,

Prokuratury, Prasy i innych mediów

[1] https://pro-life.pl/proces-karny-jednej-z-zalozycielek-aborcyjnego-dream-teamu/  

[2]Art. 152. – Kodeks karny, Przerwanie ciąży za zgodą kobiety, Dz.U.2022.0.1138 tj. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

 • 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. § 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

[3] Art. 124. Prawo farmaceutyczne: „Kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Stan prawny aktualny na dzień: 04.02.2023, Dz.U.2022.0.2301 tj. – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Wprowadzanie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego bez zezwolenia)

[4] Organizacja Ordo Iuris, opracowała i przekazała Prokuraturze Krajowej poradnik dotyczący ścigania nielegalnej dystrybucji pigułek aborcyjnych, podaje, że sprzedaż takich pigułek jest „pomocnictwem w aborcji”, zakazanym przez art. 152 Kodeksu Karnego, a rozpowszechnianie w Internecie informacji zachęcających do zakupu tabletek to naruszenie art. 129 Ustawy „Prawo Farmaceutyczne”. Poradnik zawiera treść zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez administratorów stron internetowych, za których pośrednictwem aborcyjni aktywiści rozprowadzają tabletki poronne i organizują wyjazdy kobiet w ciąży do zagranicznych klinik aborcyjnych. (https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/stop-pigulkom-smierci-poradnik-dla-prokuratorow-w-sprawie-scigania-aborcj)

[5] https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/wywiad-w-gazetapl-z-natalia-broniarczyk-czy-tym-razem-prokuratura-dopelni-obowiazku-i, https://aborcyjnydreamteam.pl/europarlament-justyna-wydrzynska/   

[6] https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2007/2007061427908/anx_27908_pl.pdf

[7] https://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=562

[8] Kodeks Etyki Lekarskiej, KEL, Art.2.1.