„Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec przyjętej dziś propozycji Parlamentu Europejskiego, który chce przenieść leśnictwo do kompetencji dzielonych pomiędzy UE a Państwa Członkowskie” – oświadczyła w mediach społecznościowych minister Moskwa.

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska „polskie lasy to wyłączna kompetencja Warszawy”.

„Nie pozwolimy na zmianę traktatów w tym zakresie” – oznajmiła Anna Moskwa.